V Čabačude túžia talentovaní žiaci osvojiť si slovenčinu čo najlepšie

hlavná foto
Trvanie: 01.05.2015
Miesto: Základná škola v Čabačude
Mesto/obec: Čabačud
Štát: Maďarsko

V pravidelnej rubrike týždenníka Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY s názvom 1 otázka – 1 odpoveď Zoltán Sutyinszky, riaditeľ Základnej školy Ágostona Treforta v Čabačude, približuje súčasný stav a stupeň výučby slovenčiny, ktorá sa v tejto neveľkej škole vyučuje ako predmet. Mladého riaditeľa oslovila redaktorka Ľudových novín Andrea Kiss, s láskavým dovolením autorky sme jeho odpoveď prevzali z portálu www.luno.hu.

Aký dôraz kladiete na výučbu slovenského jazyka a zachovávanie slovenských tradícií vo vašej inštitúcii?

- V našej škole vyučujeme žiakov slovenčinu vo všetkých ročníkoch od roku 2006, rok po tom, ako sme sa zjednotili so školou v Irminčoku. Od prvej do ôsmej triedy sa učia žiaci slovenský jazyk a literatúru päťkrát do týždňa, a k tomu sme pridali do rozvrhu ešte predmet slovenský národopis, ktorý majú týždenne jedenkrát.

Pedagógov, ktorí vyučujú tieto predmety, máme dvoch: slovenského národnostného učiteľa v nižších ročníkoch a jazykového učiteľa, ktorý učí starších žiakov. Je to dostatočné, keďže naša inštitúcia je malá, máme 122 žiakov a 16 pedagógov.

Čo sa týka mimoškolských aktivít, pýšime sa pomerne bohatou ponukou. Ak to obmedzíme len na tie, ktoré sú späté so slovenčinou a slovenskými tradíciami, tak v našej škole funguje napríklad citarový krúžok, ktorý je veľmi obľúbený a má za sebou už pekné výsledky a úspechy. No samozrejme, medzi žiakmi sú populárne aj športové aktivity a iné umelecké a výtvarné odvetvia, a my sme tu na to, aby sme uspokojili ich potreby takéhoto rázu.

Prioritnou úlohou pre náš pedagogický zbor je podpora nadaných detí. Talentovaných žiakov sa snažíme čo najdôkladnejšie pripraviť na súťaže a zabezpečiť im všetky podmienky na ich osobnostný rozvoj. Momentálne je v procese projekt pre slovenských recitátorov a citaristov, ktorí sa chystajú na súťaž Spievanky a veršovačky. Nedávno sme s nimi čerpali inšpiráciu na Celoštátnom stretnutí tanečníkov a začiatkom apríla sme spoločne strávili aktívny a tvorivý víkend v susednom Irminčoku. Deti sa učili s mentormi celý deň, medzi pauzami hrali futbal, zaoberali sa ručnými prácami a osvojili si ľudové tance.

Bohužiaľ, trošku sme zaostali v tom, že ôsmaci doteraz neprejavili záujem o pokračovanie v štúdiu slovenského jazyka na stredoškolskom stupni. V tomto roku si jedna žiačka podala prihlášku na Slovenské gymnázium v Békešskej Čabe, dúfame, že sa to stane skôr či neskôr obvyklou vecou. Slovenčina im je však blízka, venujú sa jej aj okrem povinných vyučovacích hodín a mnohí z nich zložia jazykovú skúšku ešte pred skončením základnej školy. V každom prípade žiaci ani po skončení základnej školy nezabúdajú na slovenský jazyk a tradície, plynule ich praktizujú.

 

(kan)

 

Počet zobrazení: 969xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line