hlavná foto
Autor: Marta Kernátsová, zostavovateľka
Názov knihy: Slováci v Českej republike
Kategória zborník
Štát: Česká republika
Vydavateľ: Dom zahraničných Slovákov
Miesto: Bratislava
Rok vydania: 1999
Jazyk: slovenský
Počet strán: 156
ISBN: 80-88841-11-9

Prítomnosť Slovákov v českých krajinách je známa už oddávna a siaha hlboko do stredoveku.

Aj keď sa počet Slovákov v českých krajinách v rôznych historických obdobiach menil a jeho nárast
po vzniku spoločného štátu, ale najmä po 2. svetovej vojne bol evidentný, nikdy neboli  občania slovenskej
národnosti považovaní za príslušníkov menšiny. Až po rozdelení federácie a vzniku dvoch
samostatných štátov sa Slováci v Čechách (a Česi na Slovensku) de jure stali národnostnou
menšinou.
Napriek rozdielnemu historickému vývinu českého a slovenského národa, napriek odlišnostiam
v kultúre, jazyku, ale i vplyvom politických a spoločenských udalostí, spoločný slovanský pôvod, časté
susedské kontakty a podobné snahy o národné a politicko-emancipačné ciele tieto dva národy po
dlhé stáročia k sebe približovali, podnecovali udržiavanie vzájomných kontaktov, výmenu skúseností
a vzájomnú podporu. Vznikom spoločného štátu u Slovákov žijúcich v českom prostredí postupne
ustupovalo do pozadia vedomie príslušnosti k slovenskému národu. V mnohých prípadoch cielená
snaha dobových politických kruhov toto vedomie u Slovákov potláčala, čím nezriedka prispievala
až k ich asimilácii. Rozdelenie federácie, vznik dvoch samostatných štátov, nové zákony o štátnom
občianstve a postavení národnostných menšín vyvolali v mnohých zmätené pocity, ba často až
pocit ukrivdenosti. Okrem historických daností a jazykovej blízkosti aj tieto faktory prispeli k tomu,
že dodnes mnohí Slováci v Čechách nemajú vnútornú potrebu deklarovať svoj pôvod či príslušnosť
k slovenskému národu. Veľa Slovákov je však hrdých na svoje korene. V roku 1993 vzniklo v
Prahe Fórum slovenských aktivít (FOSA) ako nepolitické, informačné, konzultačné, koordinačné a
kooperačné miesto stretnutí predstaviteľov slovenských združení. FOSA v súčasnosti združuje 11
organizácií, ktoré väčšinou pôsobia v Prahe.
Dom zahraničných Slovákov v rámci svojej činnosti začal venovať pozornosť aj Slovákom
v Českej republike, ako jednej z najmladších slovenských menšín, ktorá je zároveň druhou
najpočetnejšou vo svete. Prvé kroky sa realizovali práve nadviazaním kontaktov so slovenskými
občianskymi spolkami. Nakoľko do dnešných dní neexistuje hlbšia analýza života slovenskej menšiny
v českých krajinách. Múzeum zahraničných Slovákov Domu zahraničných Slovákov uskutočnilo
prieskum Slovákov v Českej republike a ich združení za účelom nadviazania bližšej spolupráce a
zmapovania existencie, činnosti a potrieb, právneho postavenia, kultúrnych a spoločenských aktivít
Slovákov v tejto krajine.
Výsledkom prieskumu a kooperácie bola dokumentárna výstava Slováci v Českej republike. Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutočnila 8. decembra 1998 vo výstavných priestoroch Domu zahraničných Slovákov. Výstava na pozadí histórie vzájomných vzťahov približovala na základe archívnych dokumentov
a dokumentačného materiálu existenciu Slovákov, ich život a činnosť v českých zemiach od 16.
storočia až po súčasné dni.

,

Počet zobrazení: 1587xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line