Stanislava Zajacová: Slovenčina v Maďarsku prežije vďaka správne motivovaným mladým ľuďom

hlavná foto
Trvanie: 08.04.2015
Miesto: Ľudové noviny
Mesto/obec: Segedín
Štát: Maďarsko

V pravidelnej rubrike týždenníka Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY s názvom 1 OTÁZKA – 1 ODPOVEĎ odpovedá na portáli www.luno.hu lektorka slovenského jazyka a kultúry na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Gyulu Juhásza Segedínskej univerzity Stanislava Zajacová. S láskavým dovolením autorky, ako aj redakcie ĽN, podnetné myšlienky Stanislavy Zajacovej uverejňujeme v plnom znení.

Už štvrtý semester pôsobíte u nás ako lektorka. Doteraz ste vyučovali pravopis, výslovnosť, štylistiku a rétoriku na Inštitúte slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Vaša vedecká činnosť je zameraná na sociolingvistiku a detskú reč. Pre laika sú tieto odbory vzdialené. Mohli by ste nám vysvetliť, ako tieto kúsky „puzzle“ do seba zapadajú a ako viete zužitkovať svoje skúsenosti z Maďarska vo svojej ďalšej práci?

Centrom môjho záujmu je slovenský jazyk a spomenuté oblasti predstavujú rôzne aspekty pohľadu naň. Vzdialené sú len zdanlivo. Spisovná výslovnosť a pravopis sú základom ovládania každého jazyka. Spôsob používania jazyka s ohľadom na situáciu, v ktorej sa komunikácia realizuje, na tému, zámer, funkciu prejavu a na adresáta je predmetom štylistiky aj rétoriky. Nezaujíma ma iba spisovná slovenčina, ale tiež ďalšie formy, v ktorých jazyk v spoločnosti reálne existuje a funguje. Tým sa zaoberá sociolingvistika, pod ktorú spadá výskum detskej reči. Zaujímavé sú niektoré paralely medzi detskou rečou a rečou cudzincov študujúcich slovenčinu. V oboch prípadoch ide o osvojovanie si jazyka od úplných základov, hoci v inom prostredí a v inom veku. V prejavoch študentov slovenčiny ako cudzieho jazyka sa často objavujú rovnaké chyby, aké robia slovenské deti v prvých rokoch svojho života, napr. „práčka prá“ (namiesto „perie“), „oni vjú“ (namiesto „vedia“), „zlejší/dobrejší“ (namiesto „horší/lepší“). Tieto chyby v časovaní a skloňovaní sú však len dôkazom logického a pravidelného uplatňovania noriem jazyka.

Výučbou slovenčiny ako cudzieho jazyka sa momentálne zaoberám intenzívnejšie. Na našu katedru totiž prichádzajú okrem študentov slovakistiky aj takí, ktorí majú záujem študovať slovenčinu ako druhý slovanský jazyk alebo ako cudzí jazyk. Prácu lektora slovenského jazyka a kultúry v zahraničí som si chcela vyskúšať už dávno. Od skončenia vysokej školy som vyučovala aj slovenčinu cudzincov a táto práca ma veľmi bavila. Nemala som vybranú konkrétnu krajinu či univerzitu, na ktorej by som chcela pôsobiť. Komisia na výber lektorov ma poslala na Segedínsku univerzitu. Prijala som to ako výzvu.

Môj záujem o Maďarsko, jeho kultúru, jazyk a o slovenčinu na Dolnej zemi vyplynul akosi prirodzene z toho, že som sa tu ako lektorka ocitla. Chcem sa dozvedieť, ako žijú Slováci v zahraničí, akými aktivitami sa zaoberajú a aká je ich slovenčina. Myslím si, že na Slovensku o tom stále nemáme dostatok informácií. Z týchto dôvodov som sa rozhodla realizovať výskum, ktorého cieľom je odhaliť úroveň ovládania hovorovej slovenčiny u dolnozemských Slovákov. Ide o dynamickú, meniacu sa formu spisovného jazyka a pre Slovákov žijúcich za hranicami Slovenska je náročné udržať si s ňou kontakt. Považujem preto za prirodzené, že sa u nich objavujú problémy s porozumením viacerých hovorových slov, slovných spojení či fráz, ktoré majú v súčasnej slovenčine výrazné zastúpenie. Treba hľadať spôsoby, ako túto situáciu zlepšiť.

Na jej riešení by som chcela pracovať v nasledujúcom období svojho lektorského pobytu. Ako lektori môžeme na zahraničnej univerzite pôsobiť maximálne štyri roky. Rada by som tu zostala aj ďalšie dva roky, pretože Segedín som si obľúbila, na katedre sa cítim príjemne a so študentmi sa mi dobre pracuje. Dovolím si tvrdiť, že v istom zmysle je nám kultúra a mentalita Maďarov paradoxne bližšia ako česká, čo zrejme vyplýva z našej dlhej spoločnej histórie.

Výučba slovenčiny v zahraničí mi umožňuje vnímať svoj materinský jazyk z celkom iného aspektu. Snažím sa citlivejšie a premyslenejšie vyberať jednotlivé slová, viac sa zamýšľam nad ich pôvodom a viacvýznamovosťou. Po skončení lektorského pôsobenia sa chcem vrátiť na slovenskú univerzitu a získané poznatky o Slovákoch a slovenčine v Maďarsku, ako aj skúsenosti s výučbou slovenčiny ako cudzieho jazyka zužitkovať v ďalšej pedagogickej praxi.

V Maďarsku stále spoznávam ľudí, ktorých úroveň ovládania slovenčiny je veľmi dobrá. Menej optimistická situácia je podľa mňa medzi mladými, čo vyplýva zo skutočnosti, že slovenčina pre nich už nie je prirodzeným jazykom, dostávajú sa s ňou do kontaktu skôr v školskom ako domácom prostredí. Je však potešujúce, že viacerí z nich navštevujú letné školy a tábory na Slovensku, využívajú možnosti štúdia či krátkodobých študijných pobytov v rôznych slovenských mestách. Verím, že budú mať motiváciu vrátiť sa domov a že aj vďaka nim slovenčina v Maďarsku prežije.

(ik)

ZDROJ: www.luno.hu

 

Počet zobrazení: 1275xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line