A Synopsis of Slovak History

hlavná foto
Autor: Thomas Klimek Ward
Názov knihy: People of the Word - A Synopsis of Slovak History
Kategória monografia
Štát: USA
Vydavateľ: Matica slovenská
Miesto: A Synopsis of Slovak History
Rok vydania: 2000
Jazyk: anglický
Počet strán: 125
ISBN: 80-7090-602-2

Autorovým prvotným cieľom pri písaní textov bolo oboznámiť s náčrtom histórie Slovenska čitateľov hovoriacich po anglicky, ktorí majú o ňom iba všeobecnú predstavu, alebo je táto krajina pre nich celkom neznáma. Berie pri tom na zreteľ, že mnohé informácie až do vzniku Slovenskej republiky roku 1993  (a počas existencie prvej SR v rokoch druhej svetovej vojny) boli súčasťou dejín Československej republiky alebo tisícročného maďarského Uhorska a ostávali na okraji historických výkladov.
Dielo možno označiť za srdcovú záležitosť Thomasa Klimeka Warda, honorárneho konzula Slovenskej republiky v americkom Chicagu, ktorý osobný vzťah k rodným koreňom svojich predkov verejne prezentoval v dospelosti, keď sa začal učiť po slovensky, a potvrdil ho osobným štúdiom slovenských dejín nad rámec svojho študijného programu histórie na illinoiskej univerzite v Chicagu, na Slovensku i v iných štátoch Európy. Po úvodnej kapitole venovanej histórii osídlenia územia terajšieho Slovenska na pozadí širších európskych dejín sa v nasledujúcich kapitolách venuje siedmemu až deviatemu storočiu nášho letopočtu, zavŕšenému cirkevnou a kultúrnou misiou svätcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a pôsobeniu prvých vládcov na tomto území. Tretiu kapitolu tvoria dejiny stredoveku do konca prvej polovice druhého tisícročia, nasledujúcu 16. až 18. storočie, na závere ktorého sa duchovne a jazykovo začala aktivizovať slovenská inteligencia, čo sa v kapitole o 19. storočí prejavilo v jeho polovici už politickými aktivitami štúrovcov. 20. storočie završuje vznikom Slovenskej republiky.   
 


http://www.slovakchicago.org/Slovak_American_Cultural_Society_of_the_Midwest.html

Počet zobrazení: 1450xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line