Dejú sa veci (3): Došťúrali Ťa, "true" Ľudovít...

hlavn√° foto

Predstavme si. Johann Wolfgang Goethe má okrúhle jubileum. Nemecko slávi. Verejnoprávna ARD ponúkne nemeckým vlastencom "dokudrámu". Aby do nej všetci prenikli s čo najrýdzejšou a strohou, no cielenou pyšnosťou na germánsku jedinečnosť, tvorcovia neotáľajú - a nazvú ju "True Johann Wolfgang Goethe", ba možno aj s podtitulom Deine Heimat ist stolz an Dich! A hen, prekročiac Dunaj, keď si hrdí Maďari majú pripomenúť ich básnika básnikov, nehľadiac (ba možno už aj - nech to znie akokoľvek neuveriteľne - akceptujúc či aspoň pripúšťajúc...) na rodové "kvapky krvi" po otcovi i matke, ktorá ho na svet povila ako Slováka, palcové titulky z novín by si kameloti išli z hrdiel, zapálených zvonohlasným maďarstvom vykričať: "True Sándor Petőfi" s podtextom Éljen a nemzeti hős!

A takto rad za radom: Poliaci by oslavovali ducha Mickiewicza, Rusi génia Puškina, Švédi fantazijné človečenstvo Lindgrenovej, Česi... veď aj tí by si našli z celej plejády, teda koho vyzdvihnúť na piedestál nadčasovej osi národnej slávy, úcty, vďaky. Keby to mal byť hoci aj ironizujúci obraz pozitívneho čecháčkovstva Josef Švejk, už sám o sebe nutkajúci k blahosklonnému nadľahčeniu témy a dobrotivými úsmevmi zľahčujúci  aj tie najprísnejšie jazykové "výbrusy" spisovnej češtiny. Avšak spojenie "True Josef Švejk" by aj najmenej zarytí nohsledi čistoty reči českej typu švejkovského Bretschneidera najskôr ak hltom piva spláchli na jazyk sa zo záhybu manžety pýtajúcu okrídlenú myšlienku "klasika": "Chce se mi blejt, velebnosti!"

Takže tak, milý Ľudovít,

takto si my tu voľkáme, trúdime, kúlovo si uchlipkávajúc whisky s ľadom. Ako v najlepších tradíciách amerických "Titel-story". Vraj tak, parafrázujúc "ponežnelú" dramaturgičku, podpísavšiu sa pod "nový pohľad" na Tvoj umárajúci sa obraz z vnútra Tvojej umierajúcej duše, spočinuvší v čiernej trúchlohre "Modrej", ktorá kedysi "bielou" sa Ti zdala, vari sa aj moderne, štýlovo a bez škrupúľ priblížime až vkradneme pod kožu "tínedžerov". Aj preto si nám zrazu, náš drahý animovaný Ľudovít, nielen "cool", ale rovno až "true". Bisťu, o čo všetko mohol taký Shakespeare prísť, keď nečul naživo žiadneho slovka kmeňov slovanských...

Čo na tom, že veľké percento tých, ktorým má byť "umelecký objav" slovenskej animovanej hrano-ateliérovej umeleckej tvorby o Tebe nasmerovaný v "tej najlepšej predtuche a viere", že Ťa ako chrumkavé čipsy ponúkneme rovno na tanieri, majú (česť ozaj svetlým výnimkám zo vzdelanostného priemeru...) ešte od školských liet Vás, štúrovcov, "orlov tatranských", ak už nie rovno aj Teba - v paži. Tak sa u nás slušnejšie vraví aktu, keď ťa s vervou, najmä ak ani štipkou netušia o veľkosti a výnimočnosti Tvojej, pošlú ta, do...

Tak ako noví "pojmológovia" a "slovotvorboví borci" vehementne už kade-tade prepisujú históriu s príbehmi "Tvojich súputnikov". Vraj, termín "štúrovci" je už nenáležitý, neadekvátny, nekorešpondujúci s tokom a obsahom času, aký si družne žil s Hurbanom, Hodžom, Kráľom, Kalinčiakom, Kellnerom Hostinským, chasou Tvojich nasledovníkov a žiakov... Prívlastky, prídomky a čo ja viem ešte všakovaké gramatické, pravopisné nuansy by sme možno aj oželeli, ale nasilu odnímať obsah a myšlienkovú podstatu, najmä ak tá je založená vo vedomí i svedomí generácií... Nuž, vstali noví dojmológovia, najmä však cenzori!

Ale - nezabudli sme na Teba. Aj celý rok sme Ti s hojnosťou, aká sa nie každému dostáva, dožičili. Dôstojne, s plnou vážnosťou a hrdosťou zišli sme sa pred prahom Tvojho vynoveného rodného domu, tam, pod Rokošom, v Tvojom Uhrovci. Nakukli sme, oslávili, zaspievali, ba sa aj pomodlili v evanjelickom chráme Božom za Teba v Tvojej viere. Vo všetkej počestnosti, aj so slovami chvály na Tvoje činy, po ktorých iní, hoci žiadostivo o zápis do "večnosti Slovákov slávnych a úctivých", zväčša ale nepodarkami "v mene ľudu" žobroniaci, márne dychtia, nádejajú sa, prosíkajú. Ale, v pokore sa Ti poklonili, nech im aspoň to pred národom ku cti slúži.

Zasadli sme k Tebe, Ľudovít,

pri stíšenom svetle, zapálenej sviečke. Verní Tebe i národu svojmu, pred slávnosť Tvojej pripomienky v HD-formáte. Prisadol som aj ja, ktorý, súc neočakávajúci zázrak proklamovaný masérmi PR-mašinérie médií, veľhlas zo zážitku z diela doposiaľ neslýchaného v podaní RTVS nevynímajúc, skôr pri zemi nezainteresovaný, ale pozorujúci a kritický, na pôsobivosť mužnosťou presvedčivého slova a zmyselný pohľad v melódii nehy ladenej do ryšava som sa zameral. A pozeral, počúval, hútal v kontexte i podtexte. S chladnou hlavou, ale horúcim srdcom.

Márne som pátral,  "true" Ľudovít... Viem že sa ale isto-iste dočkám expresného prieskumu verejno(s?)právnej inštitúcie s dvojbodkou v logu na konci: A na počiatku by mala byť otázka - koľko percent mladých TV divákov na Slovensku vo veku od 15 do 35 rokov (to aby sme učinili prieskumu naozaj zadosť a zahrnuli doň aj mladých, ktorí za sebou nielenže ťahali káčera, ale v čase príchodu "nežno-sebavedomej generácie" bola časť z nich aj školopovinná...) bolo podľa "píplmetrov" i bleskového prieskumu pred obrazovkami? Verím, že s takou vehemenciou, s akou tvorcovia "True dokudrámy" bubnovali, že toto je cesta, ktorou možno "Štúrov učebnicovo miliónkrát vyšliapaný nudný chodník" oživiť a spríťažlivieť, ohlásia aj - a ja im to naozaj úprimne prajem (inak znovu a znovu ďalšia energia, peniaze i dôvera vyhodená von oknom, sic!) - "vážení, zaznamenali sme rekordnú  sledovanosť mladého slovenského televízneho diváka!"

Rebríčkom popularity sledovanosti zatriasol Ľudovít Štúr... Príjemné. Ale prečo - "true"? Možno plaziaco sa originálne, možno plytko provokujúce, možno lacno prezentujúce... Aké? Ba kie! Leda ak "odvážne" naivnučké, "sebavedome" hlupučké, a či až tak "sprostoducho" neslovenské. Nuž čo, pre "kúlových" možno európske, ba až objímajúco svetové. Basta? Guľové...

Nuž, sám som zvedavý, milý náš Ľudovít,

ako touto slovenskou omladinou Tvoj odkaz, výnimočnosť i všetko to "true", ktorými si nás obdaril a zanechal bez testamentu, koľko, čoho a komu akým dielom, v tom najlepšom zalomcuje!

Bolo málo, keď si nám odkázal v Tvojom slávnom písme a reči, že sa nemáme opúšťať. Ono, sú okamihy, keď niekedy až nieto kam sa opustiť, na druhej strane sme sa vyliepali z junošstva, keď si čochvíľa v dospelosti zanôtime aj Andrejových "dvadsaťpäť rokov mladosti a ružových tvárí hľaď jarú..."

A tak mi nedá, že ak sa predsa len v tomto pre Teba takom výnimočnom čase listopadu predsa len ešte pre posolstvo, vľúdny pohľad na nás tu dole rozhodneš, nebuď k nám vlažný, milostivý. Naopak, Slovači v tom najlepšom úmysle pomôže len prísnosť cností, rozhodnosť k zodpovednosti, viera v sebavedomie, avšak iba potom tváre, mozoľmi rúk a iskrivosťou múdrych myšlienok zažitom, precítenom a odskúšanom.

Napíš nám, nešetri nás, nešanuj. Odkáž, aby sme sa nepodkladali, nevnucovali, nevtierali, nepodlizovali, nenadbiehali... Ani telom ani údmi, ani rečou, móresmi a jazykom, ba ani vajataním či sľubmi. Našej viere v nás to neblahorečí, neprospieva. Ani vlastenectvu, ak už má byť súčasné, moderné, najmä však stále a stále naše (ktože tu už blúzni o "veľkoeurópskom" - akomsi "hodnotovom"...!). Oná slovenská stará, dobrá a možno aj večne nádejná "svojstojnosť" v zduchovnenom stave, ako si ju Ty proklamoval, hoci aj s viacrozmernou, avšak zrozumiteľne definovanou synonymickou inakosťou so svojimi druhmi, predsa nespráchnivela, nevymizla. Len na príhodný čas svojho oživotvorenia s nárokom na sprítomnenie života a činov každodenných čaká.

Preto posúr nás, Ľudovít, k činom svetlým a vyšším a vedomiu nástojčivejšie k blahu slovenskosti našej svätej a stále, žiaľ, nedocenenej, precítenosťou stotožnenému.

 

Ctiteľ Tvojich zodpovedných a vznešených národných myšlienok a vzácneho daru, čaru a posolstiev Tvojej hrdej a nepokorenej slovenskej vlasteneckej empatie

Ľudovít Pomichal

Fotogaléria

Počet zobrazení: 796x Zobraziť komentáre (0)

Komentáre:Prihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line