Slovo z Britskej Kolumbie: Starostov príjemný spoločník v jesennom čase

hlavn√° foto

Z Kanady nás oslovil náš neúnavný krajan JOZEF STAROSTA, ktorý obdivuhodne, trpezlivo, fortieľne a s nápadom snuje už niekoľko rokov svoj štvrťročník SLOVO Z  BRITSKEJ  KOLUMBIE. Zaslal nám jeho najnovšie číslo v elektronickom formáte PDF, za čo sme mu povďační nielen v Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ale, ak sa môžem vyjadriť i v mene krajanov, tlmočím mu týmto uznanie a hlbokú poklonu Slovákov žijúcich v zahraničí naprieč všetkými kontinentmi.

Už prvým číslom časopisu – Zima 2007 vyslal Jozef Starosta, podujmúc sa na vskutku objavný až dobrodružný novinársky príbeh, v tom najlepšom provokujúcu pre kolegov – krajanov zo žurnalistickej branže zvesť o tom, že naozaj nič nie je nemožné. V skratke slov i skutkov: rozvinúť nápad spočiatku skromného niekoľkostranového „skicára“ zo života krajanskej komunity Slovákov v Kanade s akcentom na oblasť Britskej Kolumbie do podoby obsahovo, tematicky i inšpiratívne príťažlivého projektu s presahom časového horizontu i priestranstiev, v ktorých žijú Slováci na všetkých kontinentoch (pretože Starosta dbá o esenciu toho najpodstatnejšieho a najzáživnejšieho vo všetkých slovenských krajanských komunitách bez ohľadu na pôvod, pohnútky a "časokroky" ich putovania, sťahovania sa, emigrácie, vysťahovalectva, migrácie či reemigrácie...) si zasluhuje nielen kolegiálny rešpekt.

Vzhľadom na prínos a krajanskú užitočnosť mapovania slovenskosti skrze príbehy výnimočných, podnetných, netuctových a inšpiratívnych Slovákov, ako aj pripomienok udalostí a dejinných kontextov čiastkovo i natrvalo rezonujúcich v nekonečnosti slovenského krajanského sveta v neodtrhnuteľnom emotívnom prisatí sa k rodnej hrude a množstva ďalších cností a ozaj vlasteneckých pohnútok možno Slovo z Britskej Kolumbie povýšiť a vzdať mu patričnú pozornosť aj pomyselným metálom vďaky. Aj preto, že náš húževnatý krajan v Kanade tak činí bez nároku na "okázalú pozornosť," odmenu či potlesk.

Najskôr ak motivovaný tým najlepším úmyslom, precítený stotožnením sa "pre vec", prirodzeným až prírodným sebauvedomovaním sa v osožnosti "kúska slovného a vizuálneho krajca" pre všetkých tých, ktorí sú ochotní a aj schopní na "oltár slovenskej krajanskej vzájomnosti" vzdať sa osobného pohodlia, odtrhnúť si povestnú najsladšiu jahodu či malinu od svojich úst a dožičiť jej sladkosť aj nám ostatným. Skvelé, jedinečné, a pritom tak bezostyšne ľudské, priateľské. V čase, keď sa štedrosť práve nenosí, pričom v konšteláciách, spájajúcich v sebe lad i sklad vznešenosti ducha, etalón kultúry a kultivovanosti a punc poznávania a vzdelanosti. Teda oným vždy prekérne ťažkým až šalamúnsky neodhadnuteľným pomerom prísad v koktejli nápadov, myšlienok, žánrových konštrukcií a obrazutvorných posolstiev, bez akurátneho mixu ktorých by opravdivá, šťavnatá a povzbudzujúca žurnalistika nebola veru zmyselným naplnením tvorivého pokušenia.

Skutočnosť, že Jozef Starosta sa zodpovedne, vecne, programovo a nanajvýš s príťažlivým efektom starostí, aby svoje skromné, no o to väčšmi potrebné žurnalistické dielko zveľaďoval z čísla na číslo, pričom aj s nezištným, doslova krajanským autorským príklonom a ústretovou súčinnosťou krajanov v zahraničí i priateľov zo Slovenska dovádzal do závideniahodnej novinárskej harmónie prezentujúcej sa vyváženou graficko-myšlienkovou pôsobivosťou, má dostatok príčinlivých dôvodov na to, aby sa v takto vnímanom spektre "malých krajanských médií" stal prímerom pre nasledovníkov.

Vklad Slova z Britskej Kolumbie do rozvoja krajanských médií, akceptujúc moderné technológie a ich súhru - v prípade Jozefa Starostu a jeho Slova skĺbenie tlačenej verzie pre "klasikov" pôžitku z vône papiera s tými, ktorí spájajú vizuálny vnem cez sýtosť monitorových pixlov - to je ono pomyselné príjemné, povšimnutia a ocenenia hodné a zajedno pre ďalších motivujúco inšpiračné pozitívne krajanské mediálne prostredie, v ktorom jesto veru ešte dostatok miesta pre oscilovanie, šírenie, vlnenie a najmä ukotvenie podobných podnetných projektov, akým je aj už ôsmimi rokmi čitateľsky preverená žurnalistická platforma Jozefa Starostu.

V slovenskom krajanskom zámorí jedinečná, pričom v zrkadlení potešiteľných individuálnych snáh krajanských žurnalistov myšlienkovo i obsahovo-tematickým posolstvom nádejami ďalšej perspektívy aspoň tak obdarená ako európske portálové projekty Starostových kolegov: odjakživa vynaliezavej a dynamickej "rozhlasáčky" Katky Pucovskej v srbskej Vojvodine a jej princípom aktuálnosti konvenujúcemu portálu www.kulpin.net, ako aj hodnotovo nastavenému nadčasovému publicistickému myšlienkovo-obrazovému čarozberu, aký pred Slovákov v Maďarsku  i pred všetkých nás ostatných ako skvele zosynchronizovanú mašinku na portáli www.oslovma.hu zmajstroval publicista, fotograf  a básnik Imrich Fuhl.

Vďaka im za to!

 

ĽUDO POMICHAL

 

A čo na záver? Namiesto prostorekej bodky a pozdravu vari "vektorovú esenciu" vydavateľa a autora v jednom. Takto na portáli Slova z Britskej Kolumbie charakterizuje Jozef Starosta jeho a teda aj váš i náš krajanský časopis:

"Slovo z BC je nezávislý časopis vychádzajúci vo Vancouveri v Britskej Kolumbii v Kanade.  Časopis vydáva Jožo Starosta v úzkej spolupráci so skupinkou Slovákov žijúcich v okolí Vancouveru a na Slovensku.  Časopis vychádza obyčajne 4-krát do roka.
V časopise Slovo z Britskej Kolumbie prinášame také úvahy, príbehy, udalosti, informácie, ktoré sú ladené na inšpiračné stránky emigrantského života, na kooperáciu, na dobrú skúsenosť, na vzájomnú informovanosť a hlavne na to, čo nás spája a nie, čo nás rozdeľuje."

Aj preto iba stručné a dobre mienené odporúčanie. Stojí za to! Aj najnovšie 24. číslo 

SLOVA Z BRITSKEJ KOLUMBIE - JESEŇ 2015.

 

http://www.sk-bc.ca/

 

Počet zobrazení: 1850x Zobraziť komentáre (0)

Komentáre:Prihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line