Portál kulpin.net v zrkadle 7. jubilea: Veľa dobrých správ, Katka a Martin Pucovskí!

hlavná foto
Trvanie: 05.05.2015
Miesto: KULPIN.NET
Mesto/obec: Kulpín
Štát: Srbsko

Užitočné staré úslovie vraví, že dobrého veľa nebýva. V skromnosti obsahu tohto výroku je ale akoby protipólom, ak by sme ho v našom konkrétnom prípade, odvíjajúceho sa pod formulkou KULPIN.NET, nepreonačili. Hoci na príklade, v mnohom, najmä v odhodlaní pozitívnej energie na fundamente profesionálneho prístupu, príkladnom pre podobné počiny Slovákov naprieč svetom, podľa ktorého „aj v malom jesto veľa dobrého“.

Možno netypicky, ale práve prímer informačno-publicistického portálu, ktorý pred siedmimi rokmi v neveľkom Kulpíne uviedla do pohybu dospievajúceho v súčasnosti do veľkoformátového rešpektu kolegyňa publicistka, rozhlasová tvorkyňa a novinárka Katarína Pucovská v spoločenstve vojvodinských Slovákov v Srbsku, aby sa tento následne stal pulzujúcim inšpiratívnym zdrojom s mimoriadne vzácnym a potrebným dennodenným aktualizačným nábojom, je výnimočný, nasledovania hodný, vzácny. Aj preto, že sa zrodil z profesijnej žurnalistickej vášne a zajedno aj z vnútorne precítenej potreby Katky Pucovskej a jej syna Martina byť užitočným, potrebným, vnímavým. A to všetko bez nároku na čitateľský potlesk, či „výpisové uznanie“ z bankového účtu.

Poézia nášho života si však – a to je to podstatné, ale aj krehké, a teda i v tom najlepšom motivujúce - ctí pokoru i pokorných, usilovnosť i usilovných, precíznosť i precíznych. A tak zdravo ctižiadostivá a koníčkarsko-novinársky zvedavá neústupčivosť (a veď ani dnes nemožno naplno, oduševnene a ešte navyše kvalitne zaoberať sa posolstvom žurnalizmu bez toho, aby umenie nadhľadu sa nesnúbilo s vnútorne sebauvedomovanou „kratochvíľou“ – inak povedané: novinárčina má šmrnc iba vtedy, ak ju človek preciťuje ako stotožnenie sa a oddanosť svojmu najmilšiemu koníčku, teda na spôsob „serióznej zábavky“ – podľa autora tohto prívetu ĽP) byť v obraze diania, klásť otázky i odpovede na našu prítomnosť držiac sa múdrosti „včerajška“, a pritom v nadčasovej nadstavbe byť osožným aj dobre mienenými, objektívnymi a zmysluplnými správami, postrehmi, reportážami, glosami, komentármi, esejami, príbehmi, črtami, besednicami, rozhovormi, fotoriportami, fejtónmi..., nad vecou, je opätovaná, oceňovaná, pochválená. A takto, keď je všetko ako vravíme, na poriadku, nadobúda i žitie naše „v službe ducha“, ako nastoľoval „guru“ slovenského žurnalizmu Ľudovít Štúr, inakšie, prívetivejšie poryvy, postoje i nádeje.

Sťaby za odmenu poslúži potom v tomto prejavení okrem iných ukazovateľov aj ten najhmatateľnejší – v počte klikov, ako aj v zrkadlení odoziev používateľov – návštevníkov, čitateľov a spolupracovníkov jedinečného portálu KULPIN.NET (takýto počin, odvážiac sa ho v tom najlepšom nazvať i vlasteneckým, a teda s tým najúprimnejším úmyslom prezentovať skrze neho aj našu vzájomnú a spoločnú slovenskosť, má v „súkromno-mediálnom internetovom slovenskom prostredí“ vari iba jedinú podobnú spriaznenú dušu na opačnom konci sveta – v podobe rovnako objavného a podnetného portálu  nášho krajana v Kanade – Jozefa Starostu v Britskej Kolumbii), ktorý vďaka profesionálnej novinárskej erudícii jej zriaďovateľky a zodpovednej redaktorky Katky Pucovskej čitateľsky i ľudsky v tom najlepšom priťahuje, láka, inšpiruje.

Nech je preto práve toto vedomie tým najmocnejším impulzom, stimulom i výzvou pre redaktorku portálu KULPIN.NET Katarínu Pucovskú a jej syna – fotografa a grafika Martina, rodinnej dvojice, oslovujúcej zo svojho portálu Slovákov nielen v Srbsku, ale doslova na celom svete, všetkých našich krajanov, do ďalšieho tvorivého sedemročia. K tomu im, som o tom presvedčený, aj za stovky ba tisíce Slovákov, viac či menej pravidelne navštevujúcich ich portál, čo najúprimnejšie želám nehasnúcu tvorivú novinársku iskru, nepoľavujúce žurnalistické tempo a nevyčerpateľný redaktorský dych!

ĽUDO POMICHAL

 

OBZRETIE SA ZA 7 ROKMI PORTÁLU KULPIN.NET

SLOVAMI KATARÍNY PUCOVSKEJ:

 

Snažíme sa informovať objektívne a nezaujato. Uznáte, že to v tejto dobe nie je ani trochu ľahko, možno je aj nemožné a možno to ani nerobíme dobre. Sme ľudia, podliehame citom. Pripúšťam teda, že aj v tomto texte je nemalá dávka subjektívneho. Ale, poďme k veci. Spolu so synom Martinom, ktorý má teraz 23 rokov, tento portál každodenne aktualizujem už 7 rokov. Robíme to z presvedčenia a zdarma.

Keď sme web spustili, Martin mal iba 16,5 roka. Sám urobil jeho dizajn a dodnes má na starosti technickú stránku a každodennú údržbu portálu. Najnovšie urobil aj nový dizajn, ktorým sa snažíme kráčať s dobou a skvalitniť vizuálnu stránku a fotografie. Urobili sme aj prvé pokusy vo video ponuke našich obsahov.

To si možno pozrieť TU: https://www.youtube.com/user/kulpinnet.

Môžeme to robiť aj vďaka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý nám vlani schválil projekt kúpy fotoaparátu. Aj tohto roku sme od nich zo Slovenska na technické vybavenie získali 1000 eur, pričom je to jediná finančná podpora, ktorú dostávame. Zo dňa na deň, každý deň a vždy inak, ja urobím novinársku časť roboty a syn technickú. Tak nám ubehlo sedem rokov. Na portál sme úhrne vložili asi 3 500 textov, teda každý rok sme mohli vydať napríklad 500-stranovú knihu o živote dolnozemských Slovákov.

Knihy sme však nevydali, ale všetky zverejnené texty sú archivované (http://www.kulpin.net/archiv) a veríme, že aj v bližšej a ďalšej budúcnosti poslúžia mnohým ako svedectvo doby. Samozrejme, ak portál budeme aj ďalej udržiavať a finančne vydržiavať.  Nateraz sa nám to darí a či to aj dobre robíme, posúďte sami. Štatistika hovorí, že denne už mávame 400-500 čitateľov, vlani nám úhrnne zmonitorovali 138 097 návštev s vyše pol milióna otvorených strán a priemernou dennou návštevnosťou 378 osôb.

Vďaka patrí aj vám všetkým, ktorí nás podporujete morálne alebo čitateľsky!

O nás viac TU: http://www.kulpin.net/o-nas

 

KATARÍNA PUCOVSKÁ

 

 

Na titulnej fotografii:

Katarína Pucovská, srdcom i dušou dlhoročná rozhlasová publicistka a žurnalistka z Kulpína, zodpovedná redaktorka portálu www.kulpin.net . Máj 2014, Nový Sad.

Na snímkach vo fotogalérii:

Katarína Pucovská počas debaty v prostredí Slovákov v Kulpíne v miestnom kaštieli. Máj 2011, Kulpín.

 

Foto: ĽUDO POMICHAL

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 1375xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line