KULPIN.NET: 10 rokov záslužnej novinárskej činorodosti v živote Slovákov v Srbsku. Ešte veľa dobrých správ, Katka a Martin Pucovskí!

hlavná foto
Trvanie: 04.05.2018
Miesto: kulpin.net
Mesto/obec: Kulpín - Bratislava
Štát: Srbsko - Slovensko

Dobrého veľa nebýva. V skromnosti obsahu výroku je ale akoby protipólom, ak by sme ho v konkrétnom prípade, odvíjajúceho sa pod formulkou KULPIN.NET, nepreonačili. Hoci na príklade, v mnohom, najmä v odhodlaní pozitívnej energie na fundamente profesionálneho prístupu, príkladnom pre podobné počiny Slovákov naprieč svetom, podľa ktorého „aj v malom jesto veľa dobrého“. Možno netypicky, ale práve prímer informačno-publicistického portálu, ktorý pred 10 rokmi v neveľkom Kulpíne uviedla do pohybu dospievajúceho v súčasnosti do veľkoformátového rešpektu milá kolegyňa publicistka, rozhlasová tvorkyňa a novinárka Katarína Pucovská v spoločenstve vojvodinských Slovákov v Srbsku, aby sa tento následne stal pulzujúcim inšpiratívnym zdrojom s mimoriadne vzácnym a potrebným dennodenným aktualizačným nábojom, je výnimočný. Aj preto nasledovania hodný, vzácny, v krajanskom svete kvalitou, aktuálnosťou, vizuálnou príťažlivosťou a nevtieravou nezaujatosťou  - čo je v súčasnom svete, zrkadliaceho nám, žiaľ, skôr "paródiu na žurnalistiku", jav jedinečný.

Hádam aj preto, a najmä preto, že sa zrodil z profesijnej žurnalistickej vášne a zajedno aj z vnútorne precítenej potreby Katky Pucovskej a jej syna Martina byť užitočným, potrebným, vnímavým. A to všetko bez nároku na čitateľský potlesk, či „výpisové uznanie“ z bankového účtu. Čo však zamrzí istou skrivodlivosťou (o ktorej sa Katka Pucovská otvorene, najmä však vecne - faktograficky vo svojom "vyznaní k 10-ročnému jubileu zmieňuje, bez čo i len náznaku "urazenosti", ktorá by v podobných prípadoch mohla byť hoci aj "ľudsky i profesionálne primeraná..., a mne ako šéfredaktorovi portálu Slovenské zahraničie, na tomto mieste neprináleží sa k veci názorovo vyjadrovať, ani zaujať takú či onakú pozíciu aktívneho pracovníka úradu, hoci moje novinárske vnímanie kontextu je, prečo to nepriznať, v istom rozpore) - to je motív súvisiaci s akoby vecne-obsahovými paradoxmi krajanských súvislostí - a teda aj čo akokoľvek objektivizujúcich zákonných pravidiel podpory projektov Slovákov žijúcich v zahraničí zo strany ich materskej krajiny prostredníctvom ÚSŽZ, keď, žiaľ, možno z pohľadu konkrétnych krajanov programovo na vysokej profesionálnej úrovni zaoberajúcich sa mediálnou problematikou, z rôznych, najmä však objektívno-finančných  dôvodov, keď žiadosti až štvornásobne prevyšujú možnosti  podporiť ich, sa im jednoducho neujde...

Poézia nášho života si však – a to je to podstatné, ale aj krehké, a teda i v tom najlepšom motivujúce - ctí pokoru i pokorných, usilovnosť i usilovných, precíznosť i precíznych. A tak zdravo ctižiadostivá a koníčkarsko-novinársky zvedavá neústupčivosť (a veď ani dnes nemožno naplno, oduševnene a ešte navyše kvalitne zaoberať sa posolstvom žurnalizmu bez toho, aby umenie nadhľadu sa nesnúbilo s vnútorne sebauvedomovanou „kratochvíľou“ – inak povedané: novinárčina má šmrnc iba vtedy, ak ju človek preciťuje ako stotožnenie sa a oddanosť svojmu najmilšiemu koníčku, teda na spôsob „serióznej zábavky“ – podľa autora tohto prívetu ĽP) byť v obraze diania, klásť otázky i odpovede na našu prítomnosť držiac sa múdrosti „včerajška“, a pritom v nadčasovej nadstavbe byť osožným aj dobre mienenými, objektívnymi a zmysluplnými správami, postrehmi, reportážami, glosami, komentármi, esejami, príbehmi, črtami, besednicami, rozhovormi, fotoriportami, fejtónmi..., nad vecou, je opätovaná, oceňovaná, pochválená.

A takto, keď je všetko ako vravíme, na poriadku, „v službe ducha“, ako nastoľoval „guru“ slovenského žurnalizmu Ľudovít Štúr, a zajedno potvrdzoval aj Milan Rastislav Štefánik, prihovárajúc sa slovami o tom, že "nezná lásky polovičatej, ak je niekto Slovák telom i dušou", nadobúda i žitie naše inakšie, prívetivejšie poryvy, postoje i nádeje.

Sťaby za odmenu poslúži potom v tomto prejavení okrem iných ukazovateľov aj ten najhmatateľnejší – v počte klikov, ako aj v zrkadlení odoziev používateľov – návštevníkov, čitateľov a spolupracovníkov jedinečného portálu KULPIN.NET (takýto počin, odvážiac sa ho v tom najlepšom nazvať i vlasteneckým, a teda s tým najúprimnejším úmyslom prezentovať skrze neho aj našu vzájomnú a spoločnú slovenskosť, má v „súkromno-mediálnom internetovom slovenskom prostredí“ vari iba dve podobné spriaznené duše a odhodlané mediálne individiuality v slovenskom svete: v susednom Maďarsku, kde v roku 2011 založil Imrich Fuhl, novinár - publicista, fotograf, básnik a jedna z kľúčových osobností slovenského národného života pod Piliíšom ba v celej krajine pod pravým brehom Dunaja informačno-publicistický portál OSLOVMA.HU, kým na opačnom konci sveta – v podobe rovnako objavného a podnetného portálu  časopisu SLOVO Z BRITSKEJ KOLUMBIE, šíri národné povedomie, historickú pamäť a kultúru ducha aj slovenského slova náš krajan v Kanade Jozef Starosta vo Vancouveri), ktorý vďaka profesionálnej novinárskej erudícii jej zriaďovateľky a zodpovednej redaktorky Katky Pucovskej čitateľsky i ľudsky v tom najlepšom priťahuje, láka, inšpiruje.

Nech je preto práve toto vedomie tým najmocnejším impulzom, stimulom i výzvou pre zriaďovateľku, šéfredaktorku aj tvorivú redaktorku portálu KULPIN.NET v osobnostnej žurnalistickej trojjedinosti - Katarínu Pucovskú a jej syna – fotografa a grafika Martina, rodinnej dvojice, oslovujúcej zo svojho portálu Slovákov nielen v Srbsku, ale doslova na celom svete, všetkých našich krajanov, do ďalšieho tvorivého desaťročia.

 K tomu im, som o tom presvedčený, aj za stovky ba tisíce Slovákov, viac či menej pravidelne navštevujúcich ich portál od vojvodinských Slovákov a ich potomkov z Melbournu cez materskú Bratislavu, Banskú Bystricu  či Senicu, Báčsky Petrovec, Kulpín a všetky prostredia Slovákov v Srbsku a na Dolnej zemi, ale aj Prahu, Štokholm, cez New York či Chicago až po Toronto a Vancouver, čo najúprimnejšie želám nehasnúcu tvorivú novinársku iskru, nepoľavujúce žurnalistické tempo a nevyčerpateľný redaktorský dych!

 

Katka a Martin, držte sa,

stískam Vám palce ako kolega a obdivovateľ Vašich tvorivých a prínosných snažení a novinárskej práce, ktorá má zmysel a najmä čitateľskú i ľudskú odozvu.

Hádam "raz aj na vašej ulici", parafrázujúc starú ruskú ľudovú múdrosť, vyjde slnko "potenciálnej dotačnej prozreteľnosti", ktorú ste vo Vašom desaťročnom bilancovaní skôr v optimistickej nádeji ako v rezignovanom bolestínstve jemnocitne naznačili.

Úprimne

Váš priaznivec

ĽUDO POMICHAL

 

 

X                                    X                                 X

 

 

OBZRETIE SA ZA DESAŤROČÍM

PORTÁLU KULPIN.NET

SLOVAMI A POHĽADOM JEHO TVORCOV

 

Desať rokov práce je za nami a máme čisto za sebou. Nikomu nič nedlhujeme. Robili sme nadšene, s láskou. Neželeli sme seba. Takmer každý deň, či to bolo „v piatok, či vo sviatok" zverejňovali sme aspoň jeden článok. Keď sme portál spustili, syn Martin mal iba 16 rokov. Zo svojich peňazí zakúpil internetový priestor, sám urobil dizajn webu a dodnes má na starosti celkovú jeho technickú údržbu. Medzičasom, z chlapca vyrástol muž, ukončil vysokoškolské štúdium a zamestnal sa na Slovensku. Internet nám však umožňuje spoluprácu na diaľku, čo denne využívame. Ja mám na starosti obsahovú a Martin technickú stránku. Tak nám pribudlo 10 rokov, ktoré sme na tomto mieste kronikársky zachytávali a starostlivo sme vypisovali na tisíce strán zo života predovšetkým dolnozemských Slovákov.

Web sme spustili 1. mája 2008 a dodnes sme na ňom zverejnili asi   300 textov. Mnohé z nich sú bohato fotograficky ilustrované a v našej Fotogalérii máme ešte ďalších vyše 5 000 fotografií. Mohlo by sa z toho urobiť desať hrubých kníh. Robili sme zo dňa na deň, každý deň a vždy inak... ja novinársku časť roboty a syn technickú a určitý čas aj tú fotografickú a kameramanskú. Všetky zverejnené texty sú archivované a veríme, že aj v budúcnosti budú svedectvom doby. Samozrejme, ak portál budeme aj ďalej udržiavať a finančne vydržiavať.

Nateraz sa nám to darilo a nápomocnú ruku nám niekoľko rokov podával aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dva roky za sebou komisia Úradu náš projekt zamietla, čiže zhodnotila, že si podporu nezasluhujeme, takže sme sa už tohto roku o tie prostriedky ani neuchádzali. Sme teda odkázaní sami na seba. Vôľu robiť však stále máme a keď ona nechýba, spôsob sa nájde. S heslom, s ktorým sme na štarte začínali, pokračujeme aj ďalej: 1. máj – práci zdar!

Moja robota je písanie. Snažím sa to robiť objektívne a nezaujato. Uznám, nie je to ani trochu ľahko, možno je to aj nemožné a možno to ani nerobím dobre. Sme ľudia, podliehame citom. Pripúšťam teda, že aj v tomto mojom texte je nemalá dávka subjektívneho. Aby sa objektívne mohlo písať, autor musí byť sám sebou, nesmie patriť žiadnej politickej strane a nesmie sa „predať". V takom smere pokračujeme aj ďalej. Chceme mať čisto za sebou.

 

Mať čisto za sebou.
Skús, hovor z prapočiatku. Ako ten,
čo zasial, zaoral a z každej brázdy
i smeť odfúkol, uveriac,
že všetko ostatné až potom príde.
Skús. Budeš smiešny.
Ale už iba smiešni
sú v poriadku.

Milan Rúfus

 

PS. Niekomu sme možno aj smiešni, ale sme v poriadku a máme čisto za sebou.

 

Sledujte nás aj na facebooku: https://www.facebook.com/kulpin.net

na Google+: https://plus.google.com/+KulpinNet/posts

na YouTube: https://www.youtube.com/user/kulpinnet

náš archív: http://www.kulpin.net/archiv

naša fotogaléria: http://www.kulpin.net/galeria

 

KATARÍNA A MARTIN PUCOVSKOVCI,  Kulpín

 

Na fotografii:

Martin Pucovský a Katarína Pucovská.

Foto: Igor Bovdiš a Martin Pucovský

 

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 252xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2019 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line