V Boľovciach otvorili multifunkčný kabinet slovenského jazyka

hlavná foto
Trvanie: 27.04.2012
Miesto: Boľovce
Mesto/obec: Boľovce
Štát: Srbsko

V Boľovciach, najjužnejšej obci srbského Sriemu, kde v súčasnosti žije okolo 1200 Slovákov, prinieslo akoby symbolicky pravé poludnie 27. apríla 2012 nový impulz na rozvíjanie slovenskosti najmladšej generácie. Otvorením multifunkčného kabinetu slovenského jazyka na Základnej škole Branka Radičevića sa slávnostným aktom s účasťou významných hostí zavŕšil úspešný projekt materiálno-technického zabezpečenia kabinetu, vytvárajúceho nevyhnutné podmienky na kvalitnú výučbu slovenčiny.

Škola získala na realizáciu projektu Materiálno-technické zabezpečenie kabinetu slovenského jazyka na Základnej škole Branka Radičevića v Boľovciach prostriedky od viacerých inštitúcií, organizácií i dobročinnou zbierkou. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Belehrade z prostriedkov SlovakAid pomohol projektu najvýraznejšie - nenávratným finančným príspevkom vo výške 4 654 eur. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike prispela na časť rekonštrukcie a vybavenie kabinetu interiérovým zariadením - nábytkom, novými lavicami, stoličkami, pracovným stolom a skriňou v hodnote 350 000 dinárov. Vďaka Lavertonskému cirkevnému zboru Krista pána a slovenskému spolku v Melbourne sa zbierkou, ktorú zorganizoval tamojší farár Ján Sklenár, pomohlo významnému posilneniu národného povedomia slovenských detí v Boľovciach sumou 68 445 dinárov.

Vďaka koordinovanej činnosti viacerých účastníkov zveľaďovania slovenskej národnej kultúry v Boľovciach a v Srbsku vo forme projektu s názvom Zachovávanie slovenskej národnej kultúry v Boľovciach, sa v súčasnosti v škole s prvkami národnej kultúry učí slovenský jazyk viac ako 50 žiakov. Pre porovnanie: keď sa s projektom začínalo v školskom roku 2006/2007, výučbe slovenčiny sa v škole venovalo iba 9 detí!

Základnou motiváciou projektu je zlepšiť pracovné podmienky výučby slovenského jazyka v multietnickom prostredí. Skvalitnením podmienok výučby, života a práce žiakov a učiteľov zamestnancov školy, sa cieleným spôsobom upevnia zručnosti, schopnosti v ústnej a písomnej forme a tým aj pozitívny vzťah k hodnotám slovenskej národnej kultúry. Dosiahne sa tým zároveň kvalitnejšia úroveň vzdelania a zachovávania slovenského jazyka.

Realizácia vybudovania multifunkčnej modernej učebne slovenského vyučovacieho jazyka s interaktívnou tabuľou je jedným zo základných kameňov budovania modernej základnej školy podľa noriem EU. Keď sa v slávnostný okamih otvorenia multifunkčného kabinetu slovenského jazyka ZŠ Branka Radičevića prichodí vzdať osobitné poďakovanie, potom nepochybne patrí učiteľke Viere Tomanovej. Práve z jej iniciatívy projekt vypracovali Martin Markuš a Daniela Ďurašová, pracovníci Asociácie pre regionálny rozvoj (AERD) v spolupráci s pracovníčkou NRSNM Lidijou Damijanovou. Pre organizáciu AERD je projekt v Boľovciach šiestym schváleným projektom z programu SlovakAid-Small grants, ktorý pripravila pre rôzne komunity vo Vojvodine.

Na slávnostnom akte otvorenia multifunkčného kabinetu slovenského jazyka na ZŠ Branka Radičevića v Boľovciach sa zúčastnili predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová, veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Ján Varšo, predseda Obce Surčin Vojislav Janošević, zástupcovia školy, miestnej samosprávy a NRSNM.

 

Počet zobrazení: 853xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2018 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line