hlavná foto
Autor: Ľubica Bartalská, zostavovateľka
Názov knihy: Kultúrne dedičstvo Slovákov žijúcich v zahraničí a databáza informácií o tejto problematike
Kategória zborník
Štát: Slovensko
Vydavateľ: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Miesto: Bratislava
Rok vydania: 2008
Jazyk: slovenský
Počet strán: 192
ISBN: 978-80-969921-1-9

Zborník príspevkov z konferencie Kultúrne dedičstvo Slovákov žijúcich v zahraničí a databáza informácií o tejto problematike, ktorú organizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 25. a 26. októbra 2007 v Bratislave.
Na konferencii odznelo 35 referátov a diskusných príspevkov zástupcov inštitúcií zo Slovenska, ktoré majú vo svojich fondoch dokumenty a zbierky s tematikou dejín a života Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj zástupcov slovenských krajanských spolkov a inštitúcií. Eva Javošová referovala o fondoch a zbierkach viažucich sa na kultúrne dedičstvo Slovákov žijúcich v zahraničí v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, Vlasta Bellová o Archíve Matice slovenskej v Martine. Jarmila Gráfová referovala o spracovaní a sprístupnení písomných a fotografických dokumentov v zbierkach Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine (SNK), Jozef Beňovský o fondoch na muzeálne prezentácie Slovenského národného literárneho múzea, Gabriela Hamranová o databáze zahraničných slovacík v SNK. Peter Tomčík z Historického múzea Slovenského národného múzea v Bratislave hovoril o Centrálnej evidencii múzejných zbierok (CEMUZ), Jarmila Gerbocová z tejto inštitúcie predniesla príspevok Centrálna evidencia múzejných zbierok so zreteľom na záchranu kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí. Mojmír Benža predniesol príspevok Slováci v zahraničí vo výskumných plánoch a dokumentačných fondoch vedeckých ústavov SAV, Helena Nosková o činnosť Dokumentačného centra a muzeálneho strediska Slovákov (DOMUS) v Českej republike, Anna Szabadošová príspevok Činnosť Slovenského dokumentačného centra Celoštátnej slovenskej samosprávy, Ján Gamboš o archívnej činnosti Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Ďalšie referáty: Vladimír Valentík – Starostlivosť o kultúrne dedičstvo Slovákov v Srbsku v minulosti, súčasnosti a budúcnosti, Miroslava Blažićová-Petrášová – Doterajší vývin a stav Národného múzea v Báčskom Petrovci, Andrej Kuric – Kultúrne dedičstvo Slovákov v Chorvátsku, Ružica Černi – Dokumentačný a národopisný materiál o ilockých Slovákoch v Múzeu mesta Ilok, Pavel Hlásznik – K úlohe kultúry v udržiavaní národného povedomia a dedičstva v menšinovom prostredí, Marián Smondek – Archiválie mesačníka Život, Eva Zürcherová – Ako si Združenie Slovákov vo Švajčiarsku zachováva svoju minulosť, Ondrej Miháľ – Digitalizácia archívu kultúrneho dedičstva kanadských Slovákov, Margaret A. Dvorská – Budovanie Múzea slovenského kanadského dedičstva, Ľubica Bartalská – Dokumenty k dejinám a životu Slovákov v Amerike, Andrej F. Hudák – Slovenský ústav a knižnica v Clevelande.

 


.

Počet zobrazení: 1562xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line