A magzarorsyági Slovákok tlas népi kultúrájának atlasza

hlavná foto
Autor: Anna Divičanová
Názov knihy: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku - A magzarorsyági Slovákok tlas népi kultúrájának atlasza
Kategória monografia
Štát: Maďarsko
Vydavateľ: Slovenský výskumný ústav
Miesto: Békešská Čaba
Rok vydania: 2005
Jazyk: slovenský a maďarský
Počet strán: 165 (219 máp)
ISBN: 953-7277-01-1

Atlas je spoločným dielom Slovenského výskumného ústavu v Békešskej Čabe a Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave pripraveným v rámci témy Výskum, dokumentácia a vydanie kultúrnych pamiatok.

Anna Divičanová v štúdii Vývojové variant tradičnej kultúry Slovákov v Maďarsku približuje jej vývin, ktorým prešla od konca 17. storočia, teda od vzniku prvých etnických a jazykových diaspór, až po súčasnosť. Rozvoj kultúry v 20. storočí zachytáva viac ako dvesto etnografických máp. Štúdia analyzuje charakteristiku jej tvorcov i nositeľov, vzťah slovenského obyvateľstva k tradičnej kultúre a súčasnej jej vplyv na slovenské obyvateľstvo v Maďarsku.
 
Mojmír Bendža charakterizuje ciele a koncepcie Atlasu ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku vo vzťahu k veľkému Etnografickému atlasu Slovenska i k Maďarskému národopisnému atlasu ako ich organický doplnok, ktorý rozširuje pohľad na ľudovú kultúru Slovenska i Maďarska.
 
Ondrej Krupa v Charakteristike skúmaných lokalít vychádza z vedeckého výskumu, ktorý sa v rokoch 1991 a 1992 konal v obciach Stará Huta, Repaš Huta, Šamšonháza, Nireďháza, Alkár, Guta, Čuvár, Jača, Pišpek, /éterka, Šára (Dabaš), Kestúc, Mlynky, Oroslán, Čerrňa, Dunaďáza Sarvaš Poľný Berinčok, Békešská Čaba, Veľký Bánhedeš, Slovenský Komlóš, Pitvaroš a Malý Kereš. V stručných profiloch prináša náčrt histórie každej obce vo väzbe na ústrednú tému výskumu. 
 

Počet zobrazení: 2273xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line