Imrich Fuhl o potrebe sebareflexie nielen pilíšskej, alebo o krajanskej cnosti nesľubovať hory-doly

hlavn√° foto

S krajanskou veľkorysosťou, ktorá zväčša príkladne zdobí Slovákov žijúcich v zahraničí, najmä ale tých, ktorí svoje snahy, túžby, sem-tam i radosti, ale aj históriou podmienené príkoria na pleciach, v mysli, ale najmä na jazyku (chvalabohu, aj po čochvíľa troch storočiach stále slovenskom...) prežívajú vo svojich domovských krajinách juhovýchodnej Európy bez toho, aby v ich "generačnom" rodnom liste mala miesto kolónka prisťahovalec, emigrant či imigrant, by v záujme vedomej racionálnej i intelektuálnej harmónie mala ladiť aj dôsledná náročnosť voči sebe samým. Nuž a tá, nech by sme akokoľvek zjednodušovali či zľahčovali obsah spomínaného pojmu, sa musí odvíjať v definovaných a pomenovaných, pričom i zreteľne zrozumiteľných a preanalyzovaných hodnotení javu, udalosti, situácie, súvislostí, činov, ale aj zaváhaní až zlyhaní ľudí, podujavších sa  na seba  zobrať neľahkú zodpovednosť za podpis pod akúkoľvek aktivitu či podujatie v mene konkrétneho spolku, organizácie, krajanskej komunity.

Iné mi ani neprichodí na um v momente, keď iba "opodiaľ", vzdušnou čiarou  ozaj na skok cez Dunaj, nakukneme do Mlynkov. V prostredí, v  ktorom sa vďaka rozmanitým, najmä kultúrno-vzdelanostným, ale aj vedecko-bádateľským vydavateľským či iným spoločensky súcim a aj užitočným aktivitám tamojších Slovákov z obcí "pod Plešom", teda pod najvyšším vrchom Pilíšskych hôr, stal desaťročiami mimoriadne odolný, inšpiratívny, ambiciózny a aj, so zreteľom na prínos "pilíšskej Slovače" pre celý kontext permanentnej resuscitácie Slovákov v Maďarsku činorodý kraj, generáciami doslova vypiplanou esenciou slovenskosti.

Lež či vždy a všetko je tak, ako znesie písmo na papieri? 

O tom po jednom "poučnom" príbehu, ktorý sa vyjavil celkom inak, ako si jeho pôvodcovia a autori - chce sa veriť, že iba s tým najlepším úmyslom! - "vyfabulovali" , už viac, vrátane pozitívne cieleného poučenia na prospech spolkovej a krajanskej cti a predsa len fortieľnejšieho prístupu k naplneniu osožnej podstaty smerujúcej k harmonizovaniu a kultivovaniu úmery snov a túžob s reálnymi ľudskými možnosťami a manažérsko-odbornými schopnosťami, vo svojej otvorenej, priamočiarej a kolegiálne mienenej kritickej glose v týždenníku Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY publicista IMRICH FUHL.

ĽUDO POMICHAL

 

S láskavým dovolením redakcie a autora prezentujeme názor Imricha Fuhla v kontexte predchádzajúcich myšlienok v blogu.

 

Nesľubujme nemožné - namiesto konferencie

Nemôžem za to, po nedávnom niekoľkohodinovom podujatí Kultúrneho spolku pre Mlynky aj po určitom čase mám prinajmenšom zmiešané pocity. Keďže ide o moju rodnú dedinu, v ktorej dodnes bývam, samozrejme, ani som nechcel odolať pozvaniu na „miestnu i kultúrnohistorickú vedeckú konferenciu pri príležitosti 15. výročia vydania monografie Gregora Papučka: „MLYNKY A OKOLIE“ - na poctu a pamiatku Jozefa Havelku“.

Ako by som aj mohol nebyť pri tom, veď náš vynikajúci dlhoročný starosta a slovenský aktivista bol mojím dobrým priateľom a spolubojovníkom, no a mlynskú monografiu som mal česť redigovať, pripravovať do tlače a napokon byť aj jej vydavateľom.

Z podobného dôvodu je blízka môjmu srdcu aj ďalšia publikácia, zbierka ľudových rozprávok spod Pilíša (Štefan Lami - Mariša Jánska - Gregor Papuček: DROTÁR PODROTUJE SLNEČKO), ktorá slúžila ako predloha Kultúrnemu spolku pre Mlynky na vytvorenie vydarenej audioknihy. Jej prezentácia sa pritom konala v rámci onej „vedeckej konferencie“, ktorá podľa pozvánky mala byť hlavne o tomto: „Revitalizácia slovenskej národnostnej kultúry v Maďarsku a pilíšske lokálne vedomie identity“.

Musím sa priznať, vopred som mal zlé tušenie: „Menej by nebolo viac? Veď to ani fyzicky nie je možné! Ako sa môže toľko dobrých vecí zhustiť do niekoľkých hodín?“ Nijako ma nepotešuje, že moje predtuchy ma nesklamali. Skôr prázdny ako plný hranatý okrúhly stôl (ak odpočítame účinkujúcich) radšej s dvoma než tromi desiatkami záujemcov ma sklamali o to viac. Aj keď na rozdiel od veľasľubnej pozvánky o našej revitalizácii sme veľa toho nepočuli, v skutočnosti išlo viac-menej „iba“ o jednu-jedinú fundovanú prednášku G. Papučka, inak pestrú, umelecky náročnú až dojímavú prezentáciu audioknihy a grátisovo aj o vyhodnotenie mini súťaže príležitostných písomných prác školákov. To všetko akože v rámci či skôr namiesto konferencie, keďže pod tým zaužívaným cudzím slovom zato naďalej rozumieme početnejšiu poradu, schôdzu či skôr zjazd alebo zhromaždenie, zvolané na prerokovanie určitých dôležitých otázok. 

Ponaučenie? Zrejme by sme nemali chcieť v rámci jednej akcie všetko naraz a ani náhodou nesľubujme nemožné.

IMRICH FUHL

 

Na titulnej fotografii:

Imrich Fuhl.

Foto: Ľudo Pomichal

Počet zobrazení: 996x Zobraziť komentáre (0)

Komentáre:Prihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line