hlavná foto
Autor: Zdenka Bolerácová
Názov knihy: História a kultúra Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine
Kategória monografia
Štát: Ukrajina
Vydavateľ: Matica slovenská na Zakarpatsku
Miesto: Užhorod
Rok vydania: 2006
Jazyk: slovenský
Počet strán: 141 + 48 prílohy
ISBN: 966-8764-12-9

Zdenka Bolerácová sa téme svojho rodného a slovenského komunitného prostredia venuje systematicky už niekoľko rokov. Monografia je výsledkom štúdia pramenných materiálov publikovaných v ukrajinskej i zahraničnej literatúre a v dobovej tlači, nachádzajúcich sa vo viacerých archívoch. Zozbierala, analyzovala a interpretovala v nej fakty a udalosti z histórie, jazyka, náboženstva, vzdelávania a osvety, všíma si tradície a spôsob života zakarpatských Slovákov. Výsledkom je základný obraz života, spoločenského statusu a existencie slovenskej menšiny na Ukrajine, jej národnej a kultúrnej identity v jednotlivých etapách historického a spoločenského vývinu.  
Autorka publikáciou zapĺňa informačnú medzeru, ktorá v porovnaní s inými slovenskými komunitami usadenými v širšom stredoeurópskom priestore bola značne veľká. „V práci je predstavený presvedčivý materiál o súčasnom stave slovenskej etnickej menšiny na Zakarpatskej Ukrajine, je vytvorená galéria najvýznamnejších a najznámejších osobností tejto komunity, ktoré reprezentujú a rozvíjajú súčasnú slovenskú kultúru, vedu a umenie. Všestranne sú predstavené centrá kompaktného osídlenia Slovákov (Užhorod, Mukačevo, Storožnica, Turie Remety, Veľké Berezné, Seredné, Rodnikova Huta, Hlboké, Antalovce). Venuje sa pozornosť stavu národnostnej politiky na Ukrajine v 90. rokoch minulého storočia. Detailne je opísaná gigantická práca, ktorú za posledných dvanásť rokov vykonáva Oblastná kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská na Zakarpatsku,“ napísala o diele História a kultúra Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine Svetlana Medviď-Pachomovová.

 


www.panorama.sk/go/clanky/1465.asp?lang=sk&sv=2

Počet zobrazení: 1724xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line