SLOVENSKO vo výnimočnej publikácii v angličtine: One Thousand And Twenty Years Of Young Slovakia

hlavná foto
Trvanie: 01.05.2015
Miesto: Myjava
Mesto/obec: Myjava
Štát: Slovensko

Vydavateľ Dušan Kutálek z Myjavy dáva do pozornosti nielen našim krajanom, ale prostredníctvom ich profesijného pôsobenia, krajanských aktivít v spolkoch i mimo nich, ako aj ochotou prezentovať svoju domovinu či vlasť svojich predkov v zahraničí v inštitúciách a v kruhu priateľov v štátoch, v ktorých žijú, dramaturgiou, obsahom, najmä ale informačnou nasýtenosťou pozoruhodnú a rozsiahlu publikáciu o Slovensku.

Jej zostavovatelia a autori (šéfeditor Ivan Klč, editori Danica Filová a Marián Petričko, na knihe sa podieľalo svojimi textami 85 autorov!), konzultant a recenzent knihy prof. Ján Sand a samotný vydavateľ Dušan Kutálek jej dali prívlastok „prvej kompletnej knihy o Slovenskej republike“. V origináli jej  názov znie „One Thousand And Twenty Years Of Young Slovakia”. Encyklopedická, dramaturgicky zaujímavo členená kniha, vyšla plne v anglickom jazyku na 768 stranách s 1334 ilustráciami.

Vydavateľ Dušan Kutálek približuje vo svojom pohľade cennú publikáciu aj z pohľadu jej prínosu v kontexte jej reprezentatívneho uchopenia témy, v ktorej sa Slovensko prezentuje pred zahraničným čitateľom aj prostredníctvom mimoriadnych osobností politického, vedeckého, kultúrno-spoločenského, umeleckého i športového sveta s tým, že svoj talent, um i fortieľ naplno rozvili v krajinách mimo Slovenska. Pred vstupom do oblasti „slávnych Slovákov a slovenských rodákov i potomkov v zahraničí“ D. Kutálek podčiarkuje:

„Osobitne ma teší, že túto knihu o mladej Slovenskej republike s obsahovou spoluúčasťou Ministerstva kultúry SR zaradili do kolekcie prísne výberovej, najväčšej a najprestížnejšej knižnice na svete – Library of Congress U.S. vo Washingtone – podľa jej webovej stránky vôbec ako prvú z územia Slovenska vytvorenú slovenskými editormi a autormi a vytlačenú u nás v tlačiarni Kasico, a.s. - po 154 rokoch!

Kniha vyšla na počesť 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie a 20.výročia vzniku Slovenskej republiky. Má ambíciu propagovať našu krajinu vo svete a zdôrazniť, že Slováci napriek mladej demokratickej štátnosti obohacovali svet po stáročia – vo vede, umení, kultúre, politike, vojenstve, verejnom živote, ekonomike či športe.

Podrobne predstavuje našu históriu, regióny i mikroregióny, spoločnosť i jej národnostné menšiny a cirkevné organizácie, kultúrne dedičstvo i jednotlivé  umelecké odvetvia, naše turistické pozoruhodnosti, faunu a flóru Slovenska, národné parky i chránené krajinné oblasti, starostlivosť o ne. Súhrnnou ambíciou tejto knihy je propagovať Slovensko, prispieť k podpore cestovného ruchu, záujmu o cestovanie na Slovensko.

Kniha hrdo pripomína, že z lona malého národa vyšlo 5 nositeľov Nobelovej ceny, že posledný človek, ktorý stál na povrchu Mesiaca, bol Eugene Andrew Cernan so slovenskými koreňmi z Kysúc, že v americkom boji o nezávislosť zohral významnú úlohu Móric Beňovský.

Kniha chce pripomenúť, že celosvetovo známi umelci pochádzajú zo slovenskej kolísky, ako napr.  herci Paul Newman, Tom Selleck, Paula Negri či zakladateľ pop artu Andy Warhol.

Malé Slovensko sa môže pochváliť, že Vladimír Remek bol v roku 1978 prvý astronaut z inej krajiny ako USA a Sovietsky zväz, že Slovenská republika už ako mladý, samostatný štát vyslala do kozmu svojho zástupcu Ivana Bellu.

Prínos ľudí zo Slovenska alebo so slovenskými koreňmi pre svetovú vedu je tiež tým, na čo radi a hrdo upozorňujeme: kniha pripomína prínos Jozefa Murgaša pri rozvoji telegrafie a súvisiacu pomoc pri rozvoji mobilnej komunikácie a bezdrôtovej transmisii informácií, Ivana Alexandra Gettinga, ktorý  bol v popredí  rozvoja technológií GPS a jeho satelity “majáky na oblohe”, ako ich nazýval, sú využívané v každodennom živote a v konečnom efekte v autách a mobilných telefónoch. Nezabudnuteľný pre Angličanov je aj tým, že jeho vynálezcovská práca pomáhala zachraňovať Londýn pred bombardovaním počas II. svetovej vojny.

Einsteinov  učiteľ a projektant a konštruktér spaľovacích turbín profesor Aurel Stodola, Štefan Banič, vynálezca padáka patentovaného vo Washingtone, Maximilián Hell, ktorý ako prvý zmeral vzdialenosť Zeme od Slnka, Jozef  M. Petzval so svojim objaviteľským objektívom, Ján Bahýľ so svojou patentovanou helikoptérou, mnohí a mnohí ďalší vedci vrátane súčasných, ktorí pracujú na veľkolepom projekte v rámci  Európskej organizácie pre nukleárny výskum /CERN/ v Ženeve – to všetko sú slovenské klenoty v ľudskom úsilí o pokrok a humanizmus.“

Toľko vydavateľ Dušan Kutálek, ktorý k „pozvánke“ a dobrému úmyslu šíriť zvesť o mimoriadne pútavej publikácii pridáva aj vieru i presvedčenie v jednom, že „tento komplexný, doposiaľ najrozsiahlejší zdroj o Slovensku „pod jednou strechou” je tým nanajvýš vhodným propagačným produktom pre Slovensko v zahraničí.“ A tak i preto dávame touto cestou knihu do pozornosti tak našim krajanom v zahraničí, ako aj ich priateľom v ich domovských štátoch, ako aj všetkým tým, ktorí majú záujem dozvedieť sa o našej vlasti čosi viac – pričom o takmer všetkom v jednej knihe!

V skratke vám predstavujeme uvedenú knihu tak, ako ju vydavateľ prezentuje, vrátane ukážok obalu, obsahu publikácie, ako aj „nahliadnutia“ do niektorých strán.

I will be happy to come to your attention a new unique book „ONE THOUSAND AND TWENTY YEARS OF YOUNG SLOVAKIA" with subtitle "The first complete book about the Slovak Republic".

The book is included in the collection of rigorous selected, the largest and most prestigious library in the world - the Library of Congress U.S., Washington as first formed by Slovak editors /Dr. Ivan Klč, Editor-in-Chief, Dr. Danica Filová, Marián Petričko/ and authors /85 autors of articles/ - after 154 years! The book was printed in Bratislava /Printing company Kasico, a.s./

Professional consultant: Doc. PhDr. Ján Sand, PhD.

The publisher of the book is Dušan Kutálek.

On content also participated the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

Chapters: History, Regions, Microregions, Nature, Society, Culture, Traditions, Curiosities, Famous people.

ISBN: 978-80-901403-4-9

Number of pages: 768

Number of illustrations: 1334

Hardcover

Format: 176x250 mm

Weight: 1550 g

Paper: high gloss

Price: € 49 + shipping.

Pay on delivery.

 

The book can be ordered by mail order to the email address of the publisher:

kutalek@centrum.sk

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 4684xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line