Pripomienka 200. výročia narodenia Ľudovíta Markušovského, významného slovenského lekára a národovca v dejinách Uhorska

hlavná foto
Trvanie: 26.04.2015
Miesto: Vasegerszeg
Mesto/obec: Vasegerszeg
Štát: Maďarsko

Pamätná komisia Markusovszkého a Obec Vasegerszeg pozývajú v Maďarsku na oslavy 200. výročia narodenia Lajosa  Markusovszkého / Ľudovíta Markušovského, mimoriadne významného Slováka v Uhorsku v časoch 19. storočia. Pripomienka rodáka z podtatranskej Štrby sa uskutoční v nedeľu 26. apríla 2015 so začiatkom o  13.00 h vo Vasegerszegu. Hlavná slávnosť sa bude konať za budovou samosprávy pri soche Markušovského, v prípade zlého počasia v Spoločenskom dome.

Slávnostné príhovory v rámci programu prednesú Dr. Csaba Hende, minister obrany Maďarska, Bertalan Harangozó, vládny splnomocnenec, László Majthényi, podpredseda župy Vas, Ján Mičovský, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a Péter Ágh, poslanec Národného zhromaždenia Maďarska. V kultúrnom programe sa postupne predstavia Symfonický orchester Savaria, Divadlo Weörös Sándor,  Mládež Vasegerszegu. Na následnej slávnosti – pripomienke pri hrobe Lajosa Markusovszkého vystúpia s príhovormi  Prof dr. Miklós Réthelyi, bývalý minister ľudských zdrojov Maďarska,  Prof. Dr. Károly Rácz, šéfredaktor Týždenníka lekárov, Dr. András Jávor, Kruh  Markusovszkého, Budapešť, Michal Sykora, starosta obce Štrba, Dr. Tivadar Puskás, starosta mesta Szombathely, Prof. Dr. Lajos Nagy, generálny riaditeľ Nemocnice Markusovszkého.

Požehnanie obnoveného hrobu a pamätnej tabule - za evanjelickú cirkev: János Verasztó, evanjelický duchovný Zadunajskej oblasti, za rímskokatolícku cirkev: Dr. József Horváth, pápežský prelát. Po tomto akte nasleduje kladenie vencov a odhalenie diela na verejnom priestore „Trhovisko“. Uvítací príhovor na tomto mieste prednesie Prof. Boldizsár Horváth, Pamätná komisia Markusovszkého. Dielo predstaví sociológ Jozef Schwarz v mene obce Štrba.
 

Ľudovít Markušovský

(1815-1893)

Významný lekár sa narodil 25. apríla 1815 v slovenskej rodine evanjelického farára v Štrbe. Bol organizátorom verejného zdravotníctva v Uhorsku, priekopníkom rinológie - náuke o chorobách nosa. K jeho objavným patentom patrí  vynález nosového zrkadla, ktoré sa používa dodnes.

Gymnázium absolvoval v Kežmarku a Rožňave, medicínu ukončil v roku 1843 v Pešti. Podnetom k štúdiu mu bola epidémia cholery, s ktorou sa stretal, keď jeho otec pochovával obete, pochádzajúce najmä z radov chudobných. Toto poznanie ho priviedlo ku kritickému nazeraniu na sociálne rozdiely a následne k aktivitám na poli verejného zdravotníctva. Po štipendijných pobytoch v Paríži a vo Viedni sa v roku 1847 usadil v Pešti. Tu na sebe vykonával pokusy s éterom, čím prispel k jeho využívaniu na operačnú narkózu. Počas revolúcie v rokoch 1848-1849 bol osobným lekárom generála Görgeya. V roku 1850 sa zosobášil so Žofiou Kissovou. Pre svoju účasť v revolúcii, národný pôvod i konfesiu bol po návrate do Pešti šikanovaný. V roku 1856 zostrojil pomôcku na vyšetrovanie nosných dutín - nosové zrkadlo.

Popri praktickom lekárstve sa zaoberal zdravotnou osvetou. Založil Lekársky týždenník. Spolupôsobil pri vzniku Štátnej zdravotníckej rady (1868). Sformuloval a presadil zdravotnícky zákon č. XIV (1876). Organizoval vznik lekárskych katedier; katedra verejného zdravotníctva bola treťou na svete. Založil katedry hygieny v Pešti a Kluži. Redigoval lekársko-farmaceutický slovník (1862). Podieľal sa na vzniku Uhorského lekárskeho knižného vydavateľstva (1863). Uhorsko ocenilo jeho výnimočný prínos viacerými poctami, čestným členom Akadémie vied bol menovaný v roku 1888.

Ľudovít Markušovský na svoje rodisko nezabudol, často sa sem vracal. Ani vo vysokých funkciách netajil, že ho trápi osud utláčaných národov v Uhorsku. V jednom zo zachovaných listov píše: „Postup voči Rumunom, Chorvátom a Slovákom je násilný, veľmi nespravodlivý a neľudský. Nedopadne to dobre. Smutný osud čaká našu vlasť pre našu necitlivú národnostnú politiku.“

Po zániku monarchie ostal Ľ. Markušovský zapísaný v pamäti Maďarska, kde má viacero pamätníkov. Ani my nezabúdame, že tento veľký uhorský lekár bol Slovák. Dôkazom toho je aj dielo Fera Guldana inšpirované nosovým zrkadlom, odhalené v roku 2015 pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Markušovského.

 

ČÍTAJTE AJ NA PORTÁLI www.oslovma.hu :

Ľudovít Markušovský patrí aj Slovensku

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/831-udovit-markuovsk-patri-aj-slovensku

Počet zobrazení: 1108xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line