O ťaživom položení - Dolnozemskí Pilíšania

hlavn√° foto

Spomienka na zmŕtvychvstanie slovenskej literatúry v Maďarsku

V časoch, keď Slováci v Maďarsku pomaly (ale zato, žiaľ, o to istejšie) vymierajú, keď sa pri oficiálnom sčítaní obyvateľstva v celom Maďarsku sotva nájde niekoľko (desať)tisíc Slovákov, resp. po slovensky hovoriacich občanov s dvojitou identitou, keď hŕstka našich literárnych tvorcov môže počítať už iba s veľmi tenkou vrstvou čitateľskej obce, ťažko hovoriť o ozajstnom literárnom živote v kruhu našej národnosti.
K poslednému zmŕtvychvstaniu našej literatúry došlo v roku 1978 vydaním antológie Výhonky - za aktívnej účasti básnikov Alexandra Kormoša zo Santova a mlynského rodáka Gregora Papučka. Významný literárny historik Ladislav Sziklay pokladal Výhonky za medzník na ceste k vytvoreniu samostatného slovenského kultúrneho a literárneho života na území Maďarska. Niekdajší redaktor a spoluautor antológie Michal Hrivnák v r. 1998 oprávnene hovoril o tom, že „význam vecí nespočíva veľa raz v nich samých, ale v tých potenciálnych možnostiach, ktoré sa skrývajú v tom, čo prípadne môžu ovplyvniť, priviesť do pohybu”.
Pri svojich spomienkach na zmŕtvychvstanie našej literatúry však, žiaľ, musíme upozorniť i na fakt, že v Maďarsku tzv. slovenská národnostná literatúra musí plniť aj inú funkciu ako inde. Napríklad v susednom Rumunsku okolnosti pre Slovákov a pre rozvoj slovenskej literatúry sú celkom normálne - majú skutočne slovenské školy a tým pádom aj slovenských čitateľov. U nás chýba práve tento pevný základ, na ktorom by sme mohli stavať, a teda už samotný fakt, že napriek tomu aj v Maďarsku sa rodia slovenské diela, je hotový zázrak. Tento div, zvaný slovenskou literatúrou v Maďarsku, môžeme ďakovať najuvedomelejším príslušníkom tenulinkej vrstvy našej slovenskej inteligencie, najmä tým oduševnením jednotlivcom, ktorí sa musia venovať aj všeličomu inému, napríklad národnostno-buditeľským aktivitám a publicistike. Nehovoriac o tom, že musia obstáť aj pred maďarskou verejnosťou, keď ide o vystupovanie za záujmy Slovákov v Maďarsku.
Mimoliterárne aktivity našich básnikov, spisovateľov a literárnych kritikov podľa autora týchto riadkov vyplývajú jednoznačne z toho, že dodnes nemáme ozajstných politikov, akože chýbajú nám aj právnici a ďalší odborníci. Zápasíme s chronickým nedostatkom „kádrov” v mnohých oblastiach nášho života (vrátane verejného), a tak aj tí príslušníci našej tvorivej inteligencie, ktorí by mali na to, aby sa venovali výlučne (alebo aspoň poloprofesionálne) literatúre, sú nútení spĺňať aj iné funkcie. Preberajú na svoje plecia veľa takých bremien, ktoré by za normálnych okolností mohli uniesť aj iní. Najväčším problémom teda aj v súvislosti s rozvojom našej literatúry je to, že práve tie okolnosti nie sú normálne...

Pre koho píšeme?

Často si kladieme otázku, pre koho píšeme a načo sa vôbec namáhať. Nie je však pravda, že je tu iba desaťtisíc alebo niekoľko tisíc Slovákov. Podľa našich odhadov ich je najmenej stotisíc, pričom pomaďarčených Slovákov v Maďarsku je povedzme 400-tisíc. Naši Slováci sú na rôznom stupni odnárodnenia a národného či národnostného sebavedomia. Táto skutočnosť nás tlačí k tomu, že píšeme nielen po slovensky, ale aj dvojjazyčne a zvýšenú pozornosť venujeme aj prekladateľským aktivitám.
Ozajstný literárny život má viac kritérií, ktoré nespĺňame. Napríklad v podstate nemáme vlastnú literárnu kritiku a máme iba veľmi obmedzený okruh čitateľov. Našťastie, máme ešte niečo: skupinu nadšencov, ktorí sa literatúre nevenujú profesionálne. Napriek obmedzenému okruhu čitateľov v Maďarsku si občas namýšľame, že nás čítajú vo viacerých krajinách. Pre nás je rovnako dôležité, že sa zapájame do kontextu celoslovenského a aj slovenského dolnozemského.

Dolnozemskí Pilíšania

V poriadku, povedzme, že zato ešte nás niekto číta a sem-tam sa nájdu aj slovenskí básnici, spisovatelia... Aj vďaka ním sa v posledných desaťročiach podarilo ozrejmiť si pojmy a špecifické črty slovenskej literárnej tvorby v Maďarsku, ktorú aj najlepší znalci problematiky bežne začleňujú do dolnozemského kontextu. Podľa mňa však tam patrí iba čiastočne. Zovšeobecňujúce označenie dolnozemská literatúra mi akosi ani z terminologického hľadiska nesedí, pretože väčšina, dozaista viac než polovica slovenských literárnych tvorcov v Maďarsku nie je dolnozemská v pravom slova zmysle, ale ide najmä o Pilíšanov. Vrch Pilíš má 757 metrov, nič sa nedá robiť, na Slovensku môžu o nás hovoriť ako o dolnozemských autoroch, my sme však prevažne predsa len hôrni chlapci, ba máme medzi sebou aj autorky - ženy. Isteže, naše rady posilňujú aj Komlóšania, Čabänia a Sarvašania, ale podstatná časť našich autorov sa rodí pod Pilíšom. Najmä vďaka Alexandrovi Kormošovi a Gregorovi Papučkovi sa Pilíš stal podobne silným symbolom Slovákov v Maďarsku ako napríklad komlóšska turňa, čabianska klobása či dolnozemské tkaniny.

Imrich Fuhl

Fotogaléria

Počet zobrazení: 1547x Zobraziť komentáre (0)

Komentáre:Prihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line