Niet inej cesty – ani pre RTVS

hlavn√° foto

V sobotu 7. septembra 2013 sa Slováci žijúci v zahraničí – a s nimi aj poslucháči na Slovensku, konečne dočkali nového posunu záujmu verejnoprávnej inštitúcie - Rozhlasu a televízie Slovenska – o život, dianie, problémy i úspechy našich národnostných menšín v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy ako aj slovenských komunít žijúcich naprieč celým svetom v krajinách piatich svetadielov. V rámci novej štruktúry vysielania jednej z programových  zložiek RTVS – Slovenského rozhlasu, sa na Rádiu Regina po 10. hodine prihovoril poslucháčom moderátor a redaktor Miroslav Wurfl, aby v relácii Panoráma oznámil, že jej súčasťou bude aj pravidelný blok informácií o živote našich krajanov v zahraničí.

V relácii mozaikového formátu, v ktorej sa tok hudby prelína s krátkymi publicistickými útvarmi, dostane odteraz každú sobotu v rovnakom vysielacom čase od 10.00 h do 11.00 h poslucháč na Slovensku celoplošnú možnosť dozvedieť sa v približne desaťminútovom vstupe nazvanom Slováci vo svete nielen informácie o aktivitách našich krajanov v ich spolkovom, kultúrno-spoločenskom a duchovnom prejavení sa, ale získa aj cenné poznatky o kontexte slovenského vysťahovalectva a emigrácie z historického aspektu, o problematike súčasnej migrácie Slovákov v otvorenom svete, ako aj o zachovávaní kultúrneho a duchovného dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí.

Takto koncipovaná „desaťminútovka“ bude nepochybne prínosná nielen pre svoju pravidelnosť, ale najmä preto, že sa aj jej prostredníctvom konečne posúva k vyššej informačnej i hodnotovej kvalite slovensko-slovenský dialóg, po ktorom roky volali naši krajania žijúci v zahraničí, najmä vo vzdialenejších západoeurópskych krajinách a v zámorí. Až v dvadsiatom roku existencie samostatnej slovenskej štátnosti sa dočkali konečne toho, že vďaka Panoráme na Rádiu Regina sa im otvorí možnosť aj spolupodieľať sa priamo na tvorbe relácie - prispievať do nej informáciami, postrehmi, glosami či telefonátmi o našich komunitách v ich domovských krajinách. Aby sa aj vďaka ich pričineniu občania na Slovensku viac a pravidelne dozvedali o Slovákoch na Dolnej zemi, ale aj v Spojených štátoch či Kanade, Austrálii alebo v Škandinávii, ba dokonca v Indii, Thajsku či Japonsku.

Naši krajania naprieč „slovenským svetom“ sa majú čím hrdiť i pochváliť -  ohromným ekonomickým, vedecko-výskumným, kultúrnym, tvorivo-umeleckým, duchovným a športovým, ale vo všeobecnosti intelektuálnym vkladom v krajinách, v ktorých žijú. Veď už len množstvo výnimočných osobností svetového formátu, ktoré vzišli z lona slovenského krajanského sveta, by si mohlo nárokovať na exkluzívnu knižnú encyklopédiu, dokumentujúcu nielen prestížnu úroveň Slovákov v krajinách, v ktorých žijú, ale aj mimoriadne pozitívnu odozvu a úctu, akú naši vskutku svetoví krajania od Sydney  cez Tokio, Johannesburg, Prahu, Belehrad, Mníchov či Londýn až po Toronto, Los Angeles či Buenos Aires dnes doslova na piatich kontinentoch planéty požívajú.

Už len samotný fakt, že Slováci na Slovensku sa pre laxný prístup médií (česť výnimkám, v ktorých vynikajú najmä verejnoprávna  RTVS - reláciami Doma a svetoví, viacerými podnetnými hosťami – Slovákmi žijúcimi v zahraničí v relácii Nočná pyramída na Rádiu Slovensko, pravidelným vysielaním pre krajanov na Rádiu Slovakia International či televíznym projektom Slováci vo svete, ale aj tlačené médiá – najmä denníky Pravda a Hospodárske noviny, týždenníky Slovenka a Život, ako aj Literárny týždenník – Časopis Spolku slovenských spisovateľov) a podcenenie významu a dosahu Slovákov žijúcich v zahraničí na vytváraní celkového imidžu Slovenska – a to nielen iba v zahraničí, ale aj smerom k citlivejšiemu rozvíjaniu sebareflexie o Slovákoch a slovenskosti Slovákmi samotnými v našej domovine, pomerne málo dozvedali o politicko-spoločenskom, vzdelanostnom i kultúrno-duchovnom význame, statuse a ešte stále nedocenenej zásluhovosti skutočnej elity slovenského národa, ktorá svoj vzťah, postoje i tvorivý potenciál bezo zvyšku a najmä bez kalkulu dávala doslova odušu na oltár „slovenskej veci“.

Hoci naša mediálna verejnoprávna inštitúcia má domicil slovenskosti až na konci svojho názvu, zdá sa, že v novej programovej štruktúre, odvíjajúcej sa od septembra, si prívlastok slovenskosti zobrali vrcholní manažéri a šéfdramaturgovia programovej koncepcie a tvorby viac k srdcu ako doposiaľ - ak už nie v inom, tak v pozornosti a úcte ku krajanom akiste chválitebne. A keďže rozhlasová zložka RTVS odjakživa patrila aj vďaka tvorcom, ktorým nechýbal nápad a iskra, vo verejnoprávnom mediálnom priestore k objavnej a objavujúcej, chce sa veriť, že aj „panoramatická“ desaťminútovka na Rádiu Regina po čase presiahne iba svoj informačno-spravodajský žáner tykajúci si s malou publicistikou a skutočne sa raz premietne do aspoň polhodinového týždenného mozaikového bloku o pestrosti všetkého, čím naši krajania a exrodáci - Slováci žijúci v zahraničí, prispievajú k pozitívnemu obrazu našej spoločnej vlasti vo svete.

Ku cti RTVS slúži zatiaľ poznanie, že konečne vyslyšalo hlas slovenského zahraničia, ktorý po viacerých predchádzajúcich pokusoch zakaždým skončil bez patričnej odozvy. Echo Panorámy, v ktorej sa kúštik zo skyvy hovoreného slova dostáva aj krajanom, sa vďaka archívu relácie na internetovom portáli www.rtvs.sk , stane fundamentom, na ktorom sa oddá i ďalej stavať.

Obrátená pyramída na Mýtnej vyslyšala volanie, povzbudzujúce nádej. Nech je ňou posolstvo rozumu i vnuknutia, ktoré – hoci až po dvoch desaťročiach (aká škoda toľkého premárneného času!) – začína vo verejnoprávnom priestore RTVS formovať vo vyzrievajúcom manažmente Slovenského rozhlasu vedomie a potrebu nazvať konečne orla orlom. Aj vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a ich pravidelnej prítomnosti vo vysielaní SRo na okruhu dostupnom poslucháčom každého regiónu Slovenska. Štúrovou formulkou dopovedané - „Nazad cesta nemožná, napred sa ísť musí!“. K citlivejšiemu, lepšiemu a dôkladnejšiemu pochopeniu slovenskej vzájomnosti inej cesty naozaj ani niet.

ĽUDO POMICHAL

Počet zobrazení: 1343x Zobraziť komentáre (0)

Komentáre:Prihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line