Korešpondencia z rokov 1880 – 1939

hlavná foto
Autor: František Bielik, zostavovateľ
Názov knihy: Slovenské vysťahovalectvo. Dokumenty IV - Korešpondencia z rokov 1880 – 1939
Kategória bibliografia
Štát: USA
Vydavateľ: Matica slovenská
Miesto: Martin
Rok vydania: 1985
Jazyk: slovenský
Počet strán: 263
ISBN:

Ďalší zväzok zo série dokumentov o slovenskom vysťahovalectve, ktoré na vydanie pripravovali pracovníci Útvaru pre výskum dejín a života zahraničných Slovákov Matice slovenskej. Editori vyberali dokumenty z viacerých fondov uložených vo verejných archívoch, knižniciach a múzeách i rodinných zbierkach.
Štvrtý zväzok Dokumentov nadväzuje na predchádzajúce, najmä na tretí zväzok, a v mnohom ich dopĺňa. Prináša výber 156 dokumentov z rokov 1880 až 1939 viažucich sa na život Slovákov v USA. Obsahuje listy významných predstaviteľov amerických Slovákov (Rovnianek, Furdek, Jankola, Murgaš, Getting, Štiasny, Mamatej, Šustek, Osuský, Gessay, Bosák, Bielek, Salva) písaných osobnostiam na Slovensku. Veľa cenných korešpondenčných písomností z predvojnového a medzivojnového obdobia sa nachádzalo najmä v archívnych pozostalostiach Literárneho archívu Matice slovenskej v Martine či bývalého Československého ústavu zahraničného v Prahe.
Prevažná časť tejto korešpondencie od posledných desaťročí 19. storočia má spoločného menovateľa: vzťah k rodnému Slovensku ostával v cudzine trvalým putom napriek mnohoročným odlúčeniam. V rokoch národnostného útlaku a silnej maďarizácie Slovákov krajanskí aktivisti v Amerike verejne poukazovali na asimiláciu a pomáhali svojim rodákom doma i finančne.  Obsahovo sú dokumenty usporiadané v chronologickom poradí a zverejnené sa v plnom znení dotýkajú predovšetkým slovenských kultúrnych a politických snažení a mnohorakej situácie slovenskej Ameriky.

 

Odkazy

BIELIK, F. – RÁKOŠ, E. Slovenské vysťahovalectvo – Dokumenty I. do roku 1918, Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1969, 404 s., BIELIK, F. Slovenské vysťahovalectvo – Dokumenty III. korešpondencia z rokov 1893-1939, Martin: Matica slovenská, 1976, 314 s., KOSTICKÝ, B. Slovensko 1848-1948 v zrkadle prameňov, Martin: Osveta, 1983, 384 s., BIELIK, F. a kol. Slováci vo svete II., Martin: Matica slovenská, 1980, 318 s.

 


.

Počet zobrazení: 2145xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line