(Od začiatkov osídľovania)

hlavná foto
Autor: Kvetoslava Kučerová
Názov knihy: Slováci v Chorvátsku - (Od začiatkov osídľovania)
Kategória monografia
Štát: Chorvátsko
Vydavateľ: Matica slovenská
Miesto: Martin
Rok vydania: 2006
Jazyk: slovenský
Počet strán: 254
ISBN: 80-7090-794-0
Historička a vysokoškolská pedagogička spracovala doteraz najucelenejšiu históriu Slovákov v Chorvátsku. Ak predchádzajúce skúmania sa opierali zväčša o spomienkové rozprávanie, rodinnú a ľudovú tradíciu, K. Kučerová počas desaťročného sústredeného bádania postupovala najmä metódou kritického historického bádania – avšak s dôrazným záujmom o každý údaj charakterizujúci celkový spôsob života usadlíkov a ich potomkov.
 
Problematiku zasadzuje do čias, keď bolo Slovensko na počiatku masového vysídľovania, všíma si, aká bola situácia v Chorvátsku, osobitne v Slavónii začiatkom 18. storočia pred príchodom Slovákov, v prvých rokoch ich usádzania sa v novom prostredí až do začiatku 20. storočia. Opierala sa o pramene úradnej povahy, mnohoraké súpisy obyvateľstva, daňové zápisy, majetkové výkazy, štátne i cirkevné matriky. Náročnosť skúmania sa násobila rozptýlenosťou slovenskej komunity, ktorá žije vo všetkých župách Chorvátska. Osobitne si všíma Našickú, Dakovskú, Požežskú a Pakrackú oblasť a Východnú Slavóniu. Významnou súčasťou monografie a východiskom pre ďalšie štúdium problematiky sú poznámkový aparát, odkazy na literárne pramene a bohatý register mien a geografických názvov.
 
Autorka završuje svoje dielo reflexiou súčasného postavenia slovenskej menšiny v tomto prostredí, jej činorodých kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích aktivít najmä po vzniku samostatnej Slovenskej republiky.   Jeho prínos pre vzájomné poznávanie s majoritnou komunitou je v tom, že vyšlo aj v chorvátskom jazyku. 

.

Počet zobrazení: 2345xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line