Pramene k dejinám slovenského vysťahovalectva do Francúzska a Belgicka v rokoch 1920 – 1945.

hlavná foto
Autor: Claude Baláž, zostavovateľ
Názov knihy: Slovenské vysťahovalectvo. Dokumenty V - Pramene k dejinám slovenského vysťahovalectva do Francúzska a Belgicka v rokoch 1920 – 1945.
Kategória bibliografia
Štát: Belgicko, Francúzsko
Vydavateľ: Matica slovenská
Miesto: Martin
Rok vydania: 1990
Jazyk: slovenský
Počet strán: 287
ISBN: 80-7090-065-2

Ďalší zväzok zo série dokumentov o slovenskom vysťahovalectve, ktoré na vydanie pripravovali pracovníci odboru pre zahraničných Slovákov Matice slovenskej. Pre edíciu editori vyberali dokumenty z viacerých fondov uložených v archívoch, knižniciach a múzeách – najmä zo Štátneho ústredného archívu v Prahe a zo Štátneho ústredného archívu Slovenskej republiky v Bratislave. Popri základnej téme emigrácie a imigrácie slovenského obyvateľstva sú v nej dokumenty zobrazujúce v širších súvislostiach život Slovákov a ich sociálne, kultúrne, politické a iné aktivity a snaženia.
Piaty zväzok dokumentov je tematicky venovaný problematike vysťahovalectva Slovákov z Česko-Slovenska do Francúzska a Belgicka. Ich život v týchto štátoch mal v mnohých smeroch spoločné rysy. Prejavovali sa v spoločenskom živote, pri zakladaní krajanských kultúrnych, sociálnych a robotníckych spolkov, v sledovaní diania a udalostí v starej vlasti a aktívnom reagovaní na ne. Vysťahovalectvo do týchto končín Európy trvalo do začiatku druhej svetovej vojny, ale zostavovateľ dokumentov zachytáva i čiastočnú repatriáciu na Slovensko a najmä účasť našich vysťahovalcov v protifašistickom odboji v rokoch 1939 -1945.
Výber dokumentov, dovtedy zväčša nepublikovaných, je usporiadaný chronologicky a doklady sú zverejnené v plnom znení. Samostatnú prílohu tvorí bibliografia literatúry k predmetnej problematike, v ktorej sú uvedené monografie a štúdie domácich a zahraničných autorov, takmer kompletné krajanské periodiká vychádzajúce vo Francúzsku, ročenky a štatistiky.


Pramnene: BIELIK, F. – RÁKOŠ, E. Slovenské vysťahovalectvo – Dokumenty I. do roku 1918, Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1969, 404 s., BIELIK, F. Slovenské vysťahovalectvo – Dokumenty III. korešpondencia z rokov 1893-1939, Martin: Matica slovenská, 1976, 314 s., BIELIK, F. Slovenské vysťahovalectvo – Dokumenty IV. korešpondencia z rokov 1880- 1939, Martin: Matica slovenská, 1985, 264 s., KOSTICKÝ, B. Slovensko 1848-1948 v zrkadle prameňov, Martin: Osveta, 1983, 384 s., BIELIK, F. a kol. Slováci vo svete II., Martin: Matica slovenská, 1980, 318 s.

 


.

Počet zobrazení: 2490xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line