hlavná foto
Autor: Peter Cabadaj
Názov knihy: Slovenský literárny exil
Kategória monografia
Štát: Slovensko
Vydavateľ: Matica slovenská
Miesto: Martin
Rok vydania: 2002
Jazyk: slovenský
Počet strán: 201
ISBN: 80-7090-647-2

Prvý encyklopedický prehľad o slovenskom literárnom exile. Autor predstavuje poéziu, prózu, drámu, esejistiku, literatúru faktu, umelecký preklad, literárnu históriu, slavistiku a jazykovedu spisovateľov a literárnych historikov, ktorí emigrovali zo Slovenska od konca druhej svetovej vojny a usadili sa v rozličných štátoch sveta. Monografia registruje literárne dedičstvo tvorcov niekoľkých exilových generačných vĺn (do roku 1945, prvé povojnové roky, 50. roky a 60. roky do roku 1968, po ňom obdobie do konca 80. rokov). P. Cabadaj uvádza, že z tematického hľadiska osciluje ich tvorba v troch určujúcich ideových polohách, ktoré na rôznorodom kvalitatívnom stupni reflektujú konfesionálny status, vzťah k národnej dimenzii a postupnú liberalizáciu osobnosti v podmienkach zásadných spoločenských metamorfóz. Začína rokom 1939, keď po rozpade Československej republiky odišlo do dočasnej či trvalej emigrácie niekoľko známych spisovateľov, prekladateľov, vedcov a publicistov. Slovenská exilová literárna spisba po roku 1945 vznikala v zložitých podmienkach, keď emigranti neraz riešili základné existenčné problémy. "Napriek tomu," konštatuje recenzent publikácie, literárny historik T. Winkler: „viacerí autori vytvorili diela, ktoré rozhodne treba zaradiť do domáceho literárneho kontextu.“

 


http://www.hlasludu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2270:snemovanie-o-slovenskej-literature-v-zahranii&catid=661:kultura&Itemid=739

http://books.google.sk/books/about/Slovenský_exil_68.html?id=4clNAAAAMAAJ&redir_esc=y

Počet zobrazení: 1718xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line