Pokora k živosti jazyka predkov nech nás oduševňuje po celý rok!

hlavn√° foto

My, ktorí neprotirečíme prírode, zhovievavo vnímame jej prirodzene i figliarsky predpísané kánony. Život v nás vycibril vôľu nerúhať sa blahodarným fenoménom, nuž tak voľky-nevoľky sa jej múdrostiam s pokorou podriaďujeme. S pribúdajúcimi rokmi v kalendári aj na individuálnych účtoch našich životných činov vari aj preto skúmavejšie meriame kroky v nej i v našich dušiach.

Hľa, prečudesné dvojčísla sa v novom roku na nás zračia: 2020. Kým každému sa z rôznych pohnútok pripomína ich podvedomá symbolika, zväčša nastavená v rodinných prežívaniach a partnerských priblíženiach, predsa ešte jestvuje čosi nadčasové, cnostnejšie. Aj bez prikázaní sme si generačne osvojili vôľu i posolstvá predkov. Ak si odmyslíme všakovaké dedičstvá, skrze ktoré sme si s odbíjaním silvestrovsko-novoročnej polnoci tu i tam usrkli z perlivého na ich večnú spomienku, to večité, čo nám po nich v génoch zostalo, je vedomie prináležitosti, identita. Rečou zľudovenou – „naša slovenská krv“.

Hoci sme ju terminologicky preonačili a z pulzujúceho srdcebitia sme z elixíru v žilách na hodnotový piedestál vystrojili „nehmatateľné“ národné povedomie, predsa sa jeho zmaterializovaná duchovná podoba vyjavuje ako každodenná zmyslami precítená potrebnosť. Vyníma sa ako vznešenosť pre nás najprirodzenejšia, najpotrebnejšia a najvzácnejšia: materinský jazyk, naša slovenská reč. Je pre nás pohladením, polahodou, potechou. Najmä však znakovým kódom, vďaka ktorému Slováci z oboch strán Dunaja sa bratáme, emotívne ba i rodinne splývame.

Nič trvácnejšie a neodňateľnejšie, čo hranice i veky prekoná, nie je ani pre našu Slovač v Maďarsku ľúbezne znejúca, čo ako nárečovo sprítomnená slovenčina. Naopak, práve jej archaická a zajedno vzácna patina nech nás pri našich zblíženiach obohacuje po celý rok. Takáto reč totiž utužuje v poznaní, že to, čo z našich spoločných predkov v nás pretrvalo, chceme a vieme fortieľne ochraňovať a zveľaďovať. Je to viac ako iba symbolicky, v duchu a mlčky, prejavená úcta k vzájomne sa prelínajúcim slovenským rodostromom Hornej i Dolnej zeme. Pretože niet nad dar, čo ševelí na konci jazyka, kým sa z hrdla cez vyšpúlené pery nevyderie hlas, až napokon zazvučí v slovenskej reči.

A tak namiesto obligátnych novoročných želaní dovolím si všetkým našim Slovákom v Maďarsku popriať veršom Jána Smreka, môjho obľúbeného básnika, skvostného kniežaťa trblietavej slovenčiny (z básne V úžase zo zbierky Proti noci): „Keď som bol ešte chlapcom, Kristus Pán za ruku vodieval ma záhradami. Prečo by som mal teraz chodiť sám, keď v biblii sú také slastné slová: Ó, Pane, ostaň s nami!“

ĽUDO POMICHAL

(autor je publicista, rubrika POHĽAD ZO SLOVENSKA vychádza raz do mesiaca v týždenníku Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY, v ktorých je členom redakčnej rady)

 

Na titulnej fotografii:

Ján Smrek patril k našim najobľúbenejším spisovateľom.

Foto: archív

 

Počet zobrazení: 273x Zobraziť komentáre (0)

Komentáre:Prihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line