ČÍTAJTE Slovenský svetový kalendár 2018!

hlavná foto
Trvanie: 15.04.2018
Miesto: Slovenský svetový kalendár
Mesto/obec: Báčsky Petrovec - Bratislava
Štát: Slovensko

Každá potenciálna tradícia, aby sa zakorenila vo vedomí  adresátov a všetkých tých, ktorí si ju časom osvoja, potrebuje na kýžený rast a rozmach aj zakladajúci fundament. Aj vďaka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí si tento pevný bod osvojili tvorcovia ročenky pre všetkých krajanov vo svete. Slovenský svetový kalendár, ktorý uzrel svetlo sveta po prvý raz na prezentácii jeho premiérového ročníka v roku 2016 počas Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, aj slovami svojho šéfredaktora Vladimíra Valentíka, riaditeľa Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci, túto ambíciu má. Aj preto svoju čitateľskú pôsobnosť a účinnosť hneď vo svojom druhom ročníku vďaka jeho obsahovému a tematickému teritoriálnemu zásahu doslova rozprestrel na obrovitánskom obruse vyšívanom bezhraničnou slovenskosťou od austrálskeho Melbournu až po argentínske Buenos Aires. Aby na „cestovaní v čase slovenskými krajanskými priestormi" s motivačnou nádejou oslovil aj vďaka pestrému autorskému zázemiu desiatky ďalších slovenských komunít.

Myšlienka zrodu celosvetovej krajanskej ročenky má svoje historické aj aktuálne opodstatnenie. Tak ľudské, v časoslede udalostí, podujatí a príbehov osobností v konkrétnych priestranstvách s krajanskou stopou, ako aj národné, spočívajúce v svedectvách, dokumentovaní a dokladovaní zachovávania kultúrneho a duchovného dedičstva zahraničných Slovákov ako neoddeliteľnej súčasti klenotnice jednotnej a jedinečnej slovenskej národnej kultúry.

A tak aj preto, a nielen iba preto, je dôležité a svojim spôsobom aj určujúce, aby sa v ďalšej tvorbe Slovenského svetového kalendára a potvrdzovaní jeho krajansko-národnej, kultúrno-literárnej, dokumentárno-svedeckej, ako aj vedecko-publicistickej opodstatnenosti, primkli a prihlásili k jeho zveľaďovaniu a šíreniu aj noví autori a spolupracovníci.

Pridajte sa, pamätnici z radov spolkov, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií Slovákov vo svete, národopisci a etnografi, novinári, publicisti, fotografi a dokumentaristi, literáti, umelci, významné krajanské osobnosti, bardi aj pučiace ívery neutíchajúceho a nikde sa nekončiaceho slovenského krajanského sveta.

BOLI SME, JESTVUJEME A PRETRVÁME:

ŠÍRME MOTÍVY KRAJANSKEJ SÚDRŽNOSTI!

 

ĽUDO POMICHAL

 

SLOVENSKÝ SVETOVÝ KALENDÁR 2018

ČÍTAJTE V ELEKTRONICKOM  FORMÁTE

https://www.slovenskykalendar.com/download/SSK-2018.pdf

Počet zobrazení: 439xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2019 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line