Slovenskosť v pokrytectve, a či "iba" chvíľkovo spľasnutá duša národa?!

hlavn√° foto

Nie je tajomstvom, že práve Slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci a ich 56. ročník, ktorý vyvrcholí v dňoch 4.-6. augusta 2017 (hlavnými organizátormi sú Obec Báčsky Petrovec, Matica slovenská v Srbsku a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) vďaka mnohým atribútom - a k ich vymenovaniu by bolo načim zostaviť zvláštnu príručku...- zhmotňujú, zosobňujú a prezentujú to, čím si zmyslovo a zajedno aj emotívne cibríme, pestujeme, zveľaďujeme, avšak, žiaľ, sem-tam aj spochybňujeme našu spoločnú slovenskosť.

Fenomén, ktorý by mal - hoci sa v slávnostnom ovzduší  nepatrí, ale úprimnosť nadovšetko, keďže práve v súčasnej Vojvodine sa tak, žiaľ, na morálnu škodu celej slovenskej menšiny v Srbsku veru nedeje... - ale znovu dupľujem - mal by tmelovo vytvárať podhubie, fundament a všetko s ním súvisiace, ktoré sa viaže na individuálnu dôstojnosť, "kolektívnu" hrdosť a všeobecné etické nezlyhania tak národa na Slovensku, ako aj celej, takmer poldruha miliónovej slovenskej diaspóry na piatich kontinentoch.

Rozmenené "na drobné" -  musíme, prekonajúc ničotnú, neraz domýšľavú predpojatosť ba až "úsmevmi proklamovanú tichú, no o to viac zraniteľnú vzájomnú nenávisť" (a to, mysliac to úprimne, nepatrí len našim vzácnym Slovákom v Srbsku..., keďže takých a podobných prímerov je všade nadostač, pravdaže, najviac doma od Dunaja po Tatry, čo už si budeme nahovárať!) vedome, racionálne, a najmä argumentačne - vzájomnými dialógmi a debatami, vykoreniť alebo aspoň utlmiť mnohé z toho, čo nás nectí.

Zďaleka pritom nejde iba o "zjednodušený" krajanský kontext, ako skôr o vnímanie až pričasto pokriveného národného, rozumej "všesvetového slovenského morálneho kánonu". Paradoxom pritom všetkom je najmä vedomie drvivej väčšiny z nás, že na prejavenie tohto ducha, ktorý sa nezaobíde bez náležitej veľkorysosti a schopnosti vzájomne si odpúšťať, nepochybne máme!

Iba vtedy, ak si tieto a mnohé iné kľúčové ľudské, profesijné, etické a sebakritické aspekty a súvislosti poctivo osvojíme a budeme sa nimi korektne riadiť, len vtedy môže dôjsť k stmeľovaciemu a životaschopnému efektu. Pretože práve to je onen zázračný čas, keď má zmysel tvoriť, posmeľovať sa, fandiť si, vedieť sa povzbudiť. 

Je to ako keď sa tehlička k tehličke prikladá, keď sa "ťahá múr", ako vravievali naši múdri predkovia, vďaka ktorým tu sme, chceme byť a ešte viac sa túžime rozvíjať, sebauvedomiť sa, vystavať sa nielen hmotne, ale aj k dokonalosti ducha, vzdelanosti, intelektu. Najmä a predovšetkým však pestovať si v sebe morálku a cnosti, bez ktorých ani pohybu niet, ani stavba sa nezavŕši.

Predpokladajme, že cieľom i túžbou každého z nás, aj tisícok tých, ktorí sa v Báčskom Petrovci, Kulpíne, Báčskej Palanke a v ďalších okolitých prostrediach vôkol centra Slovenských národných slávností v prvý augustový víkend zídu, budú mať aj podobné myšlienky na zreteli. Pretože sme malý národ, a teda aj zraniteľnejší ako iné, väčšie, v zahraničí aj v kontexte menšín či komunít, účinok pozitívnej "malosti" sa mi v tomto duchu javí naozaj viac ako akákoľvek iná sebareflexia. Či už bohumilá, a či sebatrýznivá.

Prejavme teda ducha, ktorý nás odjakživa posilňoval. Pretože iba vtedy stavba, jej trvácnosť, dôstojnosť, majestát podporený architektúrou nebojácnosti až objavnosti, najmä ale chrabrosť sebavedomia vtisnutá tvorcami do jej múrov či hradov prepevných, ale i brál či obyčajných ľudských príbytkov, našich domovov v celom svete, kde Slováci tvoria a žijú, odjakživa silneli, mohutneli, vlievali nádej a nepriečili sa splynutiu s Prozreteľným, pretrvá. Vydrží, ba vyrastie v jadre našej hrdosti, ktorej sa veru neštítime, neraz i bez pokory a bázne.

Hrdo sa - a to je v tomto príbehu vôbec nie ojedinelom podstatné, predsa len dielo rúk i mysle, chrám či veža bude vzpínať.Ba prežije všetkých nás, hoci aj o ďalších tristo rokov. A nielen iba  v Petrovci, Pazove či Kovačici, ale aj v Békešskej Čabe, Melbourne, Hamiltone, Prahe či Chacu, ba všade inde, kde Slováci vo svete požehnávajú svoje výtvory aj hlaholom zvonov zvestujúcich, že sme tu predovšetkým a hlavne preto, že túžime, vieme a aj chceme činiť dobro v láske a porozumení...

 

ĽUDO POMICHAL

Počet zobrazení: 590x Zobraziť komentáre (0)

Komentáre:Prihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2019 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line