Vodnými delami proti sviečkam - aj vďaka krajanom zo zámoria

hlavná foto
Trvanie: 25.03.2018
Miesto: Denník Pravda
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

Na Slovensku vraj treba dokončiť revolúciu, lebo sa tu odvtedy nič nezmenilo. Aj takéto hlasy zazneli na nedávnych protestných pochodoch a mítingoch Za slušné Slovensko. Buď majú niektorí ľudia krátku pamäť, alebo tárajú dve na tri. Možno aj preto má význam pripomenúť si iné pokojné zhromaždenie, ktoré sa konalo krátko pred nežnou revolúciou a do dejín vošlo ako sviečková manifestácia. Odvtedy uplynulo rovných 30 rokov. Príbeh "sviečkovej manifestácie" v denníku PRAVDA približuje publicista VLADIMÍR JANCURA.

Hneď na začiatku si povedzme, že pred tridsiatimi rokmi by vtedajšia štátna moc potlačila každý masovejší protest už v zárodku. Ona by ho vlastne ani nepovolila, aj keby organizátori zaručovali maximálnu slušnosť mítingujúcich a priebeh podujatia striktne v medziach zákona. Veľa by o tom vedel rozprávať František Mikloško, ktorý po dohode s ostatnými organizátormi oznámil úradom v 2-týždňovom predstihu zámer usporiadať "pokojné verejné zhromaždenie veriacich občanov“ na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave pred budovou SND, a to 25. marca 1988 od 18.00 do 18.30 hod.

Organizátori v snahe nakloniť si úrady už v oznámení naznačili, že sa tam nebudú vykrikovať rôzne, nedajboh protištátne, heslá, ale účastníci zhromaždenia vyjadria svoj súhlas s jeho programom "držaním horiacich sviečok“. Hoci, ktohovie, možno práve tie sviečky brali niektorí predstavitelia štátnej vrchnosti ako vážnu hrozbu…

Áno, v tomto oznámení Mikloško uviedol aj program podujatia, veriaci sa nechystali žiadať nič prevratné, ani odstúpenie vlády, ani predčasné voľby. Mala to byť "tichá manifestácia občanov za menovanie katolíckych biskupov pre uprázdnené diecézy na Slovensku podľa rozhodnutia Svätého Otca, za úplnú náboženskú slobodu v Československu a za úplné dodržiavanie občianskych práv v Československu“.

Z dnešného pohľadu dosť samozrejmé požiadavky, priam triviálne, vo vtedajších politických pomeroch však pôsobili revolučne, ak už nie kacírsky. Veď do vymenovania nových biskupov chcela hovoriť predovšetkým "strana a vláda“, a ľudské práva i občianske slobody patrili medzi veľmi citlivé otázky. O to citlivejšie, že socialistické Československo sa medzitým pripojilo k príslušným medzinárodným paktom a podpísalo aj helsinské dohody.

O týždeň po podaní oznámenia prichádza Mikloškovi rozhodnutie miestneho úradu, národného výboru v prvom bratislavskom obvode – manifestácia sa zakazuje. Dôvod? Organizátori vraj nedokážu zabezpečiť verejný poriadok. Mikloško sa proti rozhodnutiu odvolal 21. marca na celomestský národný výbor (vtedajšiu bratislavskú radnicu), ale o tri dni nato, v predvečer manifestácie, bolo jeho odvolanie oficiálne zamietnuté.

Úrady zrejme predpokladali, že to organizátorov akcie neodradí od ich úmyslu a už prijímali rozsiahle bezpečnostné opatrenia. Ako keby sa na Slovensku pripravoval pokus o štátny puč. Dochovali sa o tom archívne dokumenty, ktoré zhromaždil Ústav pamäti národa.

Už 14. marca požiadal bratislavský policajný šéf federálneho ministra vnútra o súhlas na vyhlásenie mimoriadnej bezpečnostnej akcie. Mala trvať od predpoludnia do polnoci 25. marca. A jej účel? – "zamedzenie pripravovanej demonštrácie“. Súhlas na druhý deň dostal, a tak 16. marca požiadal námestníka slovenského ministra vnútra o poskytnutie "síl a prostriedkov“ na akciu, konkrétne: 100 príslušníkov pohotovostného útvaru s výzbrojou a výstrojom, 2 autobusy, 2 vodné delá s obsluhou, 3 obrnené transportéry s obsluhou, 3 eskortné vozidlá. A ešte do zálohy (keby nestačili pôvodné sily): 50 policajtov, 1 autobus a 1 vodné dielo.

Videli sme, ako organizátorov protestov Za slušné Slovensko prijal pred niekoľkými dňami prezident republiky a verejne im vyslovuje uznanie. Vtedy, v utorok 22. marca 1988 si však mestský prokurátor v Bratislave predvolal 40-ročného Františka Mikloška, aby mu oznámil: "Prípravou tohto zhromaždenia beriete účasť na skupinových akciách, ktoré narúšajú verejný poriadok a sú spojené s nerešpektovaním požiadaviek predstaviteľov štátnej moci.“ Potom mu prečítal vetu z paragrafu 2 zákona o prokuratúre. Z nej vyplynulo, že v prípade "pokračovania činnosti“ sa Mikloško vystavuje "nebezpečenstvu trestného stíhania“.

Predvolaný do záznamu z tohto pohovoru uviedol, že nevidí právne opodstatnenie uvedenej výstrahy vníma ju, naopak, ako niečo protiprávne. Ráno 25. marca polícia niekoľkých organizátorov akcie, medzi nimi Mikloška, zaistila, vypočúvala a zadržiavala až do skončenia sviečkovej manifestácie.

Teraz trocha odbočíme a prenesieme sa až do ďalekej Kanady.

„Bomba“ v čokoláde Milka

Nielen dnes, aj vtedy mali a majú pokojné protesty na Slovensku svoj medzinárodný rozmer. S nápadom zorganizovať tiché zhromaždenie so sviečkami prišiel ešte v septembri 1987 emigrant, hokejová legenda a v tom čase už aj podpredseda Svetového kongresu Slovákov (SKS) Marián Šťastný.

Čo to bolo za kongres? Ideológovia a propagandisti ČSSR považovali SKS za "reakčnú“ organizáciu. Encyklopédia Slovenska, vydaná v Bratislave v roku 1981, charakterizuje SKS dokonca takto: "Je najmilitantnejšou protikomunistickou a protičeskoslo­venskou organizáciou slovenskej emigrácie. Plní funkciu poslušného nástroja antikomunistických centrál v USA v boji proti ČSSR a jej spojeneckým zväzkom.“ Jej činnosť a kontakty na Slovensko boli preto pod drobnohľadom československej kontrarozviedky a tajnej polície.

Na čele SKS dlhé roky stál jeho zakladateľ Štefan B. Roman, rodák z Veľkého Ruskova pri Trebišove, ktorý v Kanade nesmierne zbohatol a vlastnil tam uránové bane. Autori encyklopedického hesla sa svojím spôsobom ani veľmi nemýlili, lebo ako tvrdí dnes už 103-ročný Imrich Kružliak, ktorý zakladateľa SKS poznal zblízka, "Romanovým snom bol pád komunistickej totality a samostatné demokratické Slovensko“. Pochopiteľne, z pohľadu predstaviteľov vtedajšieho režimu bol Roman nepriateľ číslo jeden, možno ešte horší ako je pre dnešných strážcov štátnej suverenity u nás alebo v Maďarsku americký miliardár George Soros.

Ale poďme ďalej, Šťastný zoznámil so svojím plánom najprv Romana. "Mal som predstavu sviečkovej manifestácie, kde by sa ľudia pokojne modlili a zhromaždili pred SND na Hviezdoslavovom námestí bez toho, aby to bolo násilné,“ spomínal po rokoch. V decembri 1987 poslal zo Švajčiarska, kde vtedy pôsobil v hokejovom klube HC Sierra, tajne list na Slovensko, v ktorom rozviedol tento plán. Protestné zhromaždenia za dodržiavanie náboženských práv a slobôd v Československu sa mali konať aj pred zastupiteľskými úradmi ČSSR vo svete.

 

CELÝ ČLÁNOK ČÍTAJTE

NA PORTÁLI  DENNÍKA  PRAVDA

https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/463559-vodnymi-delami-proti-svieckam/

 

 

Na titulnej fotografii:

Zábery zo zásahu proti sviečkovej manifestácii, ktoré ilustrujú tento článok, zhotovila Štátna bezpečnosť.

Foto: Z publikácie Ján Šimulčík: Čas svitania

 

Počet zobrazení: 308xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2019 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line