Zostali sme a aj zostaňme sami sebou...

hlavn√° foto

Ohrozená národnosť / Protiváha / Falošný obraz  / Nie sme šachové figúrky ani bábiky...

Dnes si už asi v dostatočnej miere uvedomujeme, že podmienky na rozvíjanie našej svojskej slovenskej kultúry v Maďarsku, na prehlbovanie nášho národnostného života a sebavedomia počas uplynulých takmer 300 rokov zďaleka neboli - jemne povedané - vždy najlepšie, ba... Mohli by sme dokonca vyratúvať aj historické krivdy, spáchané na Slovákoch v Maďarsku, na našich predkoch. Je však asi oveľa dôležitejšie zdôrazniť to, že napriek rôznym nepriaznivým okolnostiam sme pretrvali a zostali sami sebou. Nestratili sme si (aspoň nie celkom) ani svoju vieru, ani jazyk a kultúru, ktorú sme zdedili po svojich predkoch a ktorú sme povinní zachovať pre našich potomkov. Je to nemalá úloha v tomto neustále sa meniacom, neistom, zrýchlenom a protirečivom svete. Dnešné generácie to z tohto hľadiska majú iste aspoň také ťažké ako tie predošlé. S udržiavaním si tej našej slovenskosti to vôbec nie je jednoduché a ľahké, našťastie, mnohí z nás predsa nenechajú úplne uniknúť slovenské slová, slová našich predkov, ktorí ako Slováci „tu žili” a „túžili” - tu, „kde tečú biele kamene a voda sa sype”, kde nás láskajú bujné koruny a kde nám „Pilíš, les praveký, šepká do duší”...

Ohrozená národnosť

Žiaľ, ako doma, tak aj v zahraničí sa dosť málo hovorí o potrebách Slovákov v Maďarsku, a aj keď, tak prevažne v znamení hesla „o nás - bez nás“: Politizuje sa často nad našimi hlavami, takým nečestným spôsobom, že neraz sme iba odvolávkou a zneužívaným prostriedkom. Podľa Ústavy sme štátotvornými činiteľmi, v praxi sa to ale nie vždy prejavuje a tu nemám na mysli iba desaťročia nevyriešené zastúpenie menšín v najvyššom maďarskom zákonodarnom zbore, teda do oka bijúci, aj maďarským Ústavným súdom viacnásobne kritizovaný protiústavný stav. Slováci v Maďarsku boli dlho zamlčaným protipólom Maďarov na Slovensku, a vlastne dodnes sa im venuje nedostatočná pozornosť. Pritom ak si položíme otázku, ktorá z dvoch menšín je skutočne ohrozenou minoritou, odpoveď je dosť jednoznačná. Pri požadovaní zachovania menšinového status quo a vôbec pri podporovaní národnostných menšín by sa nemala používať dvojaká miera či jednostranný prístup. Elementárnym a spoločným záujmom menšín je, aby sa zabránilo vyostrovaniu slovensko-maďarských vzťahov, veď napätie, ktoré extrémisti čoraz častejšie dokážu vyvolať, sa odráža najmä na živote príslušníkov menšín. Žiaľ, aj Slováci v Maďarsku boli v uplynulých rokoch predstaviteľmi krajnej pravice označovaní za nacistov a vlastizradcov. Ťažko zabudnúť aj „odkaz“ na poštovej schránke našej celoštátnej občianskej organizácie a rad začiernených slovenských nápisov na tabuliach. V istých kruhoch v Maďarsku sa stáva akousi módou nadávať už nielen na Židov a Rómov, ale aj na Slovákov, pričom politika sa zdá byť proti tomu bezmocná. Pociťujeme na vlastnej koži, že v časoch hospodárskej a inej krízy väčšinová spoločnosť zďaleka nie je taká tolerantná k menšinám ako sa prezentuje vo svete.

Protiváha - Falošný obraz o nás

O Slovákoch v Maďarsku ako o určitej protiváhe Maďarov na Slovensku sa hovorí najmä od konca 80. rokov, keď bol pod názvom Zamlčaný protipól uverejnený často prediskutovaný a toho času neoprávnene kritizovaný významný polemický článok skupiny príslušníkov slovenskej tvorivej inteligencie v Maďarsku. Ani napriek rôznym ďalším úsiliam predstaviteľov Slovákov v Maďarsku a „demokratickému ovzdušiu“ spoločensko-politických zmien (teda pádu predošlého režimu) sa však nielen v skutočnom postavení našej národnosti, ale ani v skreslenom obraze, ktorý o nej prežíva v radoch väčšinovej pospolitosti a v maďarských médiách, takmer nič nezlepšilo. Ako (aj našimi Slovákmi volení) politici, tak aj tzv. ústredná maďarská tlač a verejnoprávne elektronické médiá (mimochodom, živené aj z našich daní a poplatkov) menšinové problémy akosi naďalej nachádzajú takmer výlučne len v susedných krajinách. „Naše“ médiá, „naša“ politika a v širšom zmysle slova celý maďarský verejný život predstaviteľom menšín žijúcim v Maďarsku poskytujú (najmä v porovnaní so zahraničnými Maďarmi) veľmi málo príležitostí na dokreslenie falošného, jemne povedané skresleného obrazu o nich.

Imrich Fuhl

Nie sme šachové figúrky ani bábiky vo výkladnej skrini

Fotogaléria

Počet zobrazení: 2009x Zobraziť komentáre (0)

Komentáre:Prihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line