Päť dní v Hlbokom, ktoré prehĺbili posolstvo o slovenčine

hlavn√° foto

V záplave výročí, ktoré si v tomto roku na Slovensku pripomíname v tom najlepšom, ale aj horšom až tragickom, sa z pamäte vytratilo jedno z kľúčových a pre Slovákov na celom svete určujúcich. Pričom v historickom kontexte vtedajšieho času, dovolím si povedať, až spásonosných.  Pretože práve a najmä skrze jazyk, materinskú reč, preukazuje každý z národov svoju svojskosť, svojbytnosť a jedinečnosť z aspektu opodstatnenia svojej životaschopnosti na mape národov sveta. Pred 175 rokmi - 11. júla 1843, sa u Jozefa Miloslava Hurbana na evanjelickej fare v Hlbokom začala schôdzka hostiteľa, Ľudovíta Štúra a Michala Miloslava Hodžu o slovenskom spisovnom jazyku.

V haravare letných festivalov, ktorých je neúrekom počas predĺžených víkendov, ale už aj kvôli spomínanému "predurčeniu" akoby viac emblematických výročí pre Slovensko a Slovákov (25 rokov našej samostatnej štátnosti, 100 rokov spoločného štátu Čechov a Slovákov, 100. výročie Pittsburskej dohody či Martinskej deklarácie, ako aj viacero pripomienok tzv. osmičkových rokov, vyúsťujúcich najmä časovo najaktuálnejším 50. výročím augustových udalostí 1968) sme, dúfajúc, že nevedomky, pozabudli na zdanlivo dejinne vzdialené 19. storočie.

V ňom ako majestát vyčnievajú pre nás osudové, a na slovenskosť i jeho rozvoj ako postulát zachovania identity i národnej pamäte Slovákov, dve výročia. Hoci každé s iným obsahom, dramatickosťou aj dopadom pre v tom čase krušne skúšaných Slovákov, ovplyvnili naše bytie aj vedomie. Kým ale revolúcia 1848 nevyslyšala túžby slovenského národa po sebaurčení, horlenie po vlastnej reči a jej naliehavej potrebe po päťdňovom "summite" v Hlbokom v roku 1843 sa natrvalo a s ohromujúcim úspechom (veď spisovnou slovenčinou odvodenou Štúrovým ponímaním používame dodnes) vpísalo do národných dejín.

Stretnutie Štúra, Hurbana a Hodžu pred 175 rokmi o podstate slovenského spisovného jazyka ako nevyhnutného životného nástroja na existenciálne právo a morálno-spoločenský a sociálno-národný nárok na opodstatnenosť pretrvania slovenskej identity v ťažko skúšanom časopriestore , trvalo iba päť dní. Ambicióznosť projektu, aby sme počin štúrovských veličín premietli do reči súčasníkov, trvá neuveriteľných 175 rokov!

Kiežby aj médiami na Slovensku i vo svete "nemasírované a neproklamované tiché výročie"  našej slovenčiny aspoň takto zarezonovalo. Ponúka totiž príležitosť ako uchopiť, pochopiť a vylúpnuť si do ľudskej, kultúrno-intelektuálnej i duchovnej výbavy to najužitočnejšie, najprirodzenejšie a najsúcejšie, čo v nás je. Tak v Slovákoch medzi Tatrami a Dunajom, ako aj za horizontmi našej spoločnej vlasti.  Nech nás pripomienka  o Štúrovi a jeho druhoch obohatí, povzbudí. Motivuje k zamysleniam. O sebe samých, o slovenskosti, slovenčine, o národe, našej minulosti, prítomnosti i budúcnosti.

Nie je nič ušľachtilejšie a v sebauvedomovaní sa aj logickejšie ako pri výročí zrodu spisovnej slovenčiny k osobnosti a výnimočnosti Ľudovíta Štúra sa vracať. A zajedno s ním aj hľadať harmóniu vecí a javov pozitívnych a nádejou i múdrosťou nás obdarúvajúcich. Napokon, jeden z jeho výrokov si obzvlášť nárokuje na stotožnenie sa s jeho jedinečnosťou aj dnes: "Príklad jeden, ktorý je opravdivý, platí viac než tisíc rýchle zapadajúcich slov."

 

ĽUDO POMICHAL

(autor píše do rubriky POHĽADY ZO SLOVENSKA pravidelne raz do mesiaca ako nezávislý publicista do týždenníka Slovákov ĽUDOVÉ NOVINY. Zároveň je aj členom redakčnej rady ĽN.)

 

Na titulnej fotografii:

Detail dagerotypickej snímky členov slovenskej deputácie k cisárovi Františkovi Jozefovi I. v Olomouci 20. marca 1849. Vytvorili ju vo Viedni v ateliéri cisárskych dvorských fotografov bratov Angerovcov.

Stojaci zľava: Michal Miloslav Hodža, Ľudovít Velislav Štúr, Jozef Miloslav Hurban.

 

Počet zobrazení: 270x Zobraziť komentáre (0)

Komentáre:



Prihlásenie



 • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:



Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2019 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line