Ľudové piesne zo Santova

hlavná foto
Autor: Alexander Kormoš
Názov knihy: F santofském Pilíši - Ľudové piesne zo Santova
Kategória zborník
Štát: Maďarsko
Vydavateľ: Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku, Vydavateľstvo učebníc (Tankönyvkiadó)
Miesto: Budapešť
Rok vydania: 1990
Jazyk: slovenský (piesne v pilíšskom nárečí)
Počet strán: 428
ISBN: 963 18 1837 3

Zbierka F santofském Pilíši obsahuje viac ako 300 slovenských ľudových piesní, ktoré sú zaradené do 12 rôznych tematických cyklov. Autor - zberateľ zachránil pre nasledujúce generácie bohatý repertoár ľudových piesní svojej rodnej obce, zároveň podal vierohodný a úplný obraz o charaktere ľudovej hudby, ľudovej poézie Pilíšskeho Santova, zabezpečujúc cenný výskumný materiál pre porovnávaciu etnomuzikológiu a slovenskú dialektológiu.

Ľudové piesne sú takou tradíciou santovských Slovákov, v ktorej sa odzrkadľuje ich etnický pôvod, historická minulosť, morálka, citový život, vitalita, humor a v neposlednom rade ich jazyková úroveň a zmysel pre formu. Piesňové melódie sú zapísané v takých tóninách, aby sa mohli ľahko čítať a interpretovať. Piesňové texty sa dostali do zbierky vo fonetickej transkripcii v pôvodnom znení. Preto tento spevník výborne zodpovedá i praktickým účelom. Dôležitému praktickému cieľu slúžia aj metronómové čísla, označujúce optimálne tempo melódií. Odborná interpretácia hudobnofolklórneho a jazykového materiálu publikácie, osvetlenie jeho historických a geografických aspektov znamená nový príspevok k výskumu, zmapovaniu pôvodu santovských Slovákov.

Predkovia obyvateľov Pilíšskeho Santova, ktorí na začiatku 18. storočia utekali pred neznesiteľnými poddanskými ťarchami zo západoslovenských obcí v okolí Trenčína a Trnavy, túto obec založili r. 1715, okolie ktorej počas 150-ročnej tureckej okupácie úplne vymrelo, stalo sa neobývaným krajom. Obyvatelia obce skoro tri storočia - po rozpadnutí rakúsko-uhorskej monarchie už v rámci nového štátneho útvaru - až podnes si zachovali svoju tradičnú kultúru a svoje nárečie západoslovenského typu. Zbierka ľudových piesní F santofském Pilíši bola vydaná ako príspevok na počesť 275. výročia založenia obce a jej dnešného obyvateľstva.


Písomníctvo santovských Slovákov bolo veľmi chudobné. Dopisovali si v slovenskom jazyku, ale maďarskými písmenami. S cirkevným životom súvisiace písomníctvo bolo latinské a maďarské. Do r. 1949 ani jedna generácia nevedela čítať a písať po slovensky. Pod vplyvom náboženského života sa zvyky okolo cirkevných sviatkov buď úplne pomaďarčili, alebo sa zmiešali s maďarskými prvkami. (...) Napriek tomu, že väčšina santovských Slovákov dobre ovláda svoj materinský jazyk, menšia časť zase dobre rozumie tomuto jazyku, i keď sa lepšie vyjadruje po maďarsky, v novom cintoríne už vôbec nepoužívajú slovenské náhrobné nápisy. (...) Ľudové zvyky santovských Slovákov v posledných štyroch desaťročiach postupne vyhynuli, ich piesňový repertoár je však mimoriadne bohatý tak z hľadiska hudobného štýlu ako i z hľadiska tematického. (...) Ľudové piesne je ťažko zaradiť do prísne vyhranených tematických tried, lebo väčšina piesní nie je monotematická, ale sa týka súčasne i viacerých tém. Preto sa môžeme stretnúť v cykle Regrútskych a vojenských piesní aj s ozajstnými baladami s vojenskou tematikou. Preto sú v mnohých ľúbostných piesňach aj baladické a žartovné, ako i v pracovných piesňach i ľúbostné a žartovné motívy. Santovské piesne ukazujú aj zo štýlového hľadiska podobné bohatstvo a rozmanitosť ako z hľadiska tematického. Staršie štýlové vrstvy žijú spolu a paralelne s novými, rôzne štýly sa navzájom prelínajú. (...) Najhlavnejším cieľom autora publikácie bolo v posledných minútach zachrániť a zachovať tieto piesne pred úplným zánikom. Touto zbierkou sa stal komplexnejším materiál už zozbieraných ľudových piesní pilíšskych Slovákov a Slovákov v Maďarsku vôbec.

Fotogaléria

Počet zobrazení: 2031xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line