hlavná foto
Autor: Zuzana Drugová
Názov knihy: Bulletin Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov
Kategória pamätnica
Štát: Slovensko
Vydavateľ: MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov
Miesto: Banská Bystrica
Rok vydania: 2011
Jazyk: slovenský
Počet strán: 36
ISBN:

Prvý bulletin Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov (MC UMB) informuje o osemnásťročnej činnosti centra zriadeného pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Jeho zostavovateľka a riaditeľka MC UMB Zuzana Drugová na úvod cituje z Návrhu koncepcie a profilu kurzov slovenského jazyka pre učiteľov pôsobiacich v sociétach zahraničných Slovákov, ktorý predložil prvý rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prof. Ján Findra  20. novembra 1992 Ministerstvu školstva a vedy SR na konštituovanie pracoviska venujúceho sa vzdelávaniu učiteľov škôl slovenskej komunity v zahraničí: "Každé etnikum (hlavne také, ktorého genofond je nútený hľadať pôdu pre svoje rozvíjanie v iných ako domácich podmienkach) sa celkom prirodzene snaží spájať vlastných príslušníkov s ich pôvodnou pravlasťou. Táto tendencia sa dotýka aj Slovenska a Slovákov."

Do prvého bloku bulletinu zaradila zostavovateľka aktivity Metodického centra pre deti a mládež: školu v prírode, detskú krajanskú univerzitu, letnú školu ľudového tanca a letnú školu ľudových remesiel, zimnú lyžiarsku školu, letnú športovú olympiádu a školu tenisu, letný detský tábor, letný poznávací kurz pre stredoškolákov a poznávacie zájazdy pre školy. Druhý blok venuje ďalšiemu vzdelávaniu dospelých krajanov. Do týchto aktivít patria: Univerzita estetiky, Škola rodinnej podpory gramotnosti detí, Slovo, hudba, pohyb, jazyk vo vyučovacom procese, Škola maturanta a Škola slovenčiny pre absolventov krajanských stredných škôl.
 
Príspevky v bulletine sprevádza bohatá fotodokumentácia.

 


.

Počet zobrazení: 2247xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line