Profesor Dušan Ondrejovič aj v deväťdesiatke spomína na slovenskú Dolnú zem

hlavn√° foto

Pane, daj nám vody života! Strohá myšlienka, veľavravná prosba a zajedno i skromná výzva. Sprevádza ma po celý život, od krstu, ktorý ctihodný pán farár Július Janko, vykonal v evanjelickom chráme v Senci po mojom narodení v októbri 1957. Nech čitateľa, vnorivšieho sa do nasledujúcich riadkov, neuvediem do omylu: tento prívet zo Slovenska nie je o mne, aj keď s mojou osôbkou súvisí prinajmenej tak, ako so stovkami, ba tisíckami potomkov Slovákov z Dolnej zeme, ktorí sa pred viac ako siedmimi desaťročiami rozhodli navrátiť sa z vtedy pre Slovač nie príliš vľúdneho Maďarska na rodnú hrudu.

Spomenutý nápis zvestuje kvapôčku Božej milosti na vitráži, skvejúcej sa nad oltárom chrámu. Vystavali si ho z prisľúbených príspevkov štátu, najmä však svojím mozoľnatým pričinením presídlenci z Pitvarošu, Nadlaku, Békešskej Čaby, Slovenského Komlóša, Veľkého Bánhedešu a ďalších mestečiek a obcí, z ktorých hľadali budúcnosť pre svoje rody vo vtedajšom Československu. A keďže odjakživa ich životy boli prepojené duchom Tranoscia, modlitbami a spevmi v evanjelických chrámoch Dolnej zeme, nemali väčšej túžby, ako vo výsostne katolíckom Senci s podčiarknutou maďarskou vravou na každom kroku, spájať slovo Pána s ich slovenskosťou vo vlastnom chráme.

Hoci nie vždy bezproblémovo, predsa ich nádej zostala vyslyšaná. Navyše, významne ju dotvárala, ba určujúco ovplyvňovala osobnosť človeka – mysliteľa v službe Pána, ktorý ich oduševňoval, s najlepšími úmyslami povzbudzoval a tvárnil. S bázňou milosti Božej v nich posilňoval vieru a nádej nielen posolstvami Písma, kázňami, bohoslužbami, sviatosťou prijímania večere Pánovej počas najväčších kresťanských sviatkov, ale – a predovšetkým – svojou ľudskou podstatou. Pretože v osobnosti vzácneho jubilanta – pána profesora Dušana Ondrejoviča, evanjelického farára, pedagóga, filozofa – „kantovca“, kresťanského a teologického architekta moderného premostenia myšlienok Herdera, Hegela, Jána Kollára, ale aj Karola Kuzmányho či Michala Miloslava Hodžu a ďalších štúrovcov, získali zmysel vnímania Slova skrze skutky v nadčasovosti ich žitia a bytia.

Rodák z Turíčiek (obec neďaleko Lučenca je dnes súčasťou Cinobane) oslávil 30. mája tohto roku nádhernú deväťdesiatku. Pričom celých 45 rokov svojho života, až do roku 2003, posvätil službe ducha v prepojení na celé generácie formované v rodinách v prepojení na Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Senci, ako aj v okolitých fíliách – v Reci či na Novom svete. Od roku 1977 bol docentom a neskôr profesorom na Evanjelickej bohosloveckej fakulte, ktorá bola aj vďaka jeho angažovanosti prijatá medzi fakulty UK v Bratislave. Stal sa jej prvým porevolučným dekanom po roku 1989. Je držiteľom významných ocenení vrátane Pamätnej medaily rektora Univerzity Komenského pri príležitosti 80. výročia univerzity.

Môžbyť, po ozaj iba úkosom spomenutej faktografie zo života výnimočnej osobnosti, ktorý s milovanou, žiaľ, už nebohou manželkou Miladkou, sa tešil a dodnes teší harmóniou okysličenej rodinnej idylke v porozumení a láske ich troch detí (Svena, Torstena a dcéry Ingerborg pokračujúcej v službe ducha po vzore svojho otca, ktorý bol aj školiteľom jej záverečnej diplomovej práce pred inštaláciou za farárku), vznikne „nedopísaný“ odkaz: a aké prepojenie viaže nášho oslávenca so Slovačou v Maďarsku, so slovenskou Dolnou zemou?

Ohromné, hmatateľné, a ľudsky priam fascinujúce. Zakaždým keď sa mi pošťastilo v Senci stretnúť, ba neskôr v jeho rodinnom dome aj navštíviť ctihodného pána Ondrejoviča, zahrnul ma množstvom otázok. „Ľudo môj (ten blízky vzťah pramení nielen preto, že ma pán farár konfirmoval, ale aj pre jeho desaťročia trvajúci priateľský vzťah k celej našej rodine...) – a ako sa má...“ A zrazu množstvo mien, blízkych priateľov v kňazskom stave, jeho absolventov. A tak, keďže už celé desaťročie počas pôsobenia v ÚSŽZ sa stretávam s mnohými evanjelickými farármi najmä na slovenskej Dolnej zemi, vždy v tom najlepšom nechával pozdravovať – či už ctihodnú sestru farárku Hildu Gulácsiovú Fabulyovú, putujúcu evanjelickú farárku v Maďarsku, už bývalého biskupa v Novom Sade Samuela Vrbovského, brata farára v Iloku Dušana Sajáka, ale najmä jeho študentov – z celého radu novej generácie evanjelických farárov vo Vojvodine spomeniem aspoň jedného, vari najobľúbenejšieho, pána farára Igora Feldyho v Starej Pazove.

Často sa na Slovensku po jeho príchodoch na letný čas do rodnej Modry stretávam s Dušanom Tóthom, evanjelickým reverendom z kanadského Toronta, priateľom pána Ondrejoviča. Nikdy sa nezabudne so šibalským úsmevom opýtať: Ako sa má Dušan? Drží sa „chlapec“? Na diaľku mu týmto aj za nášho oslávenca odkazujem: drží! V zdraví i duchovnej pohode. Ba – vlastne, ako to vyjadril Dušan Ondrejovič v závere troch pokračovaní rozhovoru s Martinou Kováčikovou v týždenníku evanjelikov na Slovensku Lutherus, keď sa ho pýtala na krédo, originálne biblické posolstvo? „Dávidov žalm: Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! On odpúšťa Ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby.“

Za všetkých, ktorí si Vás, pán profesor vážia,

a majú Vás radi – či už na Slovensku, alebo na Dolnej zemi:

„Živjo, pán Ondrejovič!“

 

ĽUDO POMICHAL

(autor je publicista, rubrika POHĽAD ZO SLOVENSKA vychádza raz do mesiaca v týždenníku Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY, v ktorých je členom redakčnej rady)

 

Na titulnej fotografii:

Profesor Dušan Ondrejovič, evanjelický kňaz zo Senca, v roku svojej životnej deväťdesiatky, si rád zaspomína na evanjelických farárov, ktorí kedysi študovali na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, a dnes pôsobia na slovenskej Dolnej zemi – v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku i Chorvátsku.

Na snímkach vo fotogalérii:

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Senci poctil v máji 2020 jubilanta počas slávnostných služieb Božích v miestnom evanjelickom chráme, kde medzi gratulantmi nechýbali okrem zborového farára Tibora Jančíka a cirkevníkov aj dve z troch detí prof. Dušana Ondrejoviča.

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 186x Zobraziť komentáre (0)

Komentáre:Prihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line