Desať rokov slovenského filmu v Našiciach

hlavná foto
Trvanie: 18.05.2017
Miesto: 10. Dni slovenského filmu
Mesto/obec: Našice
Štát: Chorvátsko

V Našiciach sa 4.-5. mája 2017 v organizačnej záštite Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku konali jubilejné 10. Dni slovenského filmu. Program oslavy v sebe zahŕňal výstavu venovanú výročiu, prednášku o slovenskej kinematografii a významu podujatia v Našiciach v podaní vedúcej knižnice Ružice Vinčakovej, ako aj prezentáciu troch slovenských filmov. Desiate Dni v našickom Dome kultúry slávnostne otvoril predstaviteľ mesta Našice Josip Miletić a obecenstvu sa prihovorila aj tajomníčka Zväzu Slovákov Branka Baksová, po čom nasledoval film Chodník cez Dunaj z 1989 v réžii Miloslava Luthera a spoločná recepcia pre hosti.

Program 10. Dní slovenského filmu pokračoval druhý deň filmom Láska na vlásku z 2014 v réžii Mariany Čengel Solčanskej, ktorý si počas dvoch premietaní pozreli žiaci základných škôl z Jelisavca, Markovca, Našíc, Josipovca a Jurjevca a skončil večer filmom Lóve z 2011 v réžii Jakuba Kronera.

O vzniku a význame podujatia Ružica Vinčakova vo svojom výklade na slávnostnom otvorení povedala:

„Kinematografia a film sú dnes súčasťou našej každodennosti. Objavom filmu vzniklo nové, tzv. siedme umenie, ale aj vynikajúci prostriedok na komunikáciu, zábavu, sprostredkovanie informácií a obchod. Film ako dynamické médium bol vždy úzko spätý s atmosférou času, v ktorom vznikal. V ňom sa špecifickým spôsobom odráža skutočnosť, preto prezentácia slovenskej kinematografie v Našiciach nezahŕňa v sebe iba umeleckú dimenziu, ale zároveň má širšiu spoločenskú, kultúrnu a edukačnú úlohu. Veľkú časť obecenstva totiž tvoria príslušníci slovenskej menšiny v Chorvátsku, ktorí cez slovenský film môžu získať lepší prehľad o živote a spoločenských zmenách krajiny a národa, od ktorého žijú oddelene už druhé storočie.

Podujatie Dni slovenského filmu v Našiciach začalo v roku 2008, keď si Ústredná knižnica Slovákov v Chorvátsku pôsobiaca pri Chorvátskej národnej knižnici a čitárni Našice pripomínala desať rokov činnosti. Prvé Dní slovenského filmu v Našiciach trvali tri dni a na nich boli predstavené štyri slovenské filmy (Nevera po slovensky, Tisícročná včela, Mahuliena, zlatá panna a Sokoliar Tomáš). Ústredným bodom programu bola premiéra dokumentárneho filmu Slováci v Chorvátsku autora Miroslava Bartoša a doplnila ho prednáška Sandry Kraljovej o vplyve inštitúcií na zachovanie etnickej identity slovenskej menšiny v Jelisavci a Markovci. Záujem verejnosti a účasť hostí boli veľké (podujatie otvoril vtedajší veľvyslanec SR v Chorvátsku Ján Baňas), lebo toto podujatie bolo niečím novým a svojím obsahom obohatilo množstvo existujúcich podujatí Slovákov v Chorvátsku.

Vďaka kladným reakciám sa Ústredná knižnica Slovákov v Chorvátsku v spolupráci s Maticou slovenskou Našice rozhodla pravidelne pripravovať festival slovenského filmu v Našiciach s cieľom popularizovať a prezentovať slovenskú kinematografiu, slovenské filmové umenie a kultúru, ktorá je v našom prostredí málo známa.

Podujatie má za cieľ každý rok predstaviť minimálne dva filmy: jeden pre deti (hlavne žiakov základných škôl z našického a ďakovského kraja) a jeden pre dospelých, pričom sa strieda staršia klasická tvorba so súčasným filmom a rôzne žánre (komédie, drámy, historické filmy). Počet divákov sa pohybuje okolo 200 ročne, čo je dodnes celkovo 2000 osôb, ktoré sa vďaka uvedenému podujatiu lepšie oboznámili s týmto slovenským umením.

Dni boli zo začiatku určené príslušníkom slovenskej menšiny a po slovensky hovoriacim občanom, lebo filmy boli reprodukované výlučne v slovenskom jazyku. Pre slovenské filmy neexistujú chorvátske preklady, preto od roku 2015 Ústredná knižnica Slovákov v Chorvátsku začala sama pripravovať chorvátske titulky pre zvolené filmy, čím sa podujatie otvorilo všetkým občanom. Prvý slovenský film preložený do chorvátskeho jazyka bol film Bathory, o rok neskôr Legenda o lietajúcom Cypriánovi.

Detské filmy boli vždy reprodukované v origináli, lebo mali podnietiť divákov, žiakov základných škôl, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk, aby si otestovali a obohacovali svoje vedomosti z materinskej slovenčiny. Od roku 2017 knižnica pripravuje na podnet učiteľov chorvátske titulky aj pre detský film.

Do roku 2014 počas prípravy Dní slovenského filmu v Našiciach spoluúčinkovala Matica slovenská Našice, od roku 2015 podujatie pripravuje Ústredná knižnica Slovákov v Chorvátsku samostatne. V tom sa však opiera o dvoch partnerov, bez pomoci ktorých by sa podujatie ťažko realizovalo – prvým z nich je Slovenský filmový ústav z Bratislavy, ktorý povolil bezplatné používanie titulov z ich vlastníctva (sú to najmä kolekcie klasikov zo 60., 70. a 80. rokov). Druhým spolupracovníkom je Rádio Našice, ktoré od prvého dňa bezplatne poskytuje svoje priestory (kinosálu), technické vybavenie a odborníkov na premietanie filmov.

Pre všetky filmy na festivale je potrebné zabezpečiť autorské práva na verejné premietanie. Je nutné spomenúť osoby, ktoré podporili uvedenú aktivitu a jej cieľ – spopularizovať slovenskú kinematografiu v zahraničí tým, že tieto práva poskytli bez nároku na honorár. Patria medzi nich známi slovenskí režiséri Laco Haľama, Miloslav Luther, Mariana Čengel Solčanská, Jakub Kroner.

Výdavky Dní slovenského filmu v Našiciach, ako neziskového kultúrneho verejného podujatia, sa kryjú z vlastných prostriedkov knižnice, ktorú financuje Ministerstvo kultúry Chorvátskej republiky. Podporuje ho aj Mesto Našice, ktoré často zabezpečuje dopravu žiakov.

Organizáciu jubilejných 10. Dní slovenského filmu finančne podporili poslanec za českú a slovenskú národnostnú menšinu v chorvátskom parlamente, Osijecko-baraňský kraj a Mesto Našice. Filmy bez úhrady poskytli Slovenský filmový ústav, Inout Studio a JMB Film Bratislava.

Poďakovanie organizátora patrí v prvom rade verným divákom z Našíc, Jelisavca, Markovca, Osijeka, Jurjevca, Josipovca, ako aj základným školám zapojeným do podujatia. Všetkým, ktorí sa zúčastnili na 10. výročí Dní slovenského filmu v Našiciach ďakujeme za preukázanú podporu Chorvátskej národnej knižnici a čitárni Našice – Ústrednej knižnici Slovákov v Chorvátsku, ktorá prezentujúc slovenskú kultúru a umenie vo svojom prostredí obohacuje spoločenský život mesta a prispieva k multikultúrnosti v našom štáte.“

 

V priebehu 10 rokov na Dňoch slovenského filmu v Našiciach

bolo prezentovaných 21 slovenských filmov:

SLOVÁCI V CHORVÁTSKU                  (Miroslav Bartoš, 2008)

NEVERA PO SLOVENSKY                    (Juraj Jakubisko, 1981)

TISÍCROČNÁ VČELA                             (Juraj Jakubisko, 1983)

MAHULIENA, ZLATÁ PANNA                 (Miloslav Luther, 1986)

SOKOLIAR TOMÁŠ                                 (Václav Vorlíček, 2000)

PACHO, HYBSKÝ ZBOJNÍK                   (Martin Ťapák, 1976)

JUŽNÁ POŠTA                                         (Stanislav Párnický, 1987)

A POBEŽÍM AŽ NA KRAJ SVETA           (Peter Solan, 1979)

KRUTÉ RADOSTI                                    (Juraj Nvota, 2002)

CHUŤ LETA                                               (Vladimír Fischer, 2009)

ZÁHRADA                                                  (Martin Šulík, 1995)

JÁNOŠÍK I. i II.                                          (Paľo Bielik, 1962)

TANGO S KOMÁRMI                                (Miloslav Luther, 2009)

POSTAV DOM, ZASAĎ STROM               (Juraj Jakubisko, 1979)

PEHAVÝ MAX A STRAŠIDLÁ                   (Juraj Jakubisko, 1987)

BÁTHORY                                                   (Juraj Jakubisko, 2008)

KRÁĽ DROZDIA BRADA                          (Miloslav Luther, 1984)

LEGENDA O LIETAJÚCOM CYPRIÁNOVI

CODNÍK CEZ DUNAJ                             (Miloslav Luther, 1989)

LÁSKA NA VLÁSKU                                 (Mariana Čengel Solčanská, 2014)

LÓVE                                                          (Jakub Kroner, 2011)

 

RUŽICA VINČAK

Foto: MAJA BUHA

 

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 404xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2018 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line