Zborník príspevkov z vedeckého sympózia k 125.výročiu založenia Matice slovenskej

hlavná foto
Autor: František Bielik, Claude Baláž, zostavovatelia
Názov knihy: Zahraniční Slováci a materinský jazyk - Zborník príspevkov z vedeckého sympózia k 125.výročiu založenia Matice slovenskej
Kategória zborník
Štát: Slovensko
Vydavateľ: Matica slovenská
Miesto: Martin
Rok vydania: 1990
Jazyk: slovenský a anglický
Počet strán: 292
ISBN: 80-7090-066-0

Zborník z vedeckého sympózia, ktoré sa konalo v dňoch 4. – 6. júla 1988 v Bratislave a nadväzovalo na sympózium Slovenské vysťahovalectvo a život krajanov vo svete (konalo sa roku 1980 pri storočnici vysťahovalectva Slovákov do zámoria) a Zahraniční Slováci a národné kultúrne dedičstvo (pri 120. výročí vzniku Matice slovenskej).


Cieľom sympózia Zahraniční Slováci a materinský jazyk bolo oboznámiť sa v širších súvislostiach so základnými reáliami súčasného i minulého života zahraničných Slovákov, a najmä s tým, ako používajú materinský jazyk ako komunikatívny prostriedok v krajanskej tlači, v spolkoch, rodinách, školách a pri kultúrnospoločenských podujatiach.  Popri tejto problematike účastníci prerokovávali ďalšie tematické okruhy súvisiace s používaním materinského jazyka (ľudová kultúra, vzdelávanie, médiá, umenie, veda, šport).  Podujatia sa zúčastnili hostia z USA, Kanady, Rakúska, Francúzska, Belgicka, Talianska, Švédska, vtedajšieho Sovietskeho zväzu, Juhoslávie, Maďarska, Rumunska a Poľska a predniesli spolu s domácimi odborníkmi 49 príspevkov.
 


.

Počet zobrazení: 1630xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line