Slováci v zahraničí 30: jubileum hodné posolstva zborníka

hlavn√° foto

Ak v editoriáli, uvádzajúcom bezmála 300-stranovú tematicky a myšlienkovo obsažnú a vo svojej autorskej rozmanitosti ukážkovo vedeckých, encyklopedicko-dokumentárnych esejí, čŕt, polemík či príbehových reminiscencií „rukoväť“ Matice slovenskej a jej Krajanského múzea do života jeden z jej zostavovateľov Daniel Zemančík sa opiera o sentencie Jozefa Cígera Hronského, argumentuje, že má na to viac dôvodov. A veruže je to tak, najmä ak to vari až priskromne prifarbuje potešením, že v roku 2013 „oslovili a získali mnoho vzácnych prispievateľov s novými, zaujímavými témami.“

Kým k nim vo svojej, napol recenzii, napol besednici (už iba postarší publicisti a novinári vedia, že to bol kedysi velebený žáner...) prejdem, ozaj mi nedá opomenúť, prečo sa D. Zemančík (ďalšou zostavovateľkou zborníka je Zuzana Pavelcová) s pyšnosťou utieka k J. C. Hronskému. Ako on vraví, z viacerých dôvodov: sídlom pracoviska Krajanského múzea Matice slovenskej je od roku 2011 dom, ktorý si J. C. Hronský kedysi sám navrhol i postavil, ďalej preto, že keď v rokoch 1940-1945 jeden z velikánov slovenského národa bol správcom MS, táto kultúrna ustanovizeň dosahovala vskutku dobré výsledky. Lež práve tie ďalšie dôvody ma spontánne primäli k tomu, aby som aj v kontexte neobyčajne užitočného obsahu „tridsiatky“ zborníka Slováci v zahraničí zvýraznil zo sentencií, ktoré D. Zemančík pripomína zo studnice šľachetných múdrostí J. C. Hronského, práve jednu. Keď rozvíja Hronského myšlienku, podľa ktorej „lepšie je zažínať svetielko, ako preklínať tmu.“

A tu je jadrná podstata, akýsi étos posolstva, ktorým D. Zemančík vyprevádza, odvážim sa po prelúskaní zborníka „epitetovať“ – Veľkú tridsiatku slovom i duchom - k čitateľovi, najmä našim krajanom v zahraničí. S autorovým dovolením zacitujem pasáž, z ktorej sa vyznáva z postulátu, že aj malé svetielko v najhustejšej tme nám ukáže cestu – cestu nádeje a zmeny. Doslova zatína do žíl, keď píše: „Nuž ponaučení z toho zažínajme slovenské a matičné svetielka a nepreklínajme tmu, lebo istejšie je tmu zaháňať, ako v nej blúdiť. Prečo sa dnes v živote ľudí často objavujú slová zloby, osočovania, intríg, podceňovania druhého, sebeckosti a nadraďovania? Akosi často sa dnes medzi nami objavuje klamstvo, zloba, podvod a nenávisť. Prečo ľudia v sebe nehľadajú cestu a myšlienky, ktoré nás vedia povzbudiť, posunúť ďalej? Treba si uvedomiť, že byť dobrým je viac, ako byť veľkým.“

Toľko Daniel Zemančík v jednej z pasáží state, ktorá má okrem hodnotového aj dokumentačno-štatistický aspekt. To keď vyratúva míľniky zborníka Slováci v zahraničí od jeho počiatkov, keď ho v roku 1971 ako prvý zostavila legenda-letopisec a vedecký kronikár histórie Slovákov v zahraničí Ján Sirácky. V rekapitulačnej retrospektíve oceňuje aj ďalšie mená: Štefan Veselý, František Bielik, Claude Baláž, Stanislav Bajaník, Viera Denďúrová-Tapalagová, Štefan Zelenák. Všetko veci, obsahu, skutkov a významov uznávaní odborníci v danej, neraz prekérne, až šlamasticky obťažnej (keďže názorovo i vecne napriek faktom, ktoré „nepustia“, bola i je z takých či onakých príčin aj protirečivá...) bádateľskej, historicko-dokumentárnej i beletristickej kategórii.

Pretože  vysťahovalectvo slovenského národa, emigrácia Slovákov, ako aj ich putovanie svetom dnes i do budúcna, je v celej šírke problematike bez príkras vedeckou disciplínou. Ba tortúrou. Dňami i nocami  lopotou hodnou uznania, úcty a poklony ľuďom, ktorí ju prácne zhŕňajú, analyzujú, vyhodnocujú, najmä ale šíria – tak na Slovensku, najmä však v slovenských prostrediach v zahraničí.

Namiesto doslovu o tom, čo predznamenáva D. Zemančík v súvislostiach výročí, očakávajúcich Maticu slovenskú a zahraničných Slovákov v už prebiehajúcom roku, nemožno opomenúť na tomto mieste skôr mená či témy, ktoré zborník Slováci v zahraničí 30 príjemne pretavujú v čítanie na jeden dych: v časti ŠTÚDIE - Imrich Fuhl (Maďarsko): O čom svedčia piesne našich Slovákov, Adriana Jozefína Fúriková (Rumunsko): O obyčajoch Slovákov v rumunskom, Bihore, Genovéva Grácová (Slovensko): Gorazd Zvonický – predstaviteľ katolíckej moderny, Zuzana Pavelcová (Slovensko): Kanadský Štefan Furdek – Mons. František J. Fuga... v časti MATERIÁLY A PRAMENE – Claude Baláž (Slovensko): Účasť amerických Slovákov na zahraničnom odboji v prvej svetovej vojne, Ján Jančovic (Slovensko): Prví slovenskí osadníci v Békešskej Čabe, Agata Jedrzejczyk (Poľsko): Folklórny súbor Spiš z Novej Balej v premenách času, Andrej Kuric (Chorvátsko): Zvyky a obyčaje na Radoši, Ferdinand Vrábel (Slovensko): Zo života slovenských vysťahovalcov do USA pred 1. Svetovou vojnou... v časti SPRÁVY A RECENZIE – Mária Fábryová (Taliansko): Z pamätnice Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda, Anna Kováčová (Maďarsko): Odkrývanie rodinnej histórie – genealogická súťaž mládeže v Békešskej Čabe, Katarína Melegová-Melichová (Srbsko): Biele Blato – banátsky drahokam, Ľubomíra Mlčúchová a Štefánia Theodosiou (Cyprus): Činnosť Zväzu priateľstva Cyprus – Slovensko, Zuzana Pavelcová (Slovensko): Z činností Krajanského múzea Matice slovenskej v priebehu roka 2013...

Na tomto mieste mi prichodí – aj z priestorových dôvodov, keďže „výťah“ z obsahu mal byť iba ukážkou rozmanitosti tém, autorov i oblastí, kam až zasiahla stopa, výskum, autorské pero a motív, aby zo zborníka jeho zostavovatelia – Daniel Zemančík a Zuzana Pavelcová ešte viac spríťažliveli čitateľovi „genius loci“ Slovákov v zahraničí, pokajať sa pred ďalšími autormi, ktorých som tu nespomenul. Doprajme však o to viac jubilejnému zborníku ohlas, úspech, odozvu. Zaslúži si ju. Ide o dielko, ku ktorému sa bude prečo vracať. Obohacuje, inšpiruje, povzbudzuje, a najmä – vzdeláva.

Pre každého z nás, Slovákov – či doma, a či vo svete, je v čase, keď sa stierajú hranice, globalizuje sa planéta a „biť sa do hrude“ za národ a národné je div nie „podozrivé“, permanentným životabudičom a nádejou žiť svedomím a aj s vedomím, že slovenský národ je nedeliteľný. V každej minúte vedieť, odkiaľ sme, kto sme, kam všade siaha slovenská stopa a najmä myšlienka. Vari aj preto sa žiada spraviť „sententický oblúk“ k Jozefovi Cígerovi Hronskému: „Dobrá myšlienka je veľká vec. Dobrá myšlienka má mocné krídla, veľmi chytro a veľmi ďaleko vie zaletieť a v duši samej zanechá dobrú stopu.“

ĽUDO POMICHAL

Počet zobrazení: 1269x Zobraziť komentáre (0)

Komentáre:Prihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line