Zborník materiálov z odborného seminára Slováci v Juhoslávii na konci milénia, konaného v Bratislave 27. októbra 2000

hlavná foto
Autor: Ladislav Čáni, zostavovateľ
Názov knihy: Slováci v Juhoslávii - Zborník materiálov z odborného seminára Slováci v Juhoslávii na konci milénia, konaného v Bratislave 27. októbra 2000
Kategória zborník
Štát: Srbsko
Vydavateľ: Dom zahraničných Slovákov
Miesto: Bratislava
Rok vydania: 2001
Jazyk: slovenský
Počet strán: 144
ISBN: 80-88841-17-8

Dom zahraničných Slovákov usporiadal 27. októbra 2000 odborný seminár pod názvom Slováci v Juhoslávii na konci milénia. Konal sa pri príležitosti otvorenia rovnomennej výstavy a zámerom usporiadateľov bolo predovšetkým mapovanie aktuálnej situácie v živote tejto komunity, ktorú mnohí právom považujú za jednu z najživotaschopnejších slovenských komunít v zahraničí. Z tohto dôvodu bol program seminára koncipovaný tak, aby národný život Slovákov v Juhoslávii tematicky obsiahol v čo najširšom zábere.

Ako uvádza zostavovateľ, na seminári odznelo 27 príspevkov, v ktorých sa odborníci a znalci tejto problematiky z Juhoslávie a Slovenska venovali aktuálnym otázkam jazykovej a kultúrnej identity juhoslovanských Slovákov – problematike slovenského školstva, literatúry, hudby, výtvarného umenia, ochotníckeho divadla, súčasného stavu slovenských médií, činnosti Matice slovenskej v Juhoslávii a Spolku vojvodinských slovakistov, ale i histórii a niektorým parciálnejším pohľadom na minulosť a súčasnosť tejto komunity.
Príspevky sa spravidla neobmedzovali na obyčajnú inventarizáciu kultúrneho života Slovákov v Juhoslávii; neraz v nich totiž odznelo i memento upozorňujúce na čoraz zložitejšie problémy, s ktorými juhoslovanskí Slováci musia zápasiť. Z toho jasne vyplynulo (napriek už príslovečnej vitalite tejto komunity), že podpora kultúrnych a národných tradícií Juhoslávie ako materskej krajiny i Slovenska, ku ktorému sa stále hlásia, bude musieť byť v budúcnosti výraznejšia. K problémom prirodzenej asimilácie, s ktorými musí zápasiť každá minoritná spoločnosť, sa pridali aj problémy vyplývajúce z hlbokej spoločenskej, politickej a hospodárskej krízy, otriasajúcej už vyše jedného desaťročia celou juhoslovanskou spoločnosťou. Toto všetko sa zákonite odzrkadlilo i v živote tamojších Slovákov. Najalarmujúcejším sa zdá úpadok slovenského školstva, základu kultúrnej identity každej spoločnosti, ale s nemalými problémami zápasia i ostatné segmenty národného a kultúrneho života. A predsa môžeme konštatovať, že tradície juhoslovanských Slovákov, ako i bohatstvo a rozmanitosť ich súčasného kultúrneho života zostávajú ojedinelým javom v rámci slovenského zahraničia.
 
 

 


.

Počet zobrazení: 1808xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line