hlavná foto
Autor: Claude Baláž a Daniel Compagnon
Názov knihy: Slovensko - Francúzsko
Kategória monografia
Štát: Francúzsko
Vydavateľ: Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov a L'Association des Originaires et amis des pays Tchèques et Slovaque
Miesto: Bratislava - Paríž
Rok vydania: 2008
Jazyk: slovenský a francúzsky
Počet strán: 94
ISBN: 97978-80-85684-66

Pre publikáciu je príznačné, že jej prvým autorom je Slovák žijúci v Bratislave, ktorý sa bývalým slovenským vysťahovalcom narodil v Paríži, a druhým autorom je Francúz žijúci v Paríži, ktorého manželka je Slovenka. Obaja na pozadí niektorých historických faktov a udalostí slovom a obrazom približujú kúsok histórie vzájomných slovensko-francúzskych vzťahov.
V úvode k publikácie popri inom autori píšu: „Tradičné historické a politické kontakty medzi slovenským národom a francúzskym národom svedčia o blízkosti ich snáh a tradične dobrom vzťahu. Slovenská republika ako jeden z nástupníckych štátov Česko-Slovenska sa cíti byť spriaznená osobitným putom s Francúzskou republikou, lebo Slováci preukázali svoju spätosť s Francúzmi tou najväčšou obeťou. Niekoľko tisíc vojenských hrobov vo Francúzsku i na Slovensku z čias obidvoch svetových vojen sú svedectvom odhodlania francúzskych a slovenských vojakov položiť život za slobodu svojej vlasti i vlasti svojho spojenca."
Osobitnú kapitolu vo vzájomných vzťahoch tvorí imigrácia Slovákov do Francúzska, ktorá sa najmä v medzivojnovom období uskutočňovala na základe spoločnej medzištátnej zmluvy o imigrácii a emigrácii. Dodnes žijú vo Francúzsku potomkovia prvej slovenskej imigračnej vlny, ku ktorým sa neskoršie pripojili aj ďalší novší prisťahovalci. Postupne sa na základe zmiešaných francúzsko-slovenských manželstiev vytvorili nové rodinné putá, ktoré prispievajú k vytváraniu nových vzájomných vzťahov. Slováci a Francúzi slovenského pôvodu sú združení vo viacerých krajanských spolkoch vo Francúzsku.

http://blogslovakov.blogspot.com/2008/10/prezentcia-knihy-slovensko-franczsko.html 


http://blogslovakov.blogspot.com/2008/10/prezentcia-knihy-slovensko-franczsko.html

Počet zobrazení: 1348xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line