„Zmiešané porozumenie“ z oboch strán Dunaja s pôvabom zmiešaného kompótu

hlavn√° foto

Zo spomienok na detstvo u mojich pitvarošských starých rodičov sa mi vynára snaha byť vždy užitočný. Ako som len zbystril vnemy, keď sa rozhodovalo, čo načim nachystať na stôl k nedeľnému obedu. „Choj, synko moj, z komore dones enu-dve fľaše zmiešanej zaváraniny...,“ akoby mi slová starej mamy zacvendžali v uchu aj po polstoročí od môjho „junošstva“. A hoci nebolo nad priam kráľovský dulový kompót („voniace jablká“, ako dulám dolnozemci vravia, vytvárali chutnú a prenikavú olejovitú šťavu, v ktorej dule nadobudli konzistenciu na jazyku sa rozplývajúcej nebeskej gurmánskej polahody), hitom sviatočných obedov bol kompót zmiešaný. Harmónia prenikajúcich farieb, vôní a chutí bystrických sliviek, jabĺk a hrušiek z ohromného sadu „zadefinovaná“ v kompótových miskách sa stala súčasťou kultúry stolovania v našej rodine.

Nevdojak sa mi tieto sekvencie vyjavili v čase, keď sa prívlastok „zmiešaný“ čoraz častejšie objavuje v materiáloch na mojom pracovnom stole. Čochvíľa tomu už bude 20 rokov, čo v súlade so záujmami Slovenskej republiky a Maďarska v oblasti podpory národnostného života na oboch stranách Dunaja začala (v r. 2000) pracovať Zmiešaná slovensko-maďarská komisia pre záležitosti menšín. Doterajšie skúsenosti, aktivity a najmä výsledky – krátkodobé, ale aj tie s dosahom na účinky s efektom „videnia za roh“, sú hmatateľné. Potvrdili, že aj štátnicky a diplomaticky „zmiešané výzvy“ môžu a majú byť prínosné, zmysluplné a užitočné. Napĺňajú alebo aspoň približujú, v rozsahu adekvátnom stavu ekonomiky oboch krajín, potreby menšín v domovských štátoch na ich efektívnejšie a sebavedomejšie ukotvenie s perspektívou zhodnocovania investícií a ľudského potenciálu.

Neznížim sa k prirovnávaniu „pre koho je to výhodnejšie“ – už aj preto, že v percentuálnom vyjadrení počtu obyvateľov je menšina Maďarov na Slovensku v neporovnateľnej väčšine oproti Slovače v Maďarsku. Stav 8,5:0,3 podľa oficiálneho sčítania v roku 2011 hovorí za všetko. Ak už ale má byť menšina ochraňovaná, podporovaná a blížiť sa ku kýženej kvalite národnostnej vzdelanosti, kultúry a duchovna bok po boku s rozvíjaním materinskej reči, potom aj počtom čo i „nedbalá“ slovenská chasa v Maďarsku si chce a musí pevne stáť za obhajobou svojich životných záujmov.

Tieto túžby, videnie nových perspektív „slovenského národného rozvoja v Maďarsku“ aj skrze vklad zmiešanej komisie mi preto ladia so znova aktuálnym lokalizovaním „pevného bodu“ Slovákov v Budapešti a tým aj v celom Maďarsku. Skloňovanie bývalého kostola peštianskych slovenských evanjelikov na Rákocziho triede 57/a preto nie je „iba“ akýmsi recipročným (vo vzťahu k záujmom Maďarov na Slovensku) nárokovaním si slovenskej menšiny v Maďarsku vo vzťahu k domovskému štátu i materskej krajine nebodaj na „finančne premrštenú rozkoš“, ale na reálnu nevyhnutnosť rozvíjať v sebauvedomení sa na „kúsku autochtónnej slovenskej pôdy“ (napokon, ako iné majestáty historickej Pešti, aj stavba predmetného kostola sa rodila pod rukami slovenských murárov z Horných Uhier...) v rozmanitosti aktivít v oblasti kultúry, vzdelanosti, zveľaďovania vydavateľskej, literárnej a mediálnej tvorby, vedy a výskumu, ochrany kultúrneho dedičstva, duchovného života.

Nebojme sa prirovnania „za uši“: ak zmiešaný kompót z rúk starých mám blahodarne účinkoval na naše zmysly, chute, na zažívacie i duševné rozpoloženie – ba prinášal zážitok a spokojnosť, potom aj ovocie medzivládnej zmiešanej komisie, nech už to spomínané, ale aj mnohé iné odporúčané na aktuálnom XIV. zasadnutí Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín vo februári v Bratislave dozreje v horizonte niekoľkých rokov, môže nadobudnúť parametre nadčasových ľudských pôžitkov.

V slovensko-maďarskom vnímaní, neraz sa formujúcom aj kostrbato, sa priblížme k  posolstvám predkov.  Hoci aj skrze „kompótový fortieľ“ starých mám. Patrí k nemu poznanie, že všetko nadobúda zmysel i opodstatnenie, ak sa pod rukami rodí s láskou, v pokore a vo vzájomnom porozumení.

 

ĽUDO POMICHAL

14. februára 2019

(autor je publicista, rubrika POHĽAD ZO SLOVENSKA vychádza raz do mesiaca v týždenníku Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY, v ktorých je členom redakčnej rady)

 

Počet zobrazení: 265x Zobraziť komentáre (0)

Komentáre:Prihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line