"Slušné Slovensko" vyplavilo špinu. Na jej hladine plával aj exprezident, ktorý chce opäť rozdávať falošné karty

hlavn√° foto

"Milujem svoju vlasť, ale nenávidím tento štát."  Hovorím o Slovensku. Trvalo mi ale dlho, kým som sa s vypovedaným myšlienkovo i emotívne, čo by som kedysi sotva predpokladal, stotožnil. Nevyznejúc ako odrodilec, naopak, ako vlastenec s kritickou sebareflexiou.  Primäla ma k tomu debata s priateľom - spolužiakom zo Sankt Peterburgu Sergejom, rovnako novinárom. Pred desiatimi rokmi sme si v meste na Neve, ako kedysi v časoch študentských, s vášnivosťou vyjasňovali obsah pojmov vlasť resp. domovina a - štát. Prvoplánovo som nechápal, ako on, horlivý Rus, by mohol zapredať vlasť - "rodinu", nelichotivo sa vyjadrovať o Rusku.  Až vyložil dušu na stôl.  Sergejov výrok uvedený v úvode, hoci ho neraz s rozporuplnosťou skúmam v zrkadle svojej pronárodne ladenej duše, som si napokon osvojil.  A nevľúdna atmosféra na Slovensku, keď je "hrdinskejšie a jednoduchšie byť in" a mnohé slovenské opľúvať a haniť, ma iba utvrdila v správnosti odlišovania.

Vlasť - to je pre mňa neuchopiteľný, ale aj hmatateľný genius loci v priestore od Tatier k Dunaju a všetko v ňom: naša hrdá aj nevrlá história, nadlho zakódovaná kultúra a duchovnosť predkov, atmosféra divotvornej harmónie prírodných jedinečností, príbehov hradov, zámkov, rozprávkových zákutí, symbolov Slovenska a všetkých Slovákov. Nevraviac, ba až dupľujúc čaro stáročiami vypiplanej ľudovej kultúry, svojrázu zvykoslovia, tradícií, posolstvá v príbehoch a osudoch môjho rodu, väzby na priateľov... Všetko to, čo nás povznáša, teší i zarmucuje, to čo bolo dávno pred nami a všetko, čo nás prežije. A neúrečné množstvo cnostných osobností (Ján Jessenius, Matej Bel, Ján Wolfgang Kempelen, Samuel Mikovíni, Anton Bernolák, Štefan Anián Jedlík, Otto Petzval, Ľudovít Štúr, Andrej Kmeť, Ondrej Kvas, Aurel Stodola, Alexander Matuška, Milan Rastislav Štefánik, Jozef Murgaš, Ján Smrek, Koloman Sokol, Martin Ťapák, Juraj Kubánka, Štefan Nosáľ,  Miroslav Válek, Vlado Dzurilla, Ján Popluhár, Vinco Šikula, Anton Hykisch, .... a znásobte ich hoci aj stovkou!), ktorí formovali a dotvárali dejinný a kultúrno-spoločenský svojráz krajiny, z ktorej si, žiaľ, neraz vychytralí paskudníci (platí to aj o prítomnosti) spravili svoj záhumienok na spôsob trhacieho kalendára.

A štát? Pre našu "oficiálnu" a zaškatuľkovanú existenciu v diktatúre globalizácie síce nevyhnutný, ale - nech sa akokoľvek premúdrelo tvárime, predsa len umelý, neraz zošnurovanými pseudozákonmi riadený, naoko (i na papieri, ktorý odjakživa znesie veľa, sic!) udržiavaný, ale aj neraz vajatajúci útvar. Malý, ale náš. Svetom akceptovaný, uznaný, v minulom roku jubilujúci. K 25-ke Slovenska sa, veď sa to aj patrilo, z úst, žiaľ, pričasto pokryteckých služobníkov ako úprimných štátnikov a politikov (takto sa honorujú aj mnohí paškvilní nedoukovia v národnom parlamente, ktorí sa, hen, podaktorí vyšvihli až do "eurocentra" s cikajúcim chlapčekom!) sa len tak rinuli a doteraz proklamujú slová o našom "úspešnom príbehu". Ale ba! Rýchlo sa vyliečime, ak by sa úspešnosť mala merať aj morálkou, princípmi étosu.

Ako si možno vážiť štát, ktorého mlčiaca väčšina občanov - médiami hlavného prúdu, ba ani verejnoprávnou RTVS nevypočutá, trpezlivo trpela závažné, pričom nielen súkromno-podnikateľské, ale aj štátnické zlyhania jeho bývalého prezidenta? Ale aj ďalšej čeliadky politickej kamarily. Štát s jeho prebujnenou, pričom straníckosťou často vydierateľnou úradníckou mašinériou. Slovensko s nevyliečiteľne demoralizovaným súdnictvom, so zatuchnutými a súdružskými nitkami popretkávanými "guberniami" s nevymožiteľnosťou práva?!

Ak sa slušne vyjadrím - očividnými podfukármi, vydriduchmi. (Pravda, česť výnimkám - hoci ich je pramálo.) A do toho všetkého tiahli do boja zoradené šíky našich "slušných", nanovo vzkriesených nežných.  S manuálnou rukoväťou zahraničnými agentmi dotovaná omladina, nevediac síce, kde je "sever", hlavne že sa skryla a drepela za vraj autoritami. Tliachajúc o tom, čo je prioritné -a zabúdajúc, že existuje aj - ritné!

Čo Slovensko chcelo, to demokraticky aj malo, ba i má. (Pripomína mi to starý vtip o chlapčekovi, ktorý napísal domov rodičom na pohľadnicu z pionierskeho tábora: Máme sa tu dobre. Tak nám treba!) Čo je však deklasujúce, nanovo, v inom prevtelení straníckeho  konfútora - čertovsky "šikovného" anjela ono "tak nám treba!" - platí. Lenže čo už so "slušnákmi" a im podobnými, keď potenciálne narastá okrem prívržencov iných "straničiek - srandiček" aj počet voličov "Za ľudí", nafackovaných hanbou síce prospechársky vychytralého, zato v intelektuálnom, štátnickom ba aj ľudskom pôdoryse iba chatrne nevyprofilovaného nudného a nepodnetného bývalého nájomníka Grasalkovičovho paláca?  Slušne povedané - Andrej z Popradu bol naozaj iba paródiou na prezidenta. Aj to vetchou.

Lepšou správou pre mlčiacu väčšinu na Slovensku by už pred rokom-dvoma bolo, keby pod ťarchou pribúdajúcich argumentov  o jeho nečestnom konaní v politickom i občianskom "súperení" v zištnej "prichmatizácii" konal aspoň v tom duchu (a spoločenská vôľa si to mala vymôcť, čo už však, keď je u nás chabá!), ako pred siedmimi rokmi naši južní susedia pritlačili k múru prezidenta Maďarska Pála Schmitta - inak, olympionika, športovca, pre ktorého fair-play malo byť Písmom svätým. Hoci aj tomuto plagiátorovi pridlho trvalo, kým si spomenul, že "iba" opisoval z hotových cudzích originálov do svojej dizertačnej práce.  „Božia vôľa a vaša dôvera ma postavili pred veľkú úlohu. Hlava štátu zosobňuje jednotu národa. Tento imperatív pre mňa znamená, že v súčasnej situácii považujem za povinnosť, aby som svoju službu ukončil a vzdal sa prezidentského mandátu,“ povedal Pál Schmitt 2. apríla 2012 v maďarskom par­lamente.  Aké jednoduché! Stačila štipka sebaspytujúceho charakteru. Ale aj naň načim aspoň  hanbou v prievane "formátovo" dorásť. Všakže, ctitelia slovenských pasienkov, pozemkov, korýtok a korýt?!

Slušnému Slovensku (v pravom slova zmysle), ak mám byť naň aspoň trochu hrdý v jeho štátnom rozmere, by nepochybne prospelo, ak by čo akokoľvek "dobrý anjel" a jemu podobní (a rozrástli sa nám už na celé predvolebne krákajúce hejná) zamávali krídlami.  Do nenávratna. Lenže, ako by potom Slovač vytriezvela z tézy o menšom a väčšom zle?! Asi by sme ochoreli od samej dobroty a morálky. Aké úbohé, a zajedno i pravdivé!

 

ĽUDO POMICHAL

Autor (1957) sa venuje žurnalizmu a publicistike viac ako 40 rokov, nikdy nebol zaťažený poklonkovaním kvôli členstvu v nejakej strane či hnutí. V roku 1988 odmietol ako redaktor a moderátor v Československom rozhlase v Bratislave vstúpiť do KSČ. ("Mal som korektného a ľudského šéfa, iný kovaný súdruh by ma z pyramídy vypoklonkoval...") Znechutený svojvôľou kvázipolitikov po novembrovej prevratovej rekorytarizácii pod pláštikom demokracie na  Slovensku sa z neho stal chronický nevolič. Priečilo by sa to jeho svedomiu. Slovami rozporuplného klasika slovenskej politickej scény - "gágajov, tárajov a prďúsov" má už vyše hlavy. A vo svete i v jeho slovenskej vlasti je toľko vznešenejších ľudí, ozajstných osobností, ako aj nadchýnajúcich vecí a javov, ktoré mu ovlažia um i dušu, nieto aby ho otravovali ľudia, ktorých ničím nepodložené ego je väčšie ako pokora hojdacieho koníka.

 

Počet zobrazení: 142x Zobraziť komentáre (0)

Komentáre:Prihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line