PF 2017: s rozumom v hrsti, priatelia! S nadhľadom do nového sedemnásteho...

hlavn√° foto

S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou si dovolím tvrdiť, že so štrngnutím perlivého si do nového roku zvyčajne želáme v prvom rade zdravie. Ako fyzické, tak aj mentálne. Veď načo by nám bol optimizmom naplnený duch v tele, ktoré, kváriac sa chorobami a preťaženosťou zo stresu času, ale často aj z malicherností, ktoré si pripúšťame azda viac ako si zasluhujú, chradne. A naopak - hoci prozreteľná, ale predsa len neobyčajne krehká psycho-hygiena a jej dispozícia zbavujúca nás vo svete prekérnych naničhodností (skúste ich v rýchlosti pol minúty vymenovať hoci desať a stotožníte sa so mnou...) by bola odsúdená k neúspechu, ak by sa nezasídlila v pevne zakorenenom tele odolávajúcom vonkajším metafyzickým i vnútorným biologickým vplyvom i neduhom. Bez vyváženej harmónie týchto prírodou, inštinktmi  a "božím fluidom" spravovanými danosťami, pričom ruka v ruke s cnosťou byť vždy, nech sa deje čokoľvek, sebou samými, radšej ani na piaď. A je jedno, či do nového dňa, týždňa či roku.

Nuž tak PF 2017, priatelia. Najlepšie v žulovom zdraví a s rozumom v hrsti. Bez rozdielu, či sme Slováci a hospodári "pilní a domajší", teda pod Tatrami, a či rodáci, krajania a Slováci "vynaliezaví a cezpoľní" roztrúsení po svete. Zdravý rozum s patričnou dávkou generáciami odskúšaných "sedliackych grífov" (a jesto ešte čosi súcejšie a účinnejšie v dedičnosti našej slovenskej DNA?) je nad všetky huncútstva sveta s všakovakými prívlastkami - či už je to médiami sprofanované "úžasné", dávno zabudnuté "super" z rokov deväťdesiatych, ale aj ešte donedávna hojné a prenežnele mládežnícke "in".

Nadhľad mnohé, na pohľad aj neriešiteľné problémy, záludnosti, paskudnosti i sofisticky nastražené klepce rozčesnutého sveta márne hľadajúceho užitočný pomyselný tmel, žiaľ akosi prirýchlo zaschýnajúci a odlupujúci sa v novodobej každodenne sa na nás rinúcej "demokratickej novoorwellčine", v súdnom životnom prakticizme rieši. Našťastie. Lebo inak.... Nechať sa nabaláchať a načisto osprostieť udičkami pakultúr (a je jedno z akej svetovej strany sa nám, pevne "svojstojným" podkrádajú...) a okravatovaných politologických papagájov či kvázipolitických tárajov by ver výhrou nebola.

Aj preto, ba práve preto, múdrosťou klasika, "tu stojíme, a inak nemôžeme!" Aby sme sa podchvíľou v dobrej viere pohýnali, hýbali, akcelerovali, ba i rástli. Či sa k samopoznaniu a sebazdokonaľovaniu aspoň snažili, približovali. Navonok, čo je však príhodnejšie, aj zdnuka, v zveľadení ducha a jasnozrivosti rozumu každodenného.

Opojme sa radšej pokornou bázňou, viac sugestívnou ako vytŕčajúcou sa slovenskosťou, našou spoločnou vlasťou. Nuž a pre tých, čo doposiaľ neprecitli z horlivých vyznávaní  a obdivného zbožňovania inakostí či onakvostí - aj prejavením našej, chce sa veriť, až doposiaľ "dobre utajovanej" a teda neproklamovanej veľkorysosti. Málo sa o nej hovorí, na hriech náš všeobecný o nej nediškurujeme, ba čo je kvílivejšie, neuvádzame ju do nášho všedného každodenného bytia.

Inak povedané: nebojme sa empatie, nestráňme sa vylúpnuť aj pre druhých to, kým a čím sme, čo nás pekní a ctihodní.  Ba neštíťme sa, tak ako aj väčší od nás, sem-tam do sveta zatrúbiť, že aj my vieme byť výnimoční. Na to nenačim ani výlučnosť, ani  tézy o vyvolených... Vari iba o štipku viac sebavedomia. Konajme!

 

PS.

Aj malé národy môžu byť v zrkadle svojej histórie i prítomného časozberu, prejavených skutkov a duchovnej nemárnomyseľnosti jedinečné! Tiché vzory z našich dejín sú rukolapným prímerom. Platí to aj pre čas, ktorý žijeme. Nech by sme sa kdekoľvek, akokoľvek a s kýmkoľvek naprieč svetom neocitli, majme to na zreteli. Aj preto všetkým s úctyhodným úmyslom mysliacim a činiacim sa Slovákom s optimizmom, hoc zajedno i so zjednodušenou príchuťou dobre mieneného sarkazmu:

Keď už sa tak družne spoločne škvaríme, aspoň sa navzájom nepožierajme!

 

(Autor - vinšovník sa drží múdrosti, že čím viac a vznešenejších prianí, tým je bližšie k naplneniu nie príliš blahej skúsenosti: Chceli sme to čo najlepšie - a dopadlo to ako vždy...)

 

Váš

Ľudo Pomichal

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 914x Zobraziť komentáre (0)

Komentáre:Prihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line