Dušičky nabádali k pokore, v plameni sviece sa vyjavili obrazy nezabúdania

hlavn√° foto

PRIPOMIENKU NA PREDKOV A BLÍZKYCH NA DOLNEJ ZEMI SPRÍTOMŇUJE ICH DUCH NA DIAĽKU. Od roku k roku, od kroku ku kroku, od hrobu k hrobu, od rovu k rovu. Od spomienky k nostalgii, od trúchlenia k nádeji. Ba ešte viac: v tichu vlastnej bázne, dotykom pohľadov oscilujúcich na pozadí prežitých príbehov s najbližšími, známymi ba i sťaby cudzími ľuďmi. V clivej blaženosti netušeného, no inokedy vedomého súzvuku duší.

Takto som si odtŕhal i tento rok posledné októbrové dni v kalendári. V očakávaní pomyselného pohladenia v melancholických dumkách. Zakaždým sa ma zmocňujú, keď sa mlčky zadívam na vyryté zlatisté či postriebrené mená, roky, odkazy či epitafy na náhrobných kameňoch, pomníkoch. Dvojdnie, keď sa aj v neskorý večer na cintorínoch vysvietených plameňmi sviečok akoby rozvidnievalo. Dušičky.

S pribúdajúcimi rôčkami sa pristihujem, ako, možno aj pod vedomým vplyvom postupného stíšenia, nenaprogramovaného spomalenia fyzického presúvania sa, aj v hlave mi ševelí pokojnejšími rozpomienkami. V šeleste pestrofarebného listopadu, keď kľučky na bránach cintorínov nestíhajú vychladnúť, sa takto navraciam aj k svojim. Rodným, najmilším. K tým, ktorí nám vždy najviac chýbajú. Ale aj k takým, ktorí vľúdnym slovom priateľov, spolužiakov, susedov či známych, povzbudili, obodrili našu myseľ, dali rozlet našim túžbam, zmysel činom.

V nemom tichu spomienok som sa aj tento rok pristihol - a je jedno či pri sychravom pohľade cez slzu na paletu zasrienených chryzantém alebo prítulnom plameni sviece v obývačke - pri "rozutekanom" intímnom časozbere. Pri myšlienkach na milé tváre, nadosmrti zapečatené príbehy, puncované okamihy. Na ľudí, ktorí mi vyskladali chodník života. Žiaľ, nie všetkým bolo dopriate, aby sa po ňom aj dlhšie a ďalej prešli, načiahli sa k radostiam z potechy mojich plodov, o ktoré sa s obeťou a láskou až bezvýhradne pričinili.

Nejde všetkých vymenovať, ba ani ohraničiť či "prišpendliť" v historicko-geografickom rodinnom rozmere. Či už na mape, rozvetvených rodostromoch, genealogickej stope. Siahajú od severu na juh, pričom sú zvláštne i vzácne prepojené cez stáročia aj ekumenickými zblíženiami. Od Lutherovho nemeckého Švábska cez evanjelický slovensko-uhorský rod v Novohrade, ktorý sa priam zázračne stmelil na rodovo úrodnej Dolnej zemi na jednej strane, na druhej zas v ustálení pútnikov po bitke na Bielej hore na katolíckom "maďarskom" slovenskom juhu. Nepochybne som bol vymodelovaný neobyčajnou esenciou génov...

Jeden je mi je ale vždy najmilší, najvrúcnejší. Sprevádza ma celým životom. Po mojich predkoch z maminej vetvy moja slovenská Dolná zem, na ktorú, vždy keď sa len dá, prichádzam s pocitom, že o nej hádam už všetko viem.

Ale ba! Dokonca aj kedysi slovenskosťou veľhlasný Pitvaroš, ktorý som, keďže nestrádam veľkorysosťou, nazval svojho času mojim "ňújorkom" (úsmevne občas pripomeniem mojej mamičke, že tak ako v New Yorku má povestné číslovkami označené "Street", aj Pitvaroš mojich prastarých a starých rodičov Príbelských a Rikkovcov, aj mojej mamičky Márie a jej bratov, mal "prvú, druhú ulic" i ďalšie... naši bývali na štvrtej, dnes Kossuth Lajos utca), je mi zakaždým objavný.

Napriek svojej dožívajúcej nezdolateľnosti a jedinečnosti (žiaľ)  v slovenskej reči i evanjelickej viere (smutný je pohľad na staticky narušený, kedysi hrdý pitvarošský "Hrad prepevný" - evanjelický chrám...) je mi, hoci s výnimkou rodinných príbuzných, tu musím "prepnúť" na maďarčinu, čoraz viac milší, akoby som ho viac preciťoval. Raz darmo, zakorenenie predkov na pitvarošskej rovine sa vo mne nezaprie.

A tak i preto, keď som na dušičky zašiel - hoc, pomyselne - keďže kvázidemokracia na Slovensku si začala vyberať svoje obete vo forme zákazov a príkazov - k hrobom mojich najmilších, pri "kameni" prastarého otca či starých rodičov v obci Reca - na skok od Senca, letmo som si v rozpomienkach zobrazil výjav, keď som pred 51 rokmi položil ako chlapec na kedysi najstaršom pitvarošskom cintoríne na dnes už nejestvujúci hrob mojej prastarej mamy Alžbety Príbelskej spomienkový venček s jej dcérou, mojou všetkými z nás uctievanou a milovanou starou mamou Máriou. A naša krehká a dobručká - ako o nej s láskou vravievala naša stará mama - prastará mama?  Z celej najbližšej rodiny zostala jednou z mála tých, ktorých prach prijala ich rodná Dolná zem.

 Spočívajú v už zvetraných bezmenných opustených hroboch bez "tabličiek". A predsa ich duch je, a vždy najmä na dušičky, tu s nami na Slovensku. S pokorou v duši sme si na nich i na ďalších pri stíšených modlitbách opäť s pietou zaspomínali.

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Predkovia najvzácnejší: prastarí rodičia Martin a Alžbeta Príbelskí s ich prvorodenou dcérou Máriou, mojou starou mamou.  

Svadobná fotografia mojich starých rodičov - Jána a Márie (rodenej Príbelskej) Rikkovcov. Na Juraja tohto roku sme si pripomenuli jubileum - 90. výročie ich sobáša v rodnom Pitvaroši.

Pitvaroš - kedysi hrdá a významná slovenská obec na Dolnej zemi v Maďarsku, žiaľ, prišla po výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v roku 1947 o svoju slovenskosť. Odlivom väčšiny rodín a slovenského obyvateľstva do vlasti predkov sa vytratila, až na skromné výnimky predsa len fungujúcej Slovenskej národnostnej samosprávy v Pitvaroši, kedysi významná slovenská stopa. Duch ale, našťastie, zostal. Hoci v symbolike chátrajúceho evanjelického chrámu či v nemom svedectve opustených hrobov na starom pitvarošskom cintoríne...

 

ĽUDO POMICHAL

(autor je publicista, rubrika POHĽAD ZO SLOVENSKA vychádza raz do mesiaca v týždenníku Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY, v ktorých je členom redakčnej rady)

SLOVENSKÁ DOLNÁ ZEM V MAĎARSKU: PITVAROŠ - 23. JÚN 2017

SLOVENSKO: BRATISLAVA - 1. NOVEMBER 2020

FOTO: AUTOR

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 250x Zobraziť komentáre (0)

Komentáre:Prihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line