hlavná foto
Autor: František Bielik a kol.
Názov knihy: Slováci vo svete 2
Kategória monografia
Štát: Slovensko
Vydavateľ: Matica slovenská
Miesto: Martin
Rok vydania: 1980
Jazyk: slovenský
Počet strán: 320
ISBN:

Druhý zväzok základnej monografie o Slovákoch vo svete. Kolektív autorov vedený Františkom Bielikom v populárno-vedeckých štúdiách sleduje masové vysťahovalectvo Slovákov do štátov západnej Európy a na kontinenty v zámorí. Autori (Ivan Poljak, Eva Fordinálová, Ľubica Bartalská, Elena Jakešová) ho charakterizujú na slovenskom území krízou v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva a postupným zánikom drobných remesiel. Zachytávajú príčiny, priebeh a dôsledky vysťahovalectva, rozoberajú politické a sociálne podmienky, robotnícke hnutia krajanov, ich kultúrny a spolkový život. Osobitnú pozornosť venujú významným osobnostiam slovenského sveta. Najväčší priestor autori vyčlenili problematike amerických Slovákov, ktorí tvorili najpočetnejšiu a najstaršiu vrstvu slovenského vysťahovalectva.
Slovenskí vysťahovalci v najproduktívnejšom veku odchádzali zväčša z vidieka a z malých miest, grupovali sa zo širších vrstiev poľnohospodárskeho obyvateľstva a čiastočne z priemyselného robotníctva. Viacerí popri existenčnej zábezpeke svojich rodín pozitívne ovplyvňovali hospodárske, národné, sociálne, kultúrne a sčasti politické dianie na Slovensku. Mnohí sa vrátili domov s istým zárobkom, časť z nich cestu do sveta zopakovala i viackrát, časť sa tam natrvalo usadila.
Začiatky slovenského vysťahovalectva do Francúzska, Belgicka a iných západoeurópskych štátoch, do USA, Kanady, štátov Južnej Ameriky, do Austrálie, v menšom rozmere do Ázie a Afriky spadajú do 19. storočia. Masové formy nadobúda emigrácia od konca 70. rokov až do roku 1939. Časovo sa publikácia uzatvára ukončením druhej svetovej vojny roku 1945. Text dopĺňajú fotografie dokumentujúce život a činy krajanov.

Odkazy:

 

Ján Sirácky a kol.: Slováci vo svete 1, Matica slovenská, Martin, 1980
.

Počet zobrazení: 1893xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line