Slávnosť slova v Békešskej Čabe: zadosťučinenie slovenskosti i pocta predkom

hlavn√° foto

V utorok 10. marca 2015 sa v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe uskutočnila prezentácia Čabianskeho kalendára 2015 a časopisu Čabän – mesačníka čabianskych Slovákov. Ročenku – tradičný kalendár vyhodnotil ako recenzent Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci, kým dvanásť čísiel časopisu Čabän vydaných v roku 2014 zhodnotila z novinársko-publicistického pohľadu Eva Patayová Fábiánová, zástupkyňa šéfredaktorky týždenníka Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny. Slávnostné uvedenie Čiabianskeho kalendára otvoril hostiteľ - Michal Lásik, predseda Čabianskej organizácie Slovákov, v prítomnosti Alžbety Hollerovej Račkovej, predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

Jesto toho dosť, čo sa patrí v súvislosti s touto sviatosťou slovenského slova „na Čabe“ pripomenúť. Tak štatisticky, ako aj myšlienkovo. Veď aktuálna prezentácia sa konala vo svetle okrúhlych jubileí: vôbec prvý Čabiansky kalendár bol vydaný na rok 1920 – teda pred úctyhodnými 95 rokmi (!), pričom obnovený a teda aj súčasný, ktorý vyprevadí v utorok v Dome slovenskej kultúry oficiálne do života aj odborná kultúrna obec našich dolnozemcov už tradične z troch krajín – Maďarska, Rumunska a Srbska, si do ročníka vydania napíše hrdé číslo 25. Po tom, čo v roku 1948 vyšiel kalendár, ako to história jeho znovuzrodenia  potvrdila „dočasne naposledy“, vďaka horlivej aktívnosti a patričnému sebauvedomeniu sa čabianskych Slovákov a ich vnútornému národnému i emotívnemu rozpoloženiu poháňaného odhodlaním nespreneveriť sa odkazu pradedov a starých materí, si počnúc rokom 1991 môžu v jeho obľúbených a rokmi ustálených rubrikách, vytvorivších pevnú dramaturgiu kalendára, schuti zalistovať – tak na Čabe, ale aj všade tam, kam kalendár doputuje aj vďaka jeho dobrému chýru.

Veru tak, ak mi, parafrázujúc nášho klasika Andreja Sládkoviča z jeho legendárnej Maríny – „A čo je mladosť? Dvadsaťpäť rokov? Ružových tvárí hľaď jará...“ - na um prichodí, že už celá jedna mladá generácia, okysličujúca nádejou resuscitáciu slovenskosti a najmä reči slovenskej v maďarskom povodí Dunaja a Tisy, má svoju kultúrno-duchovnú oporu i rukoväť v obsahovo i tematicky zakaždým príťažlivej knižôčke formátu A5, potom všeobecne vítaná a desaťročiami udomácnená prítomnosť Čabianskeho kalendára pre Slovákov v Maďarsku i na celej Dolnej zemi svojím informačným, literárno-vzdelanostným, poznávacím a intelektuálno-historickým aspektom vysoko prečnieva nad reálnou hmatateľnosťou vydavateľského počinu.

Nielen však v týchto súradniciach má podobný sviatok „knihy- kroniky“, stávajúcej sa každoročným dielikom v celej komplexnosti slovenskej dolnozemskej identity a autenticity významovým a určujúcim nadčasovým posolstvom, výzvou i vnuknutím autochtónnej slovenskej kultúry a života pre Slovákov v Maďarsku, ďalekosiahlejší osoh i účinnosť. Čabiansky kalendár je totiž aj dôležitým svedectvom, že napriek historickej predpojatosti neprajných okolností predurčujúcich Slovákov k splynutiu s väčšinovým národom na asimilačnej vlne, predsa vo svojej duchaprítomnosti funguje, našťastie, historická pamäť a dolnozemská hrdosť Slovákov v Maďarsku.

Najmä vďaka nej a neúnavnej, činorodej a revitalizácie slovenskosti na všetkých úrovniach schopnej a zjednocujúcej (s nádejou a opatrným optimizmom sa tomu tak úprimne žiada veriť!) ľudskej, morálnej i kultúrno-duchovnej sile intelektuálnej slovenskej elity i Slovákov „z ľudu“ v Békešskej Čabe, ale aj v ostatných regiónoch, župách, mestách, obciach ba aj na sálašoch, teda všade, kde sa Slovač v Maďarsku pyšní svojimi slovenskými génmi, predovšetkým ale ľúbivou slovenskou rečou vycifrovanou nárečiami ich predkov, možno učiniť zadosť obom týmto cnostiam.

Pamäti túžiacej prijímať a aj vygenerovať nové výzvy, prevtelením ktorých do podoby slova a činu poslúžia tieto ako fundament na náramne nástojčivé permanentné recyklovanie národného sebavedomia, kým morálnemu rozmeru hrdosti – do duše prevteleným a zakorenivším sa vedomým ľudsko-emotívnym náklonom až splynutím k veciam, javom, symbolom, spôsobom životného štýlu, odkazom tradičnej slovenskej dolnozemskej rodiny, a to nielen v zrkadlení chleba každodenného, ale aj vyznávaním eticko-duchovných hodnôt preverivších a prejavivších sa v toku času generačných stáročí.

A tak i preto je a pre súčasnú, vyrastajúcu i nové a ďalšie generácie Slovákov sťaby živou vodou kropenou na životodarnú, žírnu a obživou obdarenú zem, ktorú v Békešskej Čabe a navôkol zušľachťovali ich predkovia osídlivší pred viac ako 250 rokmi túto aj iné piade Dolnej zeme hnaní túžbou po lepšom a slobodnejšom sem až hen, z Horných Uhier, bude každý list, riadok, veta či slovko tohto kalendára. Teraz, keď si Čabiansky kalendár 2015 odieva šat jubilanta, ale hoc aj o ďalších 25 rokov, aby naplnil ambície skúseného, fortieľneho a v každom čase praktickú i duchovnú potrebnosť mlčanlivého, zato k premýšľaniu nabádajúceho užitočného spoločníka – priateľa dobrej vôle, ušľachtilých dolnozemských príbehov, tichej oslavy ľudských cností a pokornej pocty slovenskému slovu.

Do prínosného a sviežosť mysle ovlažujúceho čítania,

priaznivci, podporovatelia a nadšenci Čabianskeho kalendára!

 

ĽUDO POMICHAL

 

Na titulnej fotografii:

Okamih zo slávnostného uvedenia Čabianskeho kalendára 2015 - zľava Michal Lásik, predseda Čabianskej organizácie Slovákov, Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci, Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a Eva Patayová Fábiánová, zástupkyňa šéfredaktorky týždenníka Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny.

Foto: Ujházi György

Fotogaléria

Počet zobrazení: 982x Zobraziť komentáre (0)

Komentáre:Prihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line