Danka Kosová - kráľovná karlovarského porcelánu

hlavná foto
Trvanie: 01.09.2017
Miesto: Darney - Praha
Mesto/obec: Darney - Praha
Štát: Francúzsko - Česká republika

Akademická maliarka, reštaurátorka a kurátorka Viera Pridalová D'Agostini z Francúzska, pri nepretržitom dopĺňaní umeleckých a historických artefaktov do Česko-Slovenského múzea v mestečku DARNEY, ležiaceho vo francúzskych Vogézach, objavila slovenskú sochárku – keramičku Danielu Kosovú, rodenú Šutekovú, takmer 30 rokov žijúcu v Prahe. Pri svojej nedávnej ceste na rodné Slovensko, ju s manželom Honorém navštívili priamo v jej pražskom ateliéri.

Kto je akademická sochárka Daniela Kosová?

Pani Daniela sa narodila v Bratislave, kde vyštudovala SUPŠ (1980 -1985), odbor keramika a porcelán a 2-ročné štúdium na SUPŠ (1985 – 1987) v odbore reštaurovanie plastík. Ďalší rok (1987 – 1988) strávila v Ateliéri Andreja Rudavského v „Čarovnej záhrade“. Potom nastúpila  do Prahy  na VŠUP (1988 – 1994), kde vyštudovala odbor keramika, porcelán u prof. Šeráka. V Čechách si našla y rovnakého fachu manžela Martina Kosa, tiež keramikára a hrnčiara. Obaja umelci žijú a pracujú v Praze, kde majú spoločnú keramickú dielňu. Vychovávajú 2 deti, ktoré idú v ich šľapajách, nádejného syna fotografa a dcéru  budúcu grafičku.

Viac: http://www.kosovi.cz/daniela_cv.html

Umelecká tvorba krajanov – aspekty, výzvy, prímery

Ak sa rozhodne Slovák žiť v zahraničí, lebo musí, zvyčajne existujú tri prípady jeho adaptácie na nové podmienky:
1. buď sa vráti po niekoľkých rokoch, lebo neuspel alebo sa nedokázal prispôsobiť iným životným podmiekam
2. buď zapadne do masy bez stopy
3. buď vynikne ďaleko nad všetkých a to vďaka neúnavnej, vytrvalej práci, hoci nie vždy finančne docenenej.

Spomeňme len niekoľko príkladov svetovo úspešných slovenských krajanov, zanietených národovcom, čo vždy a všade šíria skvelé meno a pozitívne zviditeľňujú Slovensko.

V Rumunsku: Slovákov v zahraničí takto prezentuje Ľubica Lukáčová -  hlavná rehoľná františkánska sestra Savia v dome Duchovnej  Geriatrie v Temešvári, rovnako záslužná je aj činnosť jej slovenských sestier.

V Luxembursku: abbé Ľubomír Fabčín zo Sloveskej  misie, ktorý okrem duchovnej opatery zabezpečuje, ochraňuje a rozširuje aj tradície a jazyk pre stovku Čechov i Slovákov a ich deti.

 V Kanade: svetoznami fotograf Juri Dojč či Paul Stacho, ktorý pravidelne publikuje vo viacerých krajanských aj slovenských časopisoch, pričom aktívne vyhľadáva a propaguje záslužné činy a prácu krajanov roztrúsených po svete. Rovnako v Kanade si úspešne počína aj Frank Jalšovský – jeden z troch najväčších svetových žijúcich grafikov v akvatinte.

V Austrálii: vynikajúci a oceňovaní architekti  Igor a Mushka Molitorovci...

...a mnohí, mnohí ďalší. Takto by sme mohli vymenovať stovky úspešných Slovákov žijúcich v zahraničí v každom jednom štáte, pracujúcich v rôznych  profesiách.

Do poslednej kategórie patrí aj Danka – kráľovná  karlovarského porcelánu, lebo je jednou z mála, ak nie jedinou zo Slovákov, ktorí pracujú s porcelánom. Zžiť sa s krajinou, osvojiť si jej kultúru a techniky a vyniknúť nad ostatnými. Pritom nezanedbať svoje slovenské  tradície a charakter protikladov ako sú skromnosť a - bohatosť, jednoduchosť a zložitosť, šikovnosť a vynachádzavosť, ako i prvky, vychádzajúce z folklóru a používajúc techniky našich predkov vylepšeným, zdokonaleným novátorskym spôsobom. Akademická sochárka - keramička Daniela Kosová to dokázala.         

Rozhodla sa prejsť z tradičnej krehkejšej keramiky na technologicky najkvalitnější druh keramiky v tomto obore a to na pevný karlovarský porcelán, ktorého jedinečnosť sa prejavuje v tak masívnom, ako aj v tenkostennom prevedení. Pracuje s prvotriednými surovinami, kreslí tiež svojsky vyhotovenými porcelánovými pastelmi, ktoré sú perfektne pečením spojené s porcelánovým podkladom. Používa najstálejšie farby a pigmenty, aké sa v prírode nachádzajú. Porcelán dekoruje kobaltom, technikou tzv. pod glazúru alebo do glazúry. Je to spôsob, který zaručuje nestierateľnosť dekóru používáním, protože je vypaľovaný súčasne s vlastným porcelánom a glazúrou na vysokej  teplote (1400°C).

Vlastní zbierky slovenskej ľudovej tvorby a umelecko-remeselníckych majstrov všetkého druhu, ktorí sú, okrem samotnej prírody, neustále jej vzorom a inšpiráciou. Realizuje sa cez tradičné námety, deťom dobre známe zvieratká z rozprávok, ako sú vlk, mačka, kozliatká, vtáky a hlavne koníky vo všetkých formách.  Venuje sa aj modernej tvorbe, čím reaguje na komerčné požiadavky aktuálnej doby. Tvorí aj užítkové umenie a skulpturálne osvetlenia, kde všetky komponenty sú vyrobené  z tej istej snehobielej hmoty – karlovarského porcelánu. Prirodzene, každý kus je 100% originálom.

PS. Ako sme sa o slovenskej keramičke dozvedeli?

Všeobecne platí, že kategória slávnych a vynikajúcich umelcov a osobností, má na svojom vrchole  geniálnych, ale zato skromných, nenápadných, úprimných, srdečných a dobrých ľudí. Neustále sa o tom presvedčiame na našich cestách svetom. Do tejto skupiny plodných umelcov patrí aj Danka, ktorá zároveň potvrdzuje pravidlo patriotizmu. Dobré správy sa medzi ľuďmi rýchlo rozšíria a iste k tomu prispela aj zaujímavo spracovaná TV relácia Família, s príťažlivým  scenárom autorky režisérky Evy Holubanskej, ktorú odvysielala RTVS v piatok 24. februára 2017 na STV 2. A tak moja mama, ktorá žije na Šancovej ulici v Bratislave, informovala svoje susedy, ktoré sú Dankine tety.

Odtiaľ sa už informácia o jedinom Česko-Slovenskom múzeu v Darney, vo Francúzsku, kde najznámejší slovenskí umelci žijúci vo svete ochotne a bez nároku na honorár začali darovať svoje diela, rýchlo dostala aj do Prahy. V priebehu dvoch rokov sa zbierka rýchlo rozrástla a svojimi darmi začali do nej dobrovoľne prispievať aj mnohí Slováci zo Slovenska. Táto štedrosť a zanietenosť za správnu a dobrú vec: ZACHOVAŤ NÁRODNÉ DEDIČSTVO nás priam nadchla. Je prejavom typickej slovanskej dobrosrdečnosti, spolupatričnosti, ochoty nezištene pomôcť, alebo len tak potešiť druhého človeka. Tieto vlastnosti sú u nás Slovanov hlboko zakorenené po tisícky rokov a sú našou charakteristickou črtou povahy.

Vďaka všetkých dobrovoľným darcom máme v súčasnosti už zaplnených 8 miestností s vyše 1 000 kusmi exkluzívnych slovenských aj českých artefaktov od histórie až po vedu a techniku, knižnicu, folklór, umelecké remeslá a umenie. Táto výzva oslovila aj pani sochárku Danielu Kosovú a bytostne sa jej dotkla ako pravej predstaviteľky česko-slovenskej spolupatričnosti a národnostnej  príslušnosti. Sama sa prihlásila do Francúzska, že daruje niekoľko zo svojich diel do tohto nášho múzea. A tak aj urobila skôr, ako sme sa s ňou osobne zoznámili. Lebo  i keď umelec tvorí jedinečne v tradíciach a materiáloch  našich predkov, to ešte neznamená, že je aj dobrým človekom. V  tomto je akademická sochárka Daniela Kosová pozitívnym príkladom pre všetkých našich krajanov, predovšetkým pre mladé generácie.

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Porcelánové vtáčiky s krištálovými kvetmi, zdobiace jej záhradku, zábradlia či steny domu a zbierka ľudovej a remeselnej tvorby.

Časom tieto klasické námety posunula do novotvorby a povýšila ich na porcelanový obraz  a figuratívne objekty – rozkošné a veselé sošky, ktoré predstavujúce panáčikov, podobných rozprávkovému Pinocchiovi.

Z autorkynej najnovšej tvorby ART-PROTISY a ARTTEXTY, ide o akési prekrývanie rôznofarebných “vatových chumáčov”, s imaginárnymi abstraktnými témami.

 

Námet, text a foto: VIERA D´AGOSTINI              

Spracovala: LUCIA KUBICOVÁ              

Fotogaléria

Počet zobrazení: 398xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2018 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line