Atlas narodne kulture Slovakov u Jugoslaviji

hlavná foto
Autor: Mojmír Benža
Názov knihy: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii - Atlas narodne kulture Slovakov u Jugoslaviji
Kategória monografia
Štát: Srbsko
Vydavateľ: Matica slovenská v Juhoslávii
Miesto: Báčsky Petrovec
Rok vydania: 2002
Jazyk: slovenský a srbský
Počet strán: 117 (296 máp)
ISBN: 86-903775-0-6

Atlas je výsledkom spolupráce Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Matice slovenskej v Juhoslávii. Patri medzi práce, ktoré vznikli na prelome 20 .a  21. storočia v rámci obnovených systematických výskumov ľudovej kultúry slovenských menšín v strednej a južnej Európe za úzkej spolupráce krajanských organizácií. 

Atlas prináša svedectvo o národnej  kultúre a spôsobe života juhoslovanských Slovákov v podobe, v akej sa zachovalo v reálnom živote a v kolektívnej pamäti jej nositeľov na prelome storočí. A je dokladom jej spätosti aj so srbskou kultúrou. vedeckým redaktorom publikácie je Mojmír Benža, zodpovedný redaktor Raszislav Surový.
 
Ján Babjak v stati Etnická história Slovákov v Juhoslávii upriamuje pozornosť na oblasť srbskej Vojvodiny, v ktorej žijú na relatívne kompaktnom území od konca 18. storočia. Tému konkretizuje v geografických podunajských oblastiach Báčka, Banát a Sriem. V každej z nich sleduje rozmiestnenie slovenských osád so štatistickými údajmi obyvateľstva či jeho migrácie do iných oblastí Dolnej zeme a v neskorších vysťahovaleckých vlnách i do zámoria. 
 
V stručnej Charakteristike skúmaných lokalít Babjak uvádza obce s najpočetnejším slovenským osadenstvom, v ktorých sa konal výskum pre potreby Atlasu slovenskej ľudovej kultúry v Juhoslávii. Uskutočnil sa v 17 lokalitách, v ktorých vtedy žilo 500 a viac Slovákov – Pivnica, Selenča, Silbaš, Kulpín, Báčsky Petrovec, Kysáč, Aradáč, Báčska Palanka, Hložany, Lug, Erdevík, Kovačica, Padina, Jánošík, Stará Pazova, Boľovce, Vojlovica. 
 

Počet zobrazení: 2081x



Prihlásenie



 • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia



Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line