Ľúbostná lyrika / Szerelmi líra - Tűzcsokor

hlavná foto
Autor: Alexander Kormoš
Názov knihy: Ohnivá kytica - Ľúbostná lyrika / Szerelmi líra - Tűzcsokor
Kategória literatúra
Štát: Maďarsko
Vydavateľ: Združenie slovenských spisovateľov v Maďarsku, Vydavateľstvo učebníc (Tankönyvkiadó)
Miesto: Budapešť
Rok vydania: 1991
Jazyk: slovenský, maďarský
Počet strán: 132
ISBN: 963-18-3714-9

V poézii Alexandra Kormoša po plameňoch jazyka živelnou silou zažiarili plamene lásky, keďže len láska spaľujúca ako plameň je skutočná a pravá, schopná aj zázrakov, zatiaľ čo vlažnosť neprospieva žiadnemu citu, ani nikoho nespasí. Lásku však treba nielen prežívať, ale ju aj zveľaďovať a chrániť pre seba a pre druhých. Láska je našou každodennou potrebou a potravou duše, bezprostredne podmieňuje naše každodenné fyzické a duchovné dispozície, celé naše bytie. (...) Tu nevidieť, ani nepočuť erotické vzdychy a trilky alebo šum Amorčekových krídel a šípov, ani rozjímanie nad ľúbostným opojením. Prezentovanie ľúbostných motívov a fenoménu lásky vôbec je u Kormoša podriadené a uskutočňuje sa v celkovom kontexte jeho ľudskej a básnickej vízie sveta a človeka v ňom, sveta, v ktorom by vládla prirodzená potreba autentických vzťahov medzi ľudskými osobnosťami vrátane vzťahov intímnych a v ktorom sú tieto vzťahy kryté ďalšími hodnotami. Láska má pre Kormoša platnosť celej škály etického kódexu, v ktorom môžeme čítať okrem iného: Krása, Pravda, Sloboda, Vernosť, alebo hoci aj Boj - veď bez neustáleho boja sa nemožno ani priblížiť k poľudšteniu tohto sveta - a je s obsahom týchto pojmov vnútorne spriaznená. Nemožno ju stadiaľ odstrániť, tak ako živej prírode nemožno predpísať, aby neprekvitala všetkými možnými farbami. (...) Pokiaľ ide o formálne úsilie autora, spomedzi mnohorakých verzií (od najviazanejšej formy cez voľný verš až po báseň v próze), žiada sa pripomenúť aspekt, že mnohé básne pôsobia svojou jednoduchosťou a prirodzenosťou ako ponášky na ľudovú pieseň. Je to pochopiteľné, ak si uvedomíme, že autor už celé desaťročia nielen zhromažďuje a odborne spracúva spevné bohatstvo svojho rodného kraja, ale ho aj cieľavedome sprístupňuje verejnosti. (Oldřich Kníchal).

Obálka a ilustrácie: Ján Mušto


Ohnivá kytica

Nesiem ti ohnivú kyticu
z rozháraného poľa
mojej búrlivej duše,
ohnivé kvetymojej divej lásky,
krvavé letáky
prekrvenej revolúcie
môjho srdca.

Ó, divé maky,
vysnívané plody
našej zabitej mladosti,
hovorte miesto nás,
blčiace znaky
radosti.

V deviatom roku
našej divej lásky,
vo štvrtom mesiaci života
nášho požehnaného
nového plodu,
nesiem ti obrovskú
ohnivú kyticu
z krvavého poľa
každodenných
súbojov.

Otvor náruč,
podaj vázu!

Pašovanie lásky

Po moste SNP keď som ťa viedol,
mala si vo vlasoch kvet,
znak mojej lásky uchytil vietor,
odvial ho v široký svet.

Na vlnách Dunaja preplával vodné
hranice Štúrovo-Szob,
načierno preniesol minúty plodné,
pamätné po samý hrob.

Najdrahšie klenoty milenci v srdci
pašujú cez hranice,
niet lepšej klenotnice.

Nijakí colníci, nijakí kupci
nikdy ju neotvoria,
jedine láska moja.

Fotogaléria

Počet zobrazení: 1949xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line