Slovenské pamiatky sú na viacerých zoznamoch UNESCO

hlavná foto
Trvanie: 28.08.2015
Miesto: Bratislava - TASR
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

Slovenská republika má v zozname svetového dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) zapísaných sedem lokalít – päť lokalít s kultúrnym dedičstvom, dve lokality reprezentujú prírodné dedičstvo. Na zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO sa nachádzajú dva slovenské elementy.

Najskôr sa na zoznam dostala Banská Štiavnica so svojimi technickými pamiatkami. Zapísali ju v roku 1993 pod názvom Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia. V tom istom roku bol zapísaný aj Spišský hrad a pamiatky okolia aj Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec.

Bardejov na zoznam pribudol v roku 2000 ako Historické jadro mesta Bardejov. V roku 2008 boli na zoznam zapísané Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka (ide o skupinu deviatich drevených objektov - rímsko-katolícke kostoly v Hervartove a Tvrdošíne, evanjelické artikulárne kostoly v Kežmarku, Leštinách a Hronseku a kostoly východného obradu v Bodružali, Ladomirovej a Ruskej Bystrej). Lokalita Spišský hrad a pamiatky okolia bola v roku 2009 rozšírená o územie historického jadra mesta Levoča s dielom Majstra Pavla, pričom sa názov zmenil na Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia.

Prírodné dedičstvo reprezentujú na zozname UNESCO jaskyne Aggtelekského a Slovenského krasu. Ide o spoločnú lokalitu s Maďarskom (zápis 1995, rozšírenie 2000). Ďalšou lokalitou sú Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka. V tomto prípade je lokalita spoločná s Ukrajinou a Nemeckom (zápis v 2007, rozšírenie v roku 2011).

Kultúrne dedičstvo sveta zahŕňa aj tradície, rituály, múzické umenie, spoločenské zvyklosti, slávnostné udalosti, vedomosti a skúsenosti týkajúce sa prírody a vesmíru alebo vedomostí a zručností potrebných pre tradičné remeslá, ktoré možno súhrnne označiť pojmom nehmotné kultúrne dedičstvo. Na ochranu tejto kategórie kultúrneho dedičstva bol v roku 2003 podpísaný Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva.

Slovenská republika má na reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva dva elementy. Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba sa na zoznam dostali v roku 2005, Terchovská muzika je na zozname od roku 2013.

Počet zobrazení: 915xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line