Imrich Fuhl, konateľ spoločnosti SlovakUm, o ambíciách reštartu vydavateľských snáh v oživotvorení Slovače v Maďarsku

hlavná foto
Trvanie: 01.05.2015
Miesto: SlovakUm
Mesto/obec: Budapešť
Štát: Maďarsko

Nenačim veru dlho pátrať, prečo práve spoločnosť s takýmto názvom, dešifrovanie ktorého je aj vďaka dvom zloženým slovám uľahčené najmä v jej grafickej, a teda písanej podobe, bude zastrešovať jednu z kľúčových inštitucionálnych činností slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku. SlovakUm, keďže o tejto novovzniknutej neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti je reč, má pred sebou veľkú výzvu: absorbovať, koncentrovať, vystužiť a najmä vydávať, rozširovať a sprístupňovať Slovákom v Maďarsku plody jazyka – našej slovenčiny vo všetkých jej jazyk, kultúru a vzdelanosť rozvíjajúcich tlačených, elektronických, internetových a ďalších produktoch. Vydavateľská činnosť v jej rozmanitosti, ako o tom v pravidelnej rubrike týždenníka Ľudové noviny 1 otázka – 1 odpoveď na portáli www.luno.hu hovorí takpovediac v náčrte programovej rukoväte SlovakUm-u IMRICH FUHL, konateľ spoločnosti, má ambície i predpoklady na významný obsahový potenciál i kvalitatívny progres.

Aké sú vaše plány na čele spoločnosti SlovakUm?

- O miesto konateľa Neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti s ručením obmedzeným pre služby a zužitkovanie nehnuteľností SlovakUm som sa uchádzal najmä preto, lebo ma lákali výzva a možnosť svojimi doterajšími osobnými skúsenosťami prispieť k naplneniu predstáv obnoveného najvyššieho voleného zboru našej Slovače o reštarte tejto spoločnosti po reorganizácii niektorých našich kľúčových inštitúcií. Keďže ťažiskom činnosti hospodárskej spoločnosti, ktorej jediným spoločníkom je Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM), v nastávajúcom období má byť jednoznačne vydavateľská činnosť s dôrazom na jediné celoštátne periodikum Slovákov v Maďarsku, lepšie pole pre využitie poznatkov a skúseností zo svojho doterajšieho odborného života v záujme našej národnosti si sotva viem predstaviť. Pritom ako bývalému (šéf)redaktorovi Ľudových novín mi ide nielen o srdcovú záležitosť, ale aj o to, aby som mohol naplniť oprávnené očakávania svojich kolegov, ktoré majú voči vydavateľovi.

Náš týždenník je v podstate našou najstaršou inštitúciou, ktorá má pôsobiť ako nezávislá tvorivá dielňa, pričom samostatná kreatívna práca novinárov si aj od vydavateľa vyžaduje špeciálny prístup v znamení hesla „zbytočne nezasahovať, radšej všemožne napomáhať“. Aj v tomto smere očakávam pomoc a ďalšie impulzy od opätovného oživenia činnosti Redakčnej rady Ľudových novín, založenie ktorej som pred rokmi osobne inicioval - podobne ako uskutočnenie prieskumu medzi čitateľmi, ktorý v záujme skvalitnenia novín a portálu bude treba zopakovať.

Obnovená spoločnosť SlovakUm má byť podľa možnosti (i keď malým, ale predsa) ozajstným vydavateľstvom nielen novín, ale aj knižných a iných publikácií, vrátane tzv. drobných tlačovín, CD-nosičov, elektronických, internetových a ďalších produktov, a to so schopnosťou poskytovať služby v tejto oblasti našej širokej verejnosti, najmä však našim slovenským samosprávam a občianskym organizáciám. Ak chceme byť úprimní, musíme priznať, že odborná a jazyková úroveň v prvom rade tzv. drobných tlačových produktov (napríklad pozvánok) našich slovenských kolektívov je občas žalostná. Ako konateľ spoločnosti SlovakUm plánujem ponúknuť a poskytovať pomoc aj v záujme zlepšenia tohto stavu - podľa potreby zapojením externých odborníkov.

Významnú úlohu v živote spoločnosti SlovakUm má zohrávať príprava a vydávanie propagačných materiálov ako pre slovenské oblastné domy či národopisné zbierky, tak aj pre iné naše subjekty. V tomto bola spoločnosť úspešná už aj doteraz, keďže vydávala napríklad leporelá s opisom miestnej histórie a zbierok, ale aj odborné publikácie. Podľa mojich predstáv perspektívnym cieľom a úlohou našej spoločnosti má byť, aby vydavateľská činnosť Slovákov v Maďarsku nebola rozdrobená, ale sústredená a riadená na patričnej odbornej úrovni. Naša spoločnosť má v záujme toho podávať partnerskú (ak treba i pomocnú) ruku inštitúciám CSSM, miestnym a regionálnym slovenským voleným zborom a občianskym iniciatívam.

Základným cieľom našej verejnoprospešnej spoločnosti doteraz bolo zabezpečiť prevádzkovanie a spravovanie slovenských národopisných zbierok v Maďarsku takým spôsobom, aby to zodpovedalo najmodernejším odborným výzvam doby, ako aj turistickým nárokom. Jej odborná práca sa koncentrovala na muzeologickú, ekonomickú a právnu oblasť. Zásadná zmena nastala 1. januára 2010, odkedy spoločnosť vydáva týždenník Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny. Reorganizačné zmeny nového vedenia a VZ CSSM v uplynulých mesiacoch boli podľa mňa nielen logické, ale aj nevyhnutné.

Je potešiteľné, že aj členovia Dozornej rady spoločnosti jednohlasne prijali modifikáciu jej základných dokumentov - uvedomujúc si, že spoločnosť Legatum nespĺňala úlohu zužitkovania nehnuteľností a tak spojenie oblastných domov a vydavateľskej činnosti nebolo najlepšou voľbou. Podobne aj poslanci nášho najvyššieho voleného zboru jednohlasne podporili novú koncepciu, v zmysle ktorej národopisné zbierky a oblastné domy majú patriť pod novovytvorenú inštitúciu CSSM - Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku. Za nemenej dôležité pokladám aj prinavrátenie právomoci vymenovania šéfredaktora Ľudových novín VZ CSSM ako zástupcovi zakladateľa novín, ako aj povinnosť šéfredaktora referovať Valnému zhromaždeniu a odbornému výboru CSSM. Znamená to totiž koniec nedemokratických pomerov v tomto smere a návrat do normálnych koľají.

Mňa ako Pilíšana teší aj skutočnosť, že spoločnosť SlovakUm bude mať síce oficiálne sídlo naďalej na Fadruszovej ulici v Budapešti, ale prevádzka vydavateľstva bude v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch, neďaleko slovenských hraníc, čo môže mať pozitívny vplyv aj na napĺňanie ďalšieho zmysluplného poslania našej verejnoprospešnej spoločnosti: na rozvíjanie cezhraničných, medzinárodných a hospodárskych vzťahov. Na záver by som chcel poukázať na, podľa mňa najnaliehavejšie, aktuálne úlohy vedenia spoločnosti: v oblasti zužitkovania nehnuteľností sa treba snažiť o maximalizovanie zisku z prenajímania bytových či kancelárskych priestorov, majiteľom ktorých je CSSM, no a v neposlednom rade opätovne treba požiadať o prinavrátenie (dúfajme, že iba prechodne stratenej) verejnoprospešnosti spoločnosti.

 

Na titulnej fotografii:

Imrich Fuhl, konateľ Neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti s ručením obmedzeným pre služby a zužitkovanie nehnuteľností SlovakUm.

Foto: Ľudo Pomichal

Fotogaléria

Počet zobrazení: 1121xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line