Pán Štúr, tie noviny sú skvelé!

hlavná foto
Trvanie: 28.08.2015
Miesto: Hlas ľudu
Mesto/obec: Báčsky Petrovec
Štát: Srbsko

Takýmto oslovením a zároveň i poďakovaním nášmu národnému velikánovi za jeho vklad do "dúchania do pahrieb dedičných" nadpísala v týždenníku HLAS ĽUDU svoju reportáž z diania počas Letnej škole žurnalistiky pre redaktorov krajanských médií 2015 v Bratislave MONIKA NECPÁLOVÁ, jedna z trinástich účastníkov tvorivého kurzu, ktorý organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v odbornej spolupráci s pedagógmi Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. S láskavým dovolením redakcie HLASU ĽUDU - jedného z najprestížnejších slovenských krajanských médií, tešiacemu sa v Srbsku čitateľskej obľube i kreditu (znalci života vojvodinských Slovákov po týždenníku radi siahajú aj na Slovensku), ako aj samotnej autorky, publikujeme reportáž v plnom znení, aby sme ju priblížili aj ďalším našim krajanom vo svete i návštevníkom portálu slovenskezahranicie.sk.

KONŠTANTA KRAJANSTVA V BRATISLAVE

Vstúpili sme do pyramídy s jediným cieľom. Pocítiť na vlastnej koži energetickú silu neprekonateľného ihlana. Áno, aj na takéto zaujímavosti natrafí krajanský novinár, ak zavíta do Uhrovca, rodiska Ľudovíta Štúra. V záhrade rezbára Jaroslava Velčického nás však vítal ešte ktosi: Vodník, ktorému práve na udicu skočila rybka. Medzi diela uznávaného slovenského hendikepovaného umelca, ktorý svoju prácu zvláda jednou rukou, patrí aj obrovský drevený reliéf Dubčekovo Slovensko a portrét jazykovedca Ľudovíta Štúra. S Jaroslavom Velčickým sa krajanskí novinári, účastníci Letnej školy žurnalistiky 2015, stretli v posledný deň kurzu v rodisku dvoch velikánov. V Uhrovskom múzeu ho spolu s manželkou Máriou, ktorá má inak srbské korene, predstavila riaditeľka Elena Beštová. Dôkladný prieskum terénu, vrátane partizánskych bunkrov na Jankovom vŕšku viedla Historia magistra vitae k spoločnému rodnému domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka.

Naspäť cesta nemožná

Rok, v ktorom si pripomíname 200. výročie narodenia Štúra, prekypuje na Slovensku aktivitou, a to hneď dvojako. Na jednej strane sa pripravuje množstvo podujatí, predstavení, výstav. Na druhej strane prebiehajú veľké rekonštrukcie a obnovy. Práve preto sa nám nepodarilo vojsť do pamätného rodného domu v Uhrovci, ani do domu, kde Štúr býval v Modre. Celé centrum západoslovenského mestečka sa mení pri stavebných prácach na nepoznanie. Rovnako vypadá aj Štúrova ulica v Bratislave, kam každé ráno novinári prichádzali, aby zasadli do školských lavíc Katedry žurnalistiky.

Čas: 8:30! Bežíme na električku! Vstávame od stola s raňajkami, berieme kabelky a ruksaky a ako praví novinári obvešaní fotoaparátmi, diktafónmi, tabletmi a notebookmi vydávame sa do centra Bratislavy, na katedru. „Meškáme!“ kričí ktosi spomedzi nás. Zrýchlime ešte viac, aby sme zadýchaní, ale v rámci akademickej štvrťhodinky, stihli vybehnúť na druhé poschodie na prednášku.

Počas pobytu od 17. do 22. augusta sa nás ujali hneď niekoľkí pedagógovia, znalci Štúra, či novinári z praxeJaroslav Buček na nás apeloval, aby sme sa snažili byť zaujímavými a vnímavými moderátormi. Igor Haraj priblížil základy z rozhlasovej žurnalistiky. Reportér Peter Kubínyi odhalil niektorým známe a niektorým neznáme tajomstvá dobrej novinárskej reportáže. Pošepneme jedno aj vám: „Pri rozhovore musíte respondenta vyprovokovať správnymi otázkami. Musíte ho počúvať a chápať, o čom hovorí.“ V tom však nezabudne dodať: „Dobrému novinárovi treba aj kus novinárskeho šťastia.“

Po nás zborník a film

O spisovnej výslovnosti a gramatike hovoril Miloš Horváth.Ján Hacek ukázal zas to, ako sa bude graficky pripravovať zborník prác, ktoré, a to zdôraznime, sa stali akousi vstupenkou na tohtoročnú letnú školu. Veď už niekoľko týždňov vopred museli záujemcovia absolvovať online kurz žurnalistiky a vypracovať spektrum tém a esej o štúrovských presahoch do krajanskej problematiky.

Janou Pazderovou sme točili video o krajanských novinároch. „Aké je vaše najobľúbenejšie slovenské slovo?“ - kladie súbor otázok doktorandka Jana spoza kamery. „Mňa hreje pri srdci, keď mi niekto povie, že môj jazyk je ľubozvučný,“ hovorí televízna žurnalistka z Kovačice Oľa Glóziková-Jonášová. Medzi odpoveďami sa však nájde aj ľaľa, sranda, či mamička. A kde sme nakrúcali? Nuž niet na Štúrovej ulici lepšieho miesta ako kaviarne, ktorá nesie jeho meno a je plná alternatívnych obrazov s jeho podobizňou.

Svojou angažovanosťou nás strhli aj pedagogičky Mária Follrichová a Eva BachletováIngrid Slaninková nás previedla štúdiami obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu a Marta Gajdošíková nás uvítala v budove verejnoprávnej televízie. Nevynechali sme ani Tlačovú agentúru Slovenskej republiky. A kto nás povzbudzoval v práci počas celého online kurzu žurnalistiky? Koordinátor letnej školy Ľudo Pomichal. On nás sprevádzal aj na exkurziách v Modre a Uhrovci, ktoré sa stali výnimočnými príležitosťami na získavanie údajov.

Tohtoročná Letná škola žurnalistiky pre krajanov, ktorú organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa skončila odovzdávaním certifikátov v slávnostnej Moyzesovej sieni univerzity v piatok na pravé poludnie. Okrem 169 účastníkov Letnej školy slovenského jazyka Studia Academica Slovaca tu dostalo pod dohľadom rektora univerzity z rúk vedúcej Katedry žurnalistiky Svetlany Hlavčákovej certifikáty o absolvovaní kurzu aj 13 novinárov zo Srbska, Chorvátska, Rumunska, Ruska a Nemecka.

Listujeme v Slovenských národných novinách

Poznáte ten neuveriteľný pocit, keď pred vami ožijú staré poznatky z učebníc? Presne to na vás doľahne pri vstupe do Lyceálnej knižnice, kam nás zaviedla profesorka Danuša Serafínová. Len čo sa dotknete staručkých, ale zachovaných zväzkov a zalistujete v Slovenských národných novinách či Hurbanových Slovenských pohľadoch, pocítite hrdosť, že ste novinárom a kráčate v šľapajach skutočných osobností. „Tu vidíte v triednej knihe aj zápis o tom, že lýceum navštevoval Ľudovít Štúr,“ pokračujeme v podobnom výklade aj na Bratislavskom hrade. Výstavou o Ľudovítovi Štúrovi nás sprevádzal kurátor Pavel Komora. Vrele odporúčame zažiť každému na vlastnej koži neuveriteľný dojem z ožívania histórie známej zo školských lavíc.

Letná škola naplnila očakávania účastníkov. Neboli by sme však dobrí novinári, keby sme nemali návrhy na inovácie, keby nás nehnala túžba po skúsenostiach a poznatkoch. Ocenil ich aj predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík. Vedúca Katedry žurnalistiky Svetlana Hlavčáková na margo toho dodáva: „Letná škola je hlavne výbornou možnosťou, aby sa novinári stretli a spoznali život krajanských médií.“

Vieme o sebe? Za hrsť poznatkov prináša novinár v batôžku. Ponúka kultúru, krajanstvo, medzinárodné vzťahy. Rozdáva odhodlanie a pravdu. Za najväčší prínos určite všetci hlavní aktéri považujú zoznámenie sa medzi sebou navzájom. Nové kontakty otvárajú prostredníctvom týchto novinárov dvere aj ostatným krajanom. Vrelé pozvanie čítať, počúvať, sledovať krajanské médiá v iných štátoch je prioritou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. My novinári, a dovolím si povedať za všetkých, sa o to budeme celou silou usilovať. Veď ak máme svoju prácu vnímať ako poslanie, tak viesť ľudí k vzájomnému spoznávaniu a tolerancii je určite tou najkrajšou časťou našej práce.

MONIKA NECPÁLOVÁ

Foto: autorka

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Jaroslav Velčický je aj autorom drevorezby Ľudovíta Štúra,
umiestnenej v rodnom Uhrovci.

Na slávnostnom odovzdávaní certifikátov sa zúčastnil aj predseda
ÚSŽZ Igor Furdík.

V Lyceálnej knižnici v Bratislave sme listovali v Slovenských
národných novinách.

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 1228xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line