hlavná foto
Autor: Štefan Kucík
Názov knihy: Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918 – 1938)
Kategória monografia
Štát: Slovensko
Vydavateľ: Matica slovenská
Miesto: Martin
Rok vydania: 2011
Jazyk: slovenský
Počet strán: 150
ISBN: 978-80-8128-015-3
Mladý historik sa v monografii venuje spoluúčasti amerických a kanadských Slovákov na prvých snahách aktivistov na Slovensku o štátnu samostatnosť po rozpade Uhorska a vzniku Česko-Slovenska. 
Je výsledkom jeho sústredeného skúmania domácich archívnych prameňov, historických štúdií, vedeckých alebo publicistických diel vydaných knižne, či článkov publikovaných v periodikách. V skúmaní problematiky pokračoval v zahraničí. V Čechách v archíve prezidenta republiky a v archíve ministerstva zahraničných vecí, vo Fonde T. G. Masaryka či V. Šrobára, v USA vo fondoch Slovenskej ligy v Amerike, v Kanade na univerzite v Otawe a v iných archívnych zdrojoch. Autor poznamenáva, že sa venoval dosiaľ v mnohých smeroch profesionálne nespracovanej problematike, aby sa stala podnetom na ďalší historický výskum a odborné interpretácie.
Štefan Kucík otvára tému vznikom Pittsburskej dohody, ktorá nadviazala na Clevelandskú dohodu z roku 1915, a oficiálne otvorila jej platnosť podpisom 14. novembra 1918. Nasledujúce dve desaťročia, ktorým sa venuje, sa prejavovali dvoma krajnými postojmi k prebiehajúcemu usporiadaniu spoločného štátu Čechov a Slovákov – od administratívnych presadzovaní myšlienky jednotného československého národa až po nejednotné predstavy slovenských národovcov doma i na severoamerickom kontinente o vytvorenie samostatného štátu alebo autonómie Slovenska s vlastnou administratívou, snemom a súdnictvom.     

.

Počet zobrazení: 1368xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line