hlavná foto
Autor: Jozef C. Trubinský
Názov knihy: Slovenský exil za suverenitu a štátnosť slovenského národa
Kategória pamätnica
Štát: USA
Vydavateľ: Matica slovenská
Miesto: Martin
Rok vydania: 2003
Jazyk: slovenský a anglický
Počet strán: 336
ISBN: 80-7090-779-7

Rozsiahla publikácia Jozefa C. Trubinského Slovenský exil za suverenitu a štátnosť slovenského národa medzi prvými otvárala edičný rad Vydavateľstva Matice slovenskej, v ktorom venuje pozornosť tvorbe a životu exilových autorov a slovenských intelektuálov žijúcich najmä v Amerike a sprístupňuje ich osobné archívy. Vychádza z jeho Spomienok v dokumentoch I a II (Z archívu slovenského diplomata), ktoré vydal privátne, keď mal šesťdesiat rokov pod názvom Z archívu slovenského diplomata. 

Jozef C. Trubinský (narodil sa 14. februára 1923, zomrel 21. apríla 2007) patrí medzi exilových zakladateľov Slovenského oslobodzovacieho výboru a Slovenského akčného výboru po druhej svetovej vojne a Svetového kongresu Slovákov roku 1970. Neúnavne sa angažoval za samostatné Slovensko.
 
Publikácia Slovenský exil za suverenitu a štátnosť slovenského národa obsahujú závažné doklady o Trubinského mnohostrannej exilovej činnosti v emigrácii, do ktorej odišiel zo Slovenska s ďalšími aktivistami po februári 1948. Sú v nej faksimile dokumentov z osobnej korešpondencie, jeho publicistické i verejné vystúpenia. Ako sa uvádza v charakteristike knihy, je to len zlomok z množstva písomného materiálu, ktorý v určitom zmysle možno pokladať za kroniku slovenského zápasu o sebauplatnenie, ako prebiehal na severoamerickom kontinente v rokoch 1950 – 1985.
Knižný výber z dokumentov je usporiadaný v siedmich kapitolách. Prvou je Zápas slovenského exilu o slovenskú štátnosť, ďalšou Zjednocovacie aktivity a spájanie významných osobností slovenského exilu do koordinovaných úsilí na pomoc Slovensku a obnove štátnej suverenity. Tretia kapitola prezentuje Styky s americkou politickou prezentáciou pri riešení slovenských otázok po roku 1945 a odstraňovaní skreslených informácií o Slovensku po roku 1989. Nasledujúca kapitola je výberom z názorov a postojov J. Trubinského prezentovaných v slovenskej i zahraničnej tlači a obsahuje jeho korešpondenciu s predstaviteľmi slovenského exilu aj Slovenskej republiky. Samostatnou kapitolou sú Zjednocovacie iniciatívy a založenie Svetového kongresu Slovákov ako celosvetového združenia na obranu slovenských národných záujmov vo svete i na Slovensku po roku 1970. 
 
Kniha je doplnená menným registrom a stručnou charakteristikou slovenských subjektov, spolkov, združení a periodík v zahraničí. 

Počet zobrazení: 1375xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line