Zborník materiálov z konferencie 7. júna 1995

hlavná foto
Autor: Ľubica Bartalská a Genovéva Grácová, zostavovatelia
Názov knihy: Slováci v Rumunsku - Zborník materiálov z konferencie 7. júna 1995
Kategória zborník
Štát: Rumunsko
Vydavateľ: Dom zahraničných Slovákov
Miesto: Bratislava
Rok vydania: 1995
Jazyk: slovenský a rumunský
Počet strán: 287
ISBN: 80-88841-00-3

Krajanské múzeum Matice slovenskej v Bratislave usporiadalo 7. júna 1995 vedeckú konferenciu pod názvom Slováci v Rumunsku. Uskutočnila sa pri príležitosti otvorenia expozičnej výstavy Slováci v Rumunsku – minulosť, súčasnosť, na ktorej predstavili po prvý raz na Slovensku ukážky duchovnej a hmotnej kultúry tejto komunity. Dokumentárny a trojrozmerný materiál bol vystavený aj za výdatnej pomoci Slovákov z Rumunska. Súčasťou programu venovaného Slovákom v Rumunsku v dňoch 6 – 8. júna 1995, bolo uvedenie literárno-umeleckého pásma z tvorby slovenských spisovateľov z Rumunska.

Cieľom vedeckej konferencie bolo zosumarizovať naše vedomosti o tejto slovenskej komunite, podať analýzu vývoja a ich súčasného postavenia ako národnostnej menšiny, prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu stavu bádania o problematike dejín a života Slovákov v Rumunsku, navrhnúť spoločné projekty výskumu v interdisciplinárnych oblastiach. S referátmi na konferencii vystúpili vedeckí, odborní a kultúrni pracovníci zo Slovenska i z radov našich krajanov z Rumunska. Okrem referátov a diskusných príspevkov z histórie sťahovania sa Slovákov na dnešné územie Rumunska, predniesli príspevky najmä k otázkam školstva, k problematike kultúrneho, spolkového a cirkevného života, vydavateľskej literárnej i ochotníckej činnosti.


.

Počet zobrazení: 1590xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line